Bezdzietność par małżeńskich – tragiczne skutki antykoncepcji

Do utrzymania narodu w tej samej liczbie potrzeba trojga-czworga dzieci na małżeństwo. A co widzimy? W rodzinach jest jedno, a najwyżej dwoje dzieci. Obrazek grabarskiej płodności przedstawia nam Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w Polsce w 2011 r. Małżeństw z jednym dzieckiem było 35,5%, z dwojgiem 28,6%, a z trojgiem i więcej 9,5%. A małżeństw bez dzieci było ponad 26%1. Wśród nich wiele jest takich, które nie mogą mieć dzieci2

Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyka 1,5 mln par (15-20% par), które znajdują się w wieku prokreacyjnym, to około 3 mln osób3. To ogromny współczesny problem zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W 2021 r. małżeństw bez dzieci oszacowano na 3 mln par.  

Przypisy:

1 Zob. P. Ulman, Polska rodzina w świetle wybranych badań statystycznych, „Studia Socialia Cracoviensia” 2014, nr 1, s. 159.

2 Zob. Ż. Pawłowska, Niepłodność to stan permanentnego cierpienia, https://deon.pl/tagi/nieplodnosc-to-stan-permanentnego-cierpienia,374471, dostęp: 19.12.2020 r.

3 Zob. M. Koperwas, M. Głowacka, Problem niepłodności wśród kobiet i mężczyzn – epidemiologia, czynniki ryzyka i świadomość społeczna, „Aspekty zdrowia i choroby” 2017, nr 3, s. 33.

 

Views: 1