Aborcja w Europie

Jedną z głównych przyczyn pomniejszania ludności europejskiej w pierwszych dwóch dekadach powojennych była aborcja, która już w krajach Europy Wschodniej zbierała krwawe żniwo. W krajach w bloku wschodniego, komunistycznych, aborcja była dozwolona bez żadnych ograniczeń, w ZSSR czy Polsce miliony dzieci było mordowanych każdego roku w łonach matek.

Podobnie było w innych krajach socjalistycznych. Kraje Europy zachodniej legalizują aborcję od lat siedemdziesiątych XX stulecia. Z każdą dekadą żniwo dzieci zamordowanych w łonach matek jest coraz większe.

Obecnie każdego roku w Europie życie traci od 2,5-do 3 mln dzieci nienarodzonych. Dalej

Views: 7