Przez ponad 1470 lat w Europie nie było rozwodów

Depopulacja, która niszczy obecnie wiele narodów na świecie, ma bardzo wiele przyczyn. Ale zatrzymam się tylko przy tych, które dokonały i dokonują największych zmian w społeczeństwach, pogrążonych w cywilizacji śmierci.

Każda z przyczyn jest zależna od czasu i miejsca, od konkretnej społeczności, w jakiej się pojawiła. Wśród nich należy wymienić rozwody i związki cywilne (w Polsce wprowadzone prawnie w 1945 r.), aborcję (w Polsce dopuszczoną Kodeksem karnym w 1932 r. pod konkretnymi obwarowaniami, a od 1956 r. tak powszechną, że traktowano ją jako niewinny zabieg) antykoncepcję i masową demoralizację. Dalej

Views: 29

Polsko – jeśli chcesz istnieć, opuść Unię Europejską

Zmiana traktatów w Unii Europejskiej spowoduje utratę ostatnich bastionów naszej niepodległości. Należy jak najszybciej dokonać brexitu z UE.

Polityczna, duchowa i moralna niewola Polski od końca XX stulecia

“Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła w środę raport rekomendujący zmianę unijnych traktatów. Dokument zawiera propozycję 267 zmian. Chodzi m.in. o odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 przypadkach. Ma to dotyczyć m.in. bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej.

Polacy za brexitem z Unii Europejskiej.

Raport przewiduje też przesunięcie do Brukseli wielu kluczowych kompetencji państw narodowych oraz ustanowienie euro obowiązkową walutą dla krajów członkowskich.

Głosowali w UE przeciwko Polsce: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki,  Leszek Miller, Róża Thun i Sylwia Spurek.
Niebawem koniec Europy postchrześcijańskiej

Migrantów pod swój dach w Polsce przyjmą członkowie i sympatycy PO, PSL-u i Polski 2050.
Od września 2024 r. w Polsce odbywać sie będzie w szkołach masowa deprawacja dzieci i młodzieży

Europoseł PiS, Jadwiga Wiśniewska, powiedziała, że te zmiany zniszczą Unię Europejską w obecnym kształcie”. Dalej

Views: 74

Fenomen demograficzny w Sierakowicach (diecezja pelplińska)

Na mapie religijnej Polski odnajdujemy parafie, w których po dzień dzisiejszy zachowała się ciągłość rodzin wielodzietnych. Do takich należy w Sierakowicach parafia pod wezwaniem św. Marcina z Tours  w powiecie kartuskim. Z niej powstały także parafie w Kamienicy Królewskiej i w Tuchlinie a także św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. We wszystkich tych parafiach zachowała się ciągłość rodzin wielodzietnych.

Mieszkańcy Sierakowic nie ulegli propagandzie idei antynatalistycznych. Ani aborcja zalegalizowana w Polsce w 1956 r. nie zniszczyła dzietności w rodzinach, ani środki antykoncepcyjne nie pomniejszyły liczby dzieci. Nie zdeprawowano dzieci i młodzieży na taką skalę jak w innych regionach Polski. W okolicy nie powstała żadna dyskoteka ani klub nocy. Miejsca deprawacji i demonizacji młodzieży.

Po II wojnie światowej propagowano wyzbywanie się dzieci w rodzinach poprzez aborcję i środki antykoncepcyjne. Propaganda docierała do wszystkich miejsc. Trudno było jej nie ulec, była bowiem bardzo przekonująca. Wielu Polaków jej uległo. W przypadku Sierakowic idee antynatalistyczne nie dokonały spustoszenia w dzietności. A zatem rodzi się pytanie, co, albo kto ustrzegł ich przed cywilizacją śmierci? Kto odegrał kluczową rolę w zachowaniu dzietności w rodzinach. Pewnie czynników jest wiele.

Chcę zwrócić uwagę na duszpasterzy, którzy posługiwali w parafii. Można ich tu wymienić wielu. Przywołam tylko dwóch. Ks. Bernard Łosiński, proboszcz w latach 1897-1940. Męczennik niemieckich oprawców II wojny światowej, a obecnie Sługa Boży „Uduszono go poprzez tłoczenie wody przez usta do brzucha. Dla sprawdzenia jednak, czy już zmarł, faszysta stanął mu jedną nogą na brzuchu, drugą miażdżył gardło. Zadowoleni zbrodniarze rozkazali wypisać na jego piersi numer obozowy i odesłać ciało do krematorium”. Pamięć o proboszczu męczenniku do dnia dzisiejszego zachowują parafianie w Sierakowicach. Ważną postacią był także ks. wikariusz Henryk Kroll, posługujący w parafii w latach 1978-1983. Głosząc Słowo Boże nie pomijał tłumaczenia wiernym, czym jest aborcja czy stosowanie środków antykoncepcyjnych, które niszczą życie. Za swą niezłomną postawę w obronie idei natalistycznych zapłacił najwyższą cenę. Został zamordowany w 2006 r. Można z całą odpowiedzialnością orzec, że nauczanie duchownych o obronie życia ludzkiego od poczęcia, uchroniło zapaść demograficzną w parafii Sierakowice.

Obecni duszpasterze wraz z ks. proboszczem dr. Tadeuszem Knut, każdego dnia służą parafianom w konfesjonale, na katechezie, w kościele głosząc Słowo Boże czy modląc się ze swymi wiernymi w czasie Mszy św.

Rodziny wielodzietne charakteryzuje dość wysoki status materialny. Są zamożne, większość z nich prowadzi działalność gospodarczą. Są pobożne, uczestniczą systematycznie w życiu sakramentalnym i społecznym w swej parafii. Młodzi rodzice są otwarci na życie, na przyjęcie dzieci w swych rodzinach. Rodzice są dumni ze swych dzieci. Niektóre z nich mają ich nawet dwanaścioro. W rodzinach zachowują tradycje poprzednich pokoleń, często powtarzając – My trzymamy z Bogiem. Rodzina staje się silna tylko wtedy, kiedy ma dużo dzieci. Rodzina z małą liczbą dzieci jest słaba.

Parafia pw. św. Marcina w Sierakowicach liczy około 7,5 tys. wiernych. W Pierwszy piątek miesiąca marca 2024 r. w nabożeństwach drogi krzyżowej i we Mszach św. uczestniczyło około 2,5 tys. wiernych. A w Pierwszą sobotę miesiąca marca b.r. na pierwszych dwóch porannych Mszach św. zebrało się około 800 wiernych. Widok był ujmujący, tata, mama i siedmioro, czy ośmioro dzieci obok. Wszyscy gorliwie modlący się w czasie Mszy św. i przystępujący do Komunii św.

Parafie w Sierakowicach zadają kłam propagandzie środowisk lewicowych, że liczne rodziny to biedne i patologiczne. Wielodzietne rodziny to rodziny silne, z przyszłością, bez kompleksów i mające Bożego Ducha. Taka była Polska w przeszłości. I taka powinna być w przyszłości.

Ks. K. Bielawny

Views: 20356

Satanistyczne idee rządzących

Idee koalicji rządowej zbieżne są z ideami satanistycznymi. Są to:

 • bezbożność
 • zabijanie dzieci nienarodzonych
 • deprawacja i demonizacja dzieci i młodzieży
 • wyrugowanie nauczania religii ze szkół
 • niszczenie rodziny
 • związki sodomskie
 • eutanazja
 • nowi osadnicy (migranci)
 • utrata niepodległości Polski (nowe rozbiory)
 • wynaradawianie ludności polskiej
 • przyśpieszenie depopulacji Polski
Wybory w Polsce w 2023 r. i w 2024, to farsa demokracji
Jak przed zaborami Polski w XVIII stuleciu!!!

Od dwóch stuleci Polską rządzą sataniści
Od ponad dwóch stuleci, w Polsce, szkolnictwem rządą masoni
Masowa deprawacja dzieci i młodzieży w szkołach w Polsce od września 2024 r.

Grzegorz Braun – bohater narodu Polskiego
Nasi okupanci i zaborcy od 1697 do 2023 r.
Plan masonerii: wypalić ogniem chrześcijaństwo do 2030 r.
Kładka Trzaskowskiego i Most na Bugu
Niechlubne miasta z prezydentami Spdpmy i Gomory w Polsce (Earszawa, Kraków i Olsztyn)

 

Views: 164