Grabarze rodzaju ludzkiego

Grabarzami rodzaju ludzkiego są wszyscy ci, który:

  • deprawują dzieci i młodzież
  • zabijają dzieci nienarodzone
  • niszczą rodziny
  • zabiją osoby chore i starsze (eutanazja)
  • propagują i tolerują idee LGBT
  • propagują związki sodomskie
  • handlują alkoholem i narkotykami
  • propaguja środki antykoncepcyjne.

Do grabarzy rodzaju ludzkiego zaliczamy socjalistów różnych barw (rewolucyjni, komunistyczni, nazistowscy, liberalni, libertyńscy, genderowi), skrajne feministki i masoni różnych lóż.

Nowocześnośc, która upadla nie jest postępem.

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,  ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.  A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

1 Kor 6, 9-11

Views: 26