Polsko – jeśli chcesz istnieć, opuść Unię Europejską

Zmiana traktatów w Unii Europejskiej spowoduje utratę ostatnich bastionów naszej niepodległości. Należy jak najszybciej dokonać brexitu z UE.

Polityczna, duchowa i moralna niewola Polski od końca XX stulecia

“Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła w środę raport rekomendujący zmianę unijnych traktatów. Dokument zawiera propozycję 267 zmian. Chodzi m.in. o odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 przypadkach. Ma to dotyczyć m.in. bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej.

Polacy za brexitem z Unii Europejskiej.

Raport przewiduje też przesunięcie do Brukseli wielu kluczowych kompetencji państw narodowych oraz ustanowienie euro obowiązkową walutą dla krajów członkowskich.

Głosowali w UE przeciwko Polsce: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki,  Leszek Miller, Róża Thun i Sylwia Spurek.
Niebawem koniec Europy postchrześcijańskiej

Migrantów pod swój dach w Polsce przyjmą członkowie i sympatycy PO, PSL-u i Polski 2050.
Od września 2024 r. w Polsce odbywać sie będzie w szkołach masowa deprawacja dzieci i młodzieży

Europoseł PiS, Jadwiga Wiśniewska, powiedziała, że te zmiany zniszczą Unię Europejską w obecnym kształcie”. Dalej

Visits: 68

Fenomen demograficzny w Sierakowicach (diecezja pelplińska)

Na mapie religijnej Polski odnajdujemy parafie, w których po dzień dzisiejszy zachowała się ciągłość rodzin wielodzietnych. Do takich należy w Sierakowicach parafia pod wezwaniem św. Marcina z Tours  w powiecie kartuskim. Z niej powstały także parafie w Kamienicy Królewskiej i w Tuchlinie a także św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. We wszystkich tych parafiach zachowała się ciągłość rodzin wielodzietnych.

Mieszkańcy Sierakowic nie ulegli propagandzie idei antynatalistycznych. Ani aborcja zalegalizowana w Polsce w 1956 r. nie zniszczyła dzietności w rodzinach, ani środki antykoncepcyjne nie pomniejszyły liczby dzieci. Nie zdeprawowano dzieci i młodzieży na taką skalę jak w innych regionach Polski. W okolicy nie powstała żadna dyskoteka ani klub nocy. Miejsca deprawacji i demonizacji młodzieży.

Po II wojnie światowej propagowano wyzbywanie się dzieci w rodzinach poprzez aborcję i środki antykoncepcyjne. Propaganda docierała do wszystkich miejsc. Trudno było jej nie ulec, była bowiem bardzo przekonująca. Wielu Polaków jej uległo. W przypadku Sierakowic idee antynatalistyczne nie dokonały spustoszenia w dzietności. A zatem rodzi się pytanie, co, albo kto ustrzegł ich przed cywilizacją śmierci? Kto odegrał kluczową rolę w zachowaniu dzietności w rodzinach. Pewnie czynników jest wiele.

Chcę zwrócić uwagę na duszpasterzy, którzy posługiwali w parafii. Można ich tu wymienić wielu. Przywołam tylko dwóch. Ks. Bernard Łosiński, proboszcz w latach 1897-1940. Męczennik niemieckich oprawców II wojny światowej, a obecnie Sługa Boży „Uduszono go poprzez tłoczenie wody przez usta do brzucha. Dla sprawdzenia jednak, czy już zmarł, faszysta stanął mu jedną nogą na brzuchu, drugą miażdżył gardło. Zadowoleni zbrodniarze rozkazali wypisać na jego piersi numer obozowy i odesłać ciało do krematorium”. Pamięć o proboszczu męczenniku do dnia dzisiejszego zachowują parafianie w Sierakowicach. Ważną postacią był także ks. wikariusz Henryk Kroll, posługujący w parafii w latach 1978-1983. Głosząc Słowo Boże nie pomijał tłumaczenia wiernym, czym jest aborcja czy stosowanie środków antykoncepcyjnych, które niszczą życie. Za swą niezłomną postawę w obronie idei natalistycznych zapłacił najwyższą cenę. Został zamordowany w 2006 r. Można z całą odpowiedzialnością orzec, że nauczanie duchownych o obronie życia ludzkiego od poczęcia, uchroniło zapaść demograficzną w parafii Sierakowice.

Obecni duszpasterze wraz z ks. proboszczem dr. Tadeuszem Knut, każdego dnia służą parafianom w konfesjonale, na katechezie, w kościele głosząc Słowo Boże czy modląc się ze swymi wiernymi w czasie Mszy św.

Rodziny wielodzietne charakteryzuje dość wysoki status materialny. Są zamożne, większość z nich prowadzi działalność gospodarczą. Są pobożne, uczestniczą systematycznie w życiu sakramentalnym i społecznym w swej parafii. Młodzi rodzice są otwarci na życie, na przyjęcie dzieci w swych rodzinach. Rodzice są dumni ze swych dzieci. Niektóre z nich mają ich nawet dwanaścioro. W rodzinach zachowują tradycje poprzednich pokoleń, często powtarzając – My trzymamy z Bogiem. Rodzina staje się silna tylko wtedy, kiedy ma dużo dzieci. Rodzina z małą liczbą dzieci jest słaba.

Parafia pw. św. Marcina w Sierakowicach liczy około 7,5 tys. wiernych. W Pierwszy piątek miesiąca marca 2024 r. w nabożeństwach drogi krzyżowej i we Mszach św. uczestniczyło około 2,5 tys. wiernych. A w Pierwszą sobotę miesiąca marca b.r. na pierwszych dwóch porannych Mszach św. zebrało się około 800 wiernych. Widok był ujmujący, tata, mama i siedmioro, czy ośmioro dzieci obok. Wszyscy gorliwie modlący się w czasie Mszy św. i przystępujący do Komunii św.

Parafie w Sierakowicach zadają kłam propagandzie środowisk lewicowych, że liczne rodziny to biedne i patologiczne. Wielodzietne rodziny to rodziny silne, z przyszłością, bez kompleksów i mające Bożego Ducha. Taka była Polska w przeszłości. I taka powinna być w przyszłości.

Ks. K. Bielawny

Visits: 20339

Satanistyczne idee rządzących

Idee koalicji rządowej zbieżne są z ideami satanistycznymi. Są to:

 • bezbożność
 • zabijanie dzieci nienarodzonych
 • deprawacja i demonizacja dzieci i młodzieży
 • wyrugowanie nauczania religii ze szkół
 • niszczenie rodziny
 • związki sodomskie
 • eutanazja
 • nowi osadnicy (migranci)
 • utrata niepodległości Polski (nowe rozbiory)
 • wynaradawianie ludności polskiej
 • przyśpieszenie depopulacji Polski
Wybory w Polsce w 2023 r. i w 2024, to farsa demokracji
Jak przed zaborami Polski w XVIII stuleciu!!!

Od dwóch stuleci Polską rządzą sataniści
Od ponad dwóch stuleci, w Polsce, szkolnictwem rządą masoni
Masowa deprawacja dzieci i młodzieży w szkołach w Polsce od września 2024 r.

Grzegorz Braun – bohater narodu Polskiego
Nasi okupanci i zaborcy od 1697 do 2023 r.
Plan masonerii: wypalić ogniem chrześcijaństwo do 2030 r.
Kładka Trzaskowskiego i Most na Bugu

Visits: 159

Sąd w Gdańsku – wspiera cywilizację śmierci, zbieżną z ideami satanistycznymi

Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro – Prawo do życia, został w dniu 17.01.2024 skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Gdańsku na rok ograniczenia wolności oraz zapłatę 15 000 zł kary za organizację kampanii społecznej informującej o badaniach naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią.

Mariusz Dzierżawski został skazany za organizację kampanii społecznej w ramach której Fundacja Pro – Prawo do życia informuje Polaków m.in. o wynikach badań naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią. Zdaniem sądów dwóch instancji, publiczne mówienie o tych sprawach stanowi zniesławienie aktywistów LGBT.

Akt oskarżenia przeciwko Dzierżawskiemu skierowało do sądu Stowarzyszenie Tolerado z Gdańska, zarzucając Fundacji zniesławienie. W oskarżeniu podniesiono m.in. zarzut, że Fundacja podaje do wiadomości publicznej wyniki badań naukowych wskazujące na to, iż pedofilia jest częstszym zjawiskiem w środowisku homoseksualnym.

W dniu 17.01.2024 sąd II instancji przychylił się do opinii aktywistów LGBT oraz wyroku sądu I instancji i stwierdził, że tego typu stwierdzenia zniesławiają oraz pomawiają osoby o „orientacji homoseksualnej”, narażając je na poniżenie w oczach opinii publicznej, co może im utrudniać m.in. „działalność edukacyjną” wśród dzieci. Mariusz Dzierżawski, jako osoba odpowiedzialna za działania Fundacji, został skazany na karę 1 roku ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych oraz zapłatę 15 000 zł. Wyrok jest prawomocny. Dalej

Demoniczna “speluna” w centrum Warszawy
Młodzież Polska żąda natychmiastowego zwolnienia ks. Michała Olszewskiego z więzienia

Visits: 1150

Homofobia – nie odnosi się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych.

Homofobia – etymologia tego pojęcia wywodzi się z dwóch słów. Pierwsze słowo homo, hominis pochodzi z języka łacińskiego oznaczającego człowieka. Drugie słowo to fobia, pochodzące z języka greckiego, phobia,  φόβος,  phóbos oznaczające strach albo lęk. Homofobia należy do określeń specyficznych, oznaczających lęk przed człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci. Narzucona narracja treściowa nie odpowiada prawdzie, jaką zawierają dwa złączone ze sobą pojęcia. Dlatego też homofobia nie może odnosić się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych. Oparta jest na fałszu pojęciowym. Dalej

Homofobia – nie odnosi się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych.
Kampania nienawiści.
Kampania homofobii.
Siewcy nienawiści -GW
Współcześni jakobini
Lewactwo to tępe dzidy

Visits: 10874

Święta Warmia

Święta Warmia – określenie odnosi się do historycznej krainy położonej w północno-wschodniej części Polski. W przeszłości Warmię tworzyły cztery powiaty: braniewski, lidzbarski, olsztyński i reszelski. W latach 1243-1772 historyczny obszar, stanowiący około 1/3 diecezji warmińskiej, pozostawał nie tylko pod duchowną, ale i świecką władzą biskupa. Na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r. Warmię przyłączono do Polski. Taka sytuacja trwała do 1772 r. To zadecydowało o przynależności konfesyjnej Warmii.

Reformacja w XVI stuleciu pozbawiła Kościół rzymskokatolicki diecezji sambijskiej, pomezańskiej i 2/3 diecezji warmińskiej. Warmia pozostała nadal przy Kościele rzymskokatolickim, wierna Stolicy Apostolskiej. Z czasem pojawiło się określenie święta Warmia, które było coraz częściej używane przez historyków i publicystów. Ziemia wierna Kościołowi rzymskokatolickiemu, bowiem od chrystianizacji Warmia zawsze była zamieszkana w ogromnym procencie przez wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, którzy byli dumni ze swej krainy.

Ks. K. Bielawny

Visits: 4270

“Ocalić niepodległość” – demografia racją stanu Polski

Oprawa miękka, ss. 528; Cena: 49,90 zł

Fragment Wstępu

Nowa książka „Ocalić niepodległość” jest powiązana z wcześniejszą pozycją „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”1. Punktem stycznym dla obu publikacji są wydarzenia w Gietrzwałdzie w 1877 r. oraz ich konsekwencje. Pierwsza pozycja ukazywała drogę Polaków do niepodległości wynikającą z objawień Matki Bożej. Spontaniczny ruch pielgrzymkowy objął wówczas Polaków z trzech dzielnic nieistniejącej Polski, spowodował ożywienie życia religijnego, odnowę moralną, wywołał chęć odbudowania tożsamości narodowej wśród Polaków.

Polska bez Polski

„Ocalić niepodległość” nawiązuje do boomu demograficznego, który można było zaobserwować na ziemiach polskich po objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Polacy doświadczyli błogosławieństwa Bożego. W ciągu czterech dekad liczba mieszkańców nieistniejącej Polski podwoiła się, z ponad 15 mln w latach siedemdziesiątych XIX stulecia2 wzrosła do ponad 30 mln w przededniu wybuchu I wojny światowej3.

W kolejnych latach nieco zmalał, ale nadal był wysoki. Bogobojne, pobożne, radosne, skromnie żyjące, przepojone Duchem Bożym, patrzące w przyszłość, mające nadzieję na lepsze jutro i kochające Polskę – takie były polskie rodziny. To był największy kapitał narodu polskiego, niepokonanego przez zaborcę. (….)

“Ocalić niepodległość” już w sprzedaży. W księgarniach “Naszego Dziennika”. Przewodnie tematy: aborcja, antykoncepcja, deprawacja dzieci i młodzieży – “edukacja seksualna”
Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, ss. 528.

Przypisy:

1 Zob. K. Bielawny, Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu, Warszawa 2018, s. 9.

2 Zob. GUS, Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, pod red. A. Jezierskiego, Warszawa 1994, s. 69. Wszystkie następne cytaty zostały zaczerpnięte z tej publikacji.

3Tamże, s. 117.

 

Visits: 3213