Partie polityczne to fanatyczne religie horyzontalne

Partie polityczne swymi początkami sięgają rewolucji francuskiej, przełomu XVIII/XIX stulecia. W swych szeregach skupiają dobrowolną część społeczeństwa, która gromadzi się wokół określonego programu politycznego (doktryny).

Cuius regio, eius religio

Celem partii politycznej jest zdobycie władzy w państwie albo wywieranie na nią wpływu. Innymi słowy, partia to nic innego, jak religia stworzona przez człowieka dla człowieka, ze swą doktryną, która przejmuje władzę i zarządza państwem na sposób konfesyjny albo bezkonfesyjny. Ma lidera, hierarchę, doktrynę, swych celebrytów (kapłanów) i liturgię bogato rozbudowaną (zjazdy, spotkania, konwencje), ma swych członków (wiernych).

Od czasów rewolucji francuskiej religie teistyczne są wypierane przez religie horyzontalne. Te zaś gwałcą prawa ludzkie, wprowadzając totalitaryzmy i tyranię (partie socjalistyczne, komunistyczne, nazistowskie, liberalne i genderowe). A skoro partia funkcjonuje jak religia, to rodzi się tu szereg pytań.

Dlaczego członkowie partii (religii horyzontalnej) mogą wypowiadać się w sprawach społecznych, politycznych, zasiadać w ławach parlamentarnych, uczestniczyć w życiu społecznym, tworzyć rządy, a członkowie religii teistycznej ze swą hierarchią są tego pozbawieni. Nie mogą urządzać tego świata według swego programu czy doktryny. To ogromna niesprawiedliwość społeczna, brak tolerancji, fanatyzm religii horyzontalnej. Religie horyzontalne cechuje przede wszystkim fundamentalizm konfesyjny, większość członków jest chrystianofobami i katolifobami.

Skoro religie teistyczne sa pozbawione finansowania ze środków społecznych, to partie polityczne funkcjonujące jak religie też powinny być pozbawione dotacji. Postulujemy, by partie polityczne (religie horyzontalne) pozbawić środków publicznych, czyli dotacji. Winny utrzymywać się ze składek swych członków i dobrowolnych wpłat.

Views: 131

Kadzidło k. Ostrołęki – dramat w szkole

To co się stało w szkole w Kadzidle, ma swe przyczyny. Dzis widzimy i doświadczamy dramatów, które dzieją się wśród dzieci i młodzieży. O czym jeszcze się dowiemy?

Od 1990 r. na polskiej ziemi rozpoczął się zorganizowany i zmasowany atak na dzieci i młodzież, który miał wprowadzić je na drogę nihilizmu moralnego. Czyniono to różnymi sposobami, przede wszystkim poprzez prasę młodzieżową, szerzącą życie bez wartości duchowych i moralnych, bez przywiązania do rodziny i tradycji. Propagowano wyuzdanie seksualne, karierę i sukces komercyjny.

Kolejne źródło deprawacji i relatywizowania życia społecznego to programy telewizyjne, m.in. telenowele czy programy rozrywkowe lansujące sceny erotyczne i rozwiązłość seksualną. Poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży staje się muzyka niosąca ze sobą treści deprawacyjne i demoniczne, które inicjują satanizm w młodym pokoleniu Polaków.

Od trzech dekad zmieniono formę zabawy dzieci i młodzieży na dyskotekach i w klubach nocnych. Alkohol jest na wyciągnięcie ręki, narkotyki są dostępne dla każdego. Syndrom dyskotekowy stał się przyczyną ogromnej tragedii wielu młodych Polaków, którzy utracili życie albo zostali ranni w zdarzeniach drogowych lub cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. W proces deprawacyjny wpisują się juwenalia organizowane dla studentów i coraz modniejszy Halloween.

W ten sposób dokonuje się na masową skalę deprawacja i demonizacja młodych Polaków. Młodzi Polacy przechodzą od wiary w Jezusa Chrystusa do kultu szatanaDalej

Views: 6

Grabarze rodzaju ludzkiego

Grabarzami rodzaju ludzkiego są wszyscy ci, który:

 • deprawują dzieci i młodzież
 • zabijają dzieci nienarodzone
 • niszczą rodziny
 • zabiją osoby chore i starsze (eutanazja)
 • propagują i tolerują idee LGBT
 • propagują związki sodomskie
 • handlują alkoholem i narkotykami
 • propaguja środki antykoncepcyjne.

Do grabarzy rodzaju ludzkiego zaliczamy socjalistów różnych barw (rewolucyjni, komunistyczni, nazistowscy, liberalni, libertyńscy, genderowi), skrajne feministki i masoni różnych lóż.

Nowocześnośc, która upadla nie jest postępem.

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,  ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.  A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

1 Kor 6, 9-11

Views: 26

Antykatolickie i antypolskie tuby cywilizacji śmierci

Media elektroniczne, telewizja, radio i prasa to niepodległość. Media w rękach własnego narodu to praca niepodległościowa. Wpuszczenie do siebie obcych mediów to oddanie w obce ręce wpływu na naród, na kształtowanie jego świadomości patriotycznej.

Media mają ogromny wpływ na życie społeczne, moralne, polityczne, konfesyjne w każdym narodzie. Są w stanie wyzwolić ducha ofiary, poświęcenia, żałoby i odnowy moralnej, ale są także w stanie zniszczyć moralność, życie społeczne, polityczne i poróżnić naród między sobą. Dlatego media powinny być własnością Polaków, by zawarte w nich treści nie były destrukcyjne dla społeczeństwa.

Nie wspieram wrogiej propagandy: Gazeta Wyborcza, TVN24, Super express

Mamy obecnie ogromny procent narodu polskiego idącego za lada impulsem i oglądającego się na to, co robią inni. Naród jest niepodległy, gdy ma własne media, kina, teatry, prasę, radio, własne strony internetowe ukazujące piękno ojczystej kultury. Wtedy buduje swą podmiotowość, czuje się gospodarzem swej ojczyzny. A kiedy kultura jakiegoś narodu urzeka swym pięknem, a inne narody ją poznają, to niejako narzuca swój styl życia innym narodom. Ma na nich wpływ.

Wspieram i kupuję naszą prasę. Słucham polskie media. Nie jestem konfidentem.

Trzeba odbudować polską kulturę, tradycję i sztukę, by inni nas nie deprawowali, prowadząc na manowce. Artyści, dziennikarze, naukowcy, politycy, duchowni znaczą tyle dla niepodległości, co generałowie, a wielcy i wybitni artyści, dziennikarze, naukowcy, politycy i duchowni tyle, co marszałkowie armii.

Aborcja to morderstwo. Antykoncepcja, eutanazja.

Lewacy, skrajne feministki i masoni nie mają duszy. Aborcja, eutanazja, antykoncepcja.
Apel do polityków. Ratujmy Polskę. Antykoncepcja, aborcja, eutanazja.

Views: 28

Klimatyczne kłamstwa cywilizacji śmierci

Obłąkani ideolodzy cywilizacji śmierci wszędzie dopatrują się zmian klimatycznych. Tak też piszą o upadku starożytnych cywilizacji przez zmiany klimatyczne. Starają się narzucić swoją ideologię wspólczesnemu światu. Narracja wszechogarniająca współczesnego człowieka, ma go prowadzić do życia w kłamstwie. By przypadkiem nie próbował szukać prawdy.

Tak dla przypomnienia starożytny Rzym jak i Grecja upadły przez:

 • negację starożytnych religii
 • rozpad rodziny poprzez rozwody
 • deprawacje dzieci i młodzieży
 • depopulację
 • aborcję

“Deprawacja starożytnych narodów doprowadziła do zapaści demograficznej. Żadne warunki zewnętrzne, żadna wojna ani kataklizm, żadni barbarzyńcy nie zgubili mądrej Hellady i światowładny Rzym, ale zniszczone małżeństwa greckie i rzymskie, które odrzuciły dzieci, by żyć dostatnio i wygodnie. Kultura grecka zaczęła zanikać wówczas, „(…) gdy Greczynki były już bez wstydu i bez… dzieci?”.

Tak zaginął wspaniały świat antyczny i imperium rzymskie. Ziemię Rzymu przejęły inne narody. Historia Rzymu nie jest wyjątkowa. W dziejach nie znajdziemy narodu, który mając liczne potomstwo, zginął z powodu biedy. Nie zna też narodu, który odrzucając prawo Boże nadane małżonkom i prawo do życia, trwał by dalej w potędze.

Minione dzieje Grecji i Rzymu powtarzają się na naszych oczach, zniknięciem z Ziemi nie są zagrożone ludy biedne lub nie mające miejsca w swej ojczyźnie, ale bogate i mające ziemi aż nadto”.

Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 81.

Lewactwo stara się wyludnić Polskę, m.in. poprzez aborcję.

Views: 53

Prawie 80% Polaków przeciw aborcji – tak było w marcu 2023 r.

Polacy za ochroną dzieci nienarodzonych. Tak wykazał sondaż przeprowadzony w marcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej prawie 1100 osób.

76% Polaów opowiedziało się przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych, 18% było zdania, że aborcja winna być dowolona. Natomiast, 6% badanych respondentów nie miało w tym względzie zdania. Polacy za życiem. Dalej.

Prawda o sondażach? Zależy od postawionego pytania? Aborcja, antykoncepcja, rozwody, eutanazja.
Popierasz aborcję jesteś satanistą. Antykoncepcja, rozwody, eutanazja.
Lewica zgotowała piekło Polakom. Zniszczono rodziny, zdeprawowano dzieci i młodzież, zabito miliony dzieci, zniszczono szkoły i wprowadzono antykoncepcję.
Niemcy za depopulacja Polski. Aborcja polskich dzieci w Niemczech.

Views: 43