Dzieje parafii w Rutce-Tartak

Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna publikacja ks. Krzysztofa Bielawnego. Tym razem monografia o dziejach parafii w Rutce-Tartak.

Nowożeńcy przed kaplicą w Rutce-Tartak w latach trzydziestych XXw.

We wstępie publikacji  czytamy “W swych dziejach mieszkańcy parafii Rutka-Tartak przynależeli do kilku diecezji: wileńskiej, wigierskiej oraz augustowskiej, sejneńskiej, łomżyńskiej i ełckiej. W I Rzeczpospolitej granice diecezji pokrywały się z granicami administracji państwowej. Przed 1772 r. diecezja wileńska obejmowała Wielkie Księstwo Litewskie. Po trzecim rozbiorze
Polski w 1795 r. stolica diecezji wileńskiej znalazła się w Cesarstwie Ro-
syjskim, a wiele parafii w granicach zaboru pruskiego. W roku 1799
utworzono diecezję wigierską, która obejmowała dawne parafie diece-
zji wileńskiej, włączone do Prus. Stolicą diecezji były Wigry. 

Po przegranej wojnie z Francją w 1807 r. Prusacy opuścili te ziemie.
Powstało wówczas Księstwo Warszawskie. Do Cesarstwa Rosyjskiego
przyłączono kolejny obszar. Z granic diecezji wigierskiej włączono do
niego: Białystok, Bielsk, Brańsk i okoliczne parafie leżące wokół tych
miast. Diecezja wigierska pomniejszyła się dość znacznie, w takim
kształcie przetrwała do roku 1818. Kilka lat wcześniej, w roku 1815,
powstało Królestwo Polskie, które podzielono na osiem województw
i tyle samo diecezji. Teren diecezji pokrywał się z terenem województwa. 

Członkowie Akcji Katolickiej w latach trzydzistych XX w.

Promocja książki odbędzie się w Rutce-Tartak w  niedzielę 9 czerwca 2024 r. 

Views: 137