Aborcja – intratny biznes lewicy

Zabijanie dzieci nienarodzonych stało się intratnym interesem dla środowisk liberalno-lewicowych. Nie zaistniałyby one bez działalności aborcyjnej, propagowania środków antykoncepcyjnych i „edukacji seksualnej”, która miała na celu deprawację dzieci i młodzieży. Któż by się nie chciał edukować? Każdy młody i w wieku starszym, bo to jest naturalne pragnienie człowieka, ale w tym przypadku prowadzi się systematyczną, zaplanowaną deprawację.

Średni koszt aborcji w 2015 r. – 451 USD

Jaki jest średni koszt zabicia dziecka nienarodzonego przez aborterów? Instytut Alana F. Guttmachera1 podaje, że średni koszt aborcji w 2015 r. w pierwszym trymestrze wynosił 451 USD2. W Europie rocznie dokonuje się 2,5 mln aborcji3, toteż organizacje aborcyjne rocznie z pozbawienia życia dzieci nienarodzonych osiągają przychód w wysokości 1 mld 127 mln 500 tys. USD. Do tych środków trzeba dodać dotacje pozyskiwane z Unii Europejskiej czy WHO. A zapewne są i inne źródła dochodów, choćby firmy farmaceutyczne, które wspierają przemysł aborcyjny.

Na całym świecie zaś w 2014 r. dokonano około 56,3 mln aborcji4. Toteż przychód roczny z aborcji wynosił 25 mld 391 mln 300 tys. USD. Do tego dochodzą inne źródła finansowania: z fundacji, organizacji międzynarodowych, m.in. z Banku Światowego, WHO czy Unii Europejskiej5. Śmiem twierdzić, że jest to jedno z najbardziej intratnych zajęć dochodowych na świecie. Opłacić należy aborterów, pracowników wspomagających, reklamę i odprowadzić podatki. Nakłady na działalność zbrodniczą nie są wysokie, zaś zyski osiągają krocie.

Największe ludobójstwo

Przemysł aborcyjny dokonał największego ludobójstwa w dziejach ludzkości. Totalitaryzm komunistyczny pozbawił życia 100 mln ludzi6, socjalizm nazistowski około 60 mln7, inne ludobójstwa – około 2,3 mln8. Łącznie w ciągu ostatniego stulecia zabito 162,5 mln osób. Zaś totalitaryzm aborcyjny nie ma sobie równych, w ciągu ostatnich stu lat pochłonął życie 2,5 mld osób9. To ludobójstwo wołające o pomstę do nieba.

ks. K. Bielawny

Przypisy:

1 Instytut powstał w 1968 r., w pierwszych latach nosił nazwę Centrum Rozwoju Programu Planowania Rodziny. Działał w ramach Planned Parenthood, organizacji aborcyjnej. Od 2007 r. jest samodzielnie działającą organizacją non-profit. Instytut prowadzi badania wspierające działalność aborcyjną w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach rozwijających się, przede wszystkim w Afryce. Środki finansowe pozyskuje z fundacji i z organizacji międzynarodowych, m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia czy Banku Światowego. W 2015 r. Instytut dysponował budżetem w wysokości 19 mln USD.

2 Zob. M. Snyder, 19 Statistics About Abortion That Every American Should Know, http://endoftheamericandream.com/, dostęp: 4.11.2020 r.

3 Zob. Ile dzieci zabija Europa, https://www.gosc.pl/doc/3699327.Ile-dzieci-zabija-Europa, dostęp: 26.09.2020 r.

4 Zob. G. Sedgh, J. Bearak, S. Singh, et al., Abortion incidence between 1990 and 2014; global, regional, and subregional levels and trends, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673616303804, dostęp: 10.11.2020 r.

5 Zob. T. Biesaga, Źródła ideologii aborcyjnej, „Medycyna Praktyczna” 2005, nr 3, s. 30. Wszystkie następne cytaty zostały zaczerpnięte z tej publikacji. Autor artykułu pisał: „Trudno jest zliczyć, ile pieniędzy wydaje się rocznie na antynatalistyczną, aborcyjną działalność w świecie. Dokument z międzynarodowej konferencji w Kairze (1994), biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zasadniczych organizacji antynatalistycznych, szacuje, że działalność ta będzie kosztować w 2000 r. 17 mld dolarów, w 2005 – 18,5 mld, w 2010 – 21 mld, a w 2015 – 21,7 mld”.

6 Zob. J. Kubiak, Czarna księga komunizmu – ciąg dalszy…, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 10.

7 Zob. Ofiary II wojny światowej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_II_wojny_%C5%9Bwiatowej, dostęp: 29.06.2021 r.

8 Zob. Ludobójstwo. Przykłady ludobójstw XX w., https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo, dostęp: 30.06.2021 r.

9 Zob. 100. rocznica legalizacji aborcji na świecie – 2,5 miliarda ofiar, https://www.niedziela.pl/artykul/61122/100-rocznica-legalizacji-aborcji-na, dostęp: 16.11.2020 r., zob. J.K. Szłykowicz, Ratujcie życie poczętych dzieci, ratujcie polskie dzieci!, Warszawa 2007, s. 27. W instrukcji „Donum vitae”, czytamy: „[…] istota ludzka winna być szanowana – jako osoba – od pierwszej chwili swego istnienia. […] Owoc przekazywania życia ludzkiego od pierwszego momentu swego istnienia, a więc począwszy od utworzenia się zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który moralnie należy się każdej istocie ludzkiej, w swej integralności cielesnej i duchowej”. Od chwili poczęcia powinny być uznane jej prawa jako osoby, a pierwszym ze wszystkich praw jest nienaruszalne prawo każdej istoty ludzkiej do życia.

Views: 73