Apel do Rodaków w Polsce i na obczyźnie

1. Starożytne cywilizacje upadły, zniszczyła je rozwiązłość, antykoncepcja, aborcja, deprawacja dzieci i młodzieży a także rozwody.

2. Nasza Ojczyzna istnieje dzięki silnej wierze w Boga, silnej rodzinie, stabilnemu małżeństwu i dobrze wychowanemu młodemu pokoleniu

3. Obecnie giniemy w wymiarze demograficznym

4. Ubywa nas z każdym rokiem

5. Niszczy nas antykoncepcja, zaprzestańmy jej używać.

6. Niszczy nas aborcja, szanujmy życie od poczęcia do naturalnej śmierci

7. Niszczą nas rozwody i brak silnych duchowo i moralnie rodzin

8. Niszczy nas deprawacja dzieci i młodzieży

9. Zadajmy złemu kres.

10. Ratujmy Polskę i nasze rodziny

Pedagodzy, farmaceuci i lekarze

Views: 441