“Ocalić niepodległość”

Dekatolicyzacja – demoralizacja – demonizacja – depopulacja

Kolejna publikacja, ks. Krzysztofa Bielawnego, zatytułowana „Ocalić niepodległość” nawiązuje do boomu demograficznego, który zaistniał na ziemiach polskich po objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Polacy doświadczyli błogosławieństwa Bożego.

Obecny hymn jest pieśnią rewolucyjną – propagujący idee masońsko-satanistyczne.

Prezydeny Ignacy Mościcki 13 grudnia 1927 r. dokonał zmiany herbu na masońskie godło
ś. Augustyn do biskupów, nie możecie być “niemymi psami”.

W ciągu czterech dekad liczba mieszkańców nie istniejącej Polski podwoiła się, z ponad 15 mln w latach siedemdziesiątych XIX stulecia1 do ponad 30 mln w przededniu wybuchu I wojny światowej2. W dziejach naszego narodu, w tak krótkim czasie, ani przed objawieniami, ani po nich, nie powtórzył się na taką skalę boom demograficzny.

Dramatyczny watek naszej historii

Towarzyszyła Polakom płodność mocarstwowa, w roku objawień bowiem na jedną kobietę w wieku rozrodczym wskaźnik dzietności wynosił 5,23. Na takim poziomie utrzymywał się do końca pierwszej dekady XX w. W kolejnych latach nieco zmalał, ale nadal był wysoki. Bogobojne, pobożne, radosne, skromnie żyjące, przepojone Duchem Bożym, patrzące w przyszłość, mające nadzieję na lepsze jutro i kochające Polskę – takie były polskie rodziny. To był największy kapitał narodu polskiego, nie pokonanego przez zaborcę.

Mazurek Dąbrowskiego – propaguje idee masońsko-satanistyczne.
“Ocalić niepodległość” – kolejny dodruk. Sukces wydawniczy “Naszego Dziennika”

Przypisy:

1 Zob. Historia Polski w liczbach, pod. red. A. Jezierskiego, Warszawa 1994, s. 69.

2 Zob. Ibidem, s. 117.

Oni zdradzili Polskę. Bo nie byli Polakami.

Views: 2471

Kluby nocne – masowa deprawacja i demonizacja dzieci i młodzieży

Od 1990 r. na polskiej ziemi rozpoczął się zorganizowany i zmasowany atak na dzieci i młodzież, który miał wprowadzić je na drogę nihilizmu moralnego. Czyniono to różnymi sposobami, przede wszystkim poprzez prasę młodzieżową, szerzącą życie bez wartości duchowych i moralnych, bez przywiązania do rodziny i tradycji. Propagowano wyuzdanie seksualne, karierę i sukces komercyjny.

Deprawacja dzieci i młodzieży w klubach nocnych Dalej

Kolejne źródło deprawacji i relatywizowania życia społecznego to programy telewizyjne, m.in. telenowele czy programy rozrywkowe lansujące sceny erotyczne i rozwiązłość seksualną. Poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży staje się muzyka niosąca ze sobą treści deprawacyjne i demoniczne, które inicjują satanizm w młodym pokoleniu Polaków.

Depopulacja Polski – alkohol, antykoncepcja, aborcja, kluby nocne, rozwody.

Od trzech dekad zmieniono formę zabawy dzieci i młodzieży na dyskotekach i w klubach nocnych. Alkohol jest na wyciągnięcie ręki, narkotyki są dostępne dla każdego. Syndrom dyskotekowy stał się przyczyną ogromnej tragedii wielu młodych Polaków, którzy utracili życie albo zostali ranni w zdarzeniach drogowych lub cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. W proces deprawacyjny wpisują się juwenalia organizowane dla studentów i coraz modniejszy Halloween.

Pokolenie straconych nadziei – Polacy od 12 do 45 roku życia.

W ten sposób dokonuje się na masową skalę deprawacja i demonizacja młodych Polaków. Młodzi Polacy przechodzą od wiary w Jezusa Chrystusa do kultu szatana. Dalej

Mamy dość cywilizacji smierci: aborcji, antykoncepcji, ateizmu, deprawacji, rozwodów, deprawatorów.

Kluby nocne - miejsca produkcji lesbijek i gejów
Kluby nocne – miejsca produkcji lesbijek i gejów
Syndrom dyskotekowy był przyczyną śmierci w Polsce ponad 6 tys. osób

 

Views: 1213

Aborcja w Polsce w ostatnim stuleciu

Jak dziś wyglądałaby Polska, gdyby te dzieci się urodziły? To pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Ale na pewno byłaby piękna. Miałaby młode społeczeństwo, mające tysiące pomysłów na lepsze jutro. Bogate materialnie i duchowo. Częściej odwiedzające żłobki, przedszkola i szkoły niż cmentarze. A dziś nasz naród likwiduje szkoły, a otwiera domy spokojnej starości.

Zapaść demograficzna polskich rodzin

Został oszukany, wmówiono mu, że jeśli będzie zabijał własne dzieci i stosował środki niszczące płodność, będzie nowoczesnym społeczeństwem.

W Polsce aborcja jest dozwolona do urodzenia dziecka (dramat depopulacyjny).

Jakże są wymowne słowa naszego rodaka Jana Pawła II, który wołał w 1997 r. w Kaliszu: „[…] naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości”. Dalej

Aborcja jest morderstwem
Urodzenia żywych dzieci i aborcje w Polsce w latach 1928-1990
Dzieci w łonie matki “to pasożyty” – Maria Żukowska

Views: 262

To liczba hańby polskiej lewicy (33,5 mln aborcji)

Zabijanie nienarodzonych dzieci w ostatnich dwóch stuleciach stało się dla środowisk feministycznych i lewicowo-liberalnych intratnym interesem. Z aborcji uczynili przemysł morderczy. W ciągu stu lat, od zalegalizowania prawnego zabijania dzieci nienarodzonych w ZSRS w 1920 r., na świecie dokonano około 2,5 mld aborcji.

Aborcja

Żaden inny totalitaryzm nie pozbawił tak dużej grupy ludzi życia. Jest to największe ludobójstwo w dziejach ludzkości. Świat, który zabija dzieci, jest światem bez przyszłości. Przykładem jest umierająca Europa i inne kraje, które uczyniły z aborcji sztuczną regulację urodzeń. Dalej

Views: 15

Grabarze rodzaju ludzkiego

Grabarzami rodzaju ludzkiego są wszyscy ci, który:

 • deprawują dzieci i młodzież
 • zabijają dzieci nienarodzone
 • niszczą rodziny
 • zabiją osoby chore i starsze (eutanazja)
 • propagują i tolerują idee LGBT
 • propagują związki sodomskie
 • handlują alkoholem i narkotykami
 • propaguja środki antykoncepcyjne.

Do grabarzy rodzaju ludzkiego zaliczamy socjalistów różnych barw (rewolucyjni, komunistyczni, nazistowscy, liberalni, libertyńscy, genderowi), skrajne feministki i masoni różnych lóż.

Nowocześnośc, która upadla nie jest postępem.

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,  ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.  A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

1 Kor 6, 9-11

Views: 29

Apel do polskiej młodzieży XXI stulecia

Obrona krzyży przez młodzież

Obrona krzyża – Włoszczowa 1984 r.

Dobrze wychowana młodzież w pobożnych i bogobojnych rodzinach poskich podjeła obronę krzyży w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w szkołach w Miętnem1 i we Włoszczowej. Młodzież we Włoszczowej podjęła 3 grudnia 1984 r. strajk okupacyjny. Uczestniczyło w nim siedmiuset uczniów.

Miętne i Włoszczowa

Byli wspierani zarówno przez rodziców i duchowieństwo, jak i swych biskupów. W kazaniu 15 grudnia 1984 r. bp Jaworski powiedział m.in.: „Młodzież włoszczowska prowadzi rekolekcje, a właściwie ona głosi rekolekcje nie tylko we Włoszczowej, ale w całej Polsce, a ich treścią jest jej świadectwo”2. Strajk zakończono 16 grudnia 1984 r. na prośbę ks. bp. Mariana Jaworskiego. Młodzież opuściła szkołę i udała się do kościoła na nabożeństwo.

Apel do młodzieży

Młodzi Polacy brońcie swej wiary w Jezusa Chrystusa. Daliście się zwieść deprawatorom. Niszczą waszą młodość, rozpijają was, narkotyzują, karmią was złą muzyką, która prowadzi was na manowce. Niszczą waszą czystość i niewinność, która jest skarbem każdego człowieka. Kluby nocne są miejscem waszego nieszczęścia. Ratujcie swe dusze, przed wiecznym potępieniem.

Miętne strajk w obronie krzyża – 1983 r. Kaplica Jasnogórska – Częstochowa

Przypisy: 

1 Zob. Obrona krzyża w Miętnem. Wspomnienia, dokumenty, relacje, pod. red. A. Wasak, Radom 2004, s. 17-34; zob. Krzyż w świeckiej szkole. Czy warto było walczyć?, pod red. A. Liszewskiej, K. Gudro-Puischel, E. Jedynak, S. Duchny, Garwolin 2006, s. 16-51.

2 Cyt. za A. Dziarmaga, Włoszczowski strajk o krzyże przypomniany w publikacji, „Niedziela Kielecka” 2013, nr 9, s. 8.

Views: 1

Program Lewicy i Platformy Obywatelskiej – szatańska przyszłość Polski

 • legalizacja związków sodomskich
 • satanizm zamiast chrześcijaństwa
 • wyrugowanie lekcji religii ze szkół
 • deprawacja dzieci i młodzieży
 • aborcja na życzenie do 12 tygodnia
 • antykoncepcja bez ograniczeń
 • ekspresowe rozwody
 • darmowe in vitro
 • legalizacja eutanazji
 • wyludnienie Polski
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Lewica11.jpg

Identyczny program ma PO

Posłowie Lewicy – systemowi kłamcy, deprawatorzy i depopulatorzy.
Niemcy są przyczyną dekadencji Europy

Views: 2