Apel do polskiej młodzieży XXI stulecia

Obrona krzyży przez młodzież

Obrona krzyża – Włoszczowa 1984 r.

Dobrze wychowana młodzież w pobożnych i bogobojnych rodzinach poskich podjeła obronę krzyży w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w szkołach w Miętnem1 i we Włoszczowej. Młodzież we Włoszczowej podjęła 3 grudnia 1984 r. strajk okupacyjny. Uczestniczyło w nim siedmiuset uczniów.

Miętne i Włoszczowa

Byli wspierani zarówno przez rodziców i duchowieństwo, jak i swych biskupów. W kazaniu 15 grudnia 1984 r. bp Jaworski powiedział m.in.: „Młodzież włoszczowska prowadzi rekolekcje, a właściwie ona głosi rekolekcje nie tylko we Włoszczowej, ale w całej Polsce, a ich treścią jest jej świadectwo”2. Strajk zakończono 16 grudnia 1984 r. na prośbę ks. bp. Mariana Jaworskiego. Młodzież opuściła szkołę i udała się do kościoła na nabożeństwo.

Apel do młodzieży

Młodzi Polacy brońcie swej wiary w Jezusa Chrystusa. Daliście się zwieść deprawatorom. Niszczą waszą młodość, rozpijają was, narkotyzują, karmią was złą muzyką, która prowadzi was na manowce. Niszczą waszą czystość i niewinność, która jest skarbem każdego człowieka. Kluby nocne są miejscem waszego nieszczęścia. Ratujcie swe dusze, przed wiecznym potępieniem.

Miętne strajk w obronie krzyża – 1983 r. Kaplica Jasnogórska – Częstochowa

Przypisy: 

1 Zob. Obrona krzyża w Miętnem. Wspomnienia, dokumenty, relacje, pod. red. A. Wasak, Radom 2004, s. 17-34; zob. Krzyż w świeckiej szkole. Czy warto było walczyć?, pod red. A. Liszewskiej, K. Gudro-Puischel, E. Jedynak, S. Duchny, Garwolin 2006, s. 16-51.

2 Cyt. za A. Dziarmaga, Włoszczowski strajk o krzyże przypomniany w publikacji, „Niedziela Kielecka” 2013, nr 9, s. 8.

Views: 1