Sąd w Gdańsku – wspiera cywilizację śmierci, zbieżną z ideami satanistycznymi

Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro – Prawo do życia, został w dniu 17.01.2024 skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Gdańsku na rok ograniczenia wolności oraz zapłatę 15 000 zł kary za organizację kampanii społecznej informującej o badaniach naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią.

Mariusz Dzierżawski został skazany za organizację kampanii społecznej w ramach której Fundacja Pro – Prawo do życia informuje Polaków m.in. o wynikach badań naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią. Zdaniem sądów dwóch instancji, publiczne mówienie o tych sprawach stanowi zniesławienie aktywistów LGBT.

Akt oskarżenia przeciwko Dzierżawskiemu skierowało do sądu Stowarzyszenie Tolerado z Gdańska, zarzucając Fundacji zniesławienie. W oskarżeniu podniesiono m.in. zarzut, że Fundacja podaje do wiadomości publicznej wyniki badań naukowych wskazujące na to, iż pedofilia jest częstszym zjawiskiem w środowisku homoseksualnym.

W dniu 17.01.2024 sąd II instancji przychylił się do opinii aktywistów LGBT oraz wyroku sądu I instancji i stwierdził, że tego typu stwierdzenia zniesławiają oraz pomawiają osoby o „orientacji homoseksualnej”, narażając je na poniżenie w oczach opinii publicznej, co może im utrudniać m.in. „działalność edukacyjną” wśród dzieci. Mariusz Dzierżawski, jako osoba odpowiedzialna za działania Fundacji, został skazany na karę 1 roku ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych oraz zapłatę 15 000 zł. Wyrok jest prawomocny. Dalej

Demoniczna “speluna” w centrum Warszawy
Młodzież Polska żąda natychmiastowego zwolnienia ks. Michała Olszewskiego z więzienia

Views: 1150

Homofobia – nie odnosi się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych.

Homofobia – etymologia tego pojęcia wywodzi się z dwóch słów. Pierwsze słowo homo, hominis pochodzi z języka łacińskiego oznaczającego człowieka. Drugie słowo to fobia, pochodzące z języka greckiego, phobia,  φόβος,  phóbos oznaczające strach albo lęk. Homofobia należy do określeń specyficznych, oznaczających lęk przed człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci. Narzucona narracja treściowa nie odpowiada prawdzie, jaką zawierają dwa złączone ze sobą pojęcia. Dlatego też homofobia nie może odnosić się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych. Oparta jest na fałszu pojęciowym. Dalej

Homofobia – nie odnosi się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych.
Kampania nienawiści.
Kampania homofobii.
Siewcy nienawiści -GW
Współcześni jakobini
Lewactwo to tępe dzidy

Views: 10874

Święta Warmia

Święta Warmia – określenie odnosi się do historycznej krainy położonej w północno-wschodniej części Polski. W przeszłości Warmię tworzyły cztery powiaty: braniewski, lidzbarski, olsztyński i reszelski. W latach 1243-1772 historyczny obszar, stanowiący około 1/3 diecezji warmińskiej, pozostawał nie tylko pod duchowną, ale i świecką władzą biskupa. Na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r. Warmię przyłączono do Polski. Taka sytuacja trwała do 1772 r. To zadecydowało o przynależności konfesyjnej Warmii.

Reformacja w XVI stuleciu pozbawiła Kościół rzymskokatolicki diecezji sambijskiej, pomezańskiej i 2/3 diecezji warmińskiej. Warmia pozostała nadal przy Kościele rzymskokatolickim, wierna Stolicy Apostolskiej. Z czasem pojawiło się określenie święta Warmia, które było coraz częściej używane przez historyków i publicystów. Ziemia wierna Kościołowi rzymskokatolickiemu, bowiem od chrystianizacji Warmia zawsze była zamieszkana w ogromnym procencie przez wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, którzy byli dumni ze swej krainy.

Ks. K. Bielawny

Views: 4273