Antypolskie i polakożercze ambony cywilizacji śmierci

Główną narrację antypolską propaguje amerykańska (z ogromnym kapitałem żydowskim) stacja telewizyjna TVN24. Propaguje idee cywilizacji śmierci, poczucie wstydu, że ktoś jest Polakiem czy też katolikiem. Prezydent Duda poprzez zawetowanie ustawy medialnej w 2021 r. wsparł działania polakożercze poprzez media zagraniczne w Polsce.

Negatywną rolę odegrał wielonakładowy dziennik, „Gazeta Wyborcza” o profilu lewicowo-liberalnym. Był jednym z głównych ogniw depopulacji narodu polskiego. Zwalczający na swych łamach wizje Polski niepodległej, suwerennej i katolickiej. Przez trzy dekady kształtuje postawy liberalne, wspierając rewolucję seksualną w Polsce. Wspiera propagowanie antykoncepcji, legalizację aborcji, wolnych związków i środowiska LBGT. Jest organem ideowym środowisk genderowskich.

Gazeta Wyborcza – tęczowy nacjonalistyczny dziennik lewicowy wydawany w Polsce od 1989 r.

Onet niemiecki, polskojęzyczny i polakożerczy portal internetowy. Propagujący idee cywilizacji śmierci, zbieżne z ideami sekty satnistycznej. Propaguje zabijanie dzieci nienarodzone, środki antykoncepcyjne, eutanazje, deprawację dzieci i młodzieży, wyludnienie Polski. Wspiera partie lewicowe, libertyńskie i masońskie. Główna tuba Platformy Obywatelskiej, LEWICY, Polska 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zajadle walczy z Prawem i Sprawiedliwością.

Straciliśmy suwerenność narodową, ekonomiczną i polityczną.

“Media elektroniczne, telewizja, radio i prasa to niepodległość. Media w rękach własnego narodu to praca niepodległościowa. Wpuszczenie do siebie obcych mediów, to oddanie w obce ręce wpływu na naród, na kształtowanie jego świadomości patriotycznej. Obce media to wszechobecna agentura obca, niszcząca każdy naród z jego dziedzictwem, tradycją niesioną przez tysiąclecia.

Skrajnie nacjonalistyczne strony internetowe

Media mają ogromny wpływ na życie społeczne, moralne, polityczne, konfesyjne w każdym narodzie. Są w stanie wyzwolić ducha ofiary, poświęcenia, żałoby i odnowy moralnej, ale są także w stanie zniszczyć moralność, życie społeczne, polityczne i poróżnić naród między sobą. Dlatego media powinny być własnością Polaków, by zawarte w nich treści nie były destrukcyjne dla społeczeństwa”.

K. Bielawny (ks.), Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 404.

Views: 3