Depopulacja Europy A-M

 

Zmiany demograficzne mieszkańców Europy na tle populacji ogólnoświatowej

W roku 1900 liczba ludności świata wahała się w granicach 1,64 mld1, a Europejczyków 285,6 mln2, co stanowiło 17,35%. W kolejnych czternastu latach procentowy udział mieszkańców Europy w stosunku do populacji ogólnoświatowej powiększył się o 7,09%.

W roku 1914 liczba ludności świata wzrosła do 1,8 mld3, zaś Europy do 446,1 mln, co stanowiło 24,44% udziału w populacji ogólnoświatowej. W pierwszych dwóch dekadach zauważamy wzrost udziału ludności europejskiej w stosunku do populacji ogólnoświatowej. Lata dwudzieste i trzydzieste były czasem największego udziału ludności europejskiej w populacji ogólnoświatowej. Ten udział ludności europejskiej w 1914 r. wynosił 24,44%. Z każdą kolejną dekadą widać, że jej udział maleje. W wieku XX liczba ludności wzrosła niewiele ponad dwuiłkrotnie.

W ciągu ostatnich stu dwudziestu lat udział ludności mieszkającej w granicach Europy w stosunku do populacji ogólnoświatowej spadł ponad dwuipółkrotnie. W roku 2020 wynosił niewiele 9,38 procent.

Udział mieszkańców Europy w populacji ogólnoświatowej w latach 1900-2020

RokLiczba ludności na świecie na 1 styczniaLiczba ludności w Włoszech na 1 styczniaUdział procentowy w populacji ogólnoświatowej
19001 646 165 000285 600 00017,35
19141 825 070 987446 107 65624,44
19251 967 683 298477 150 04124,25
19392 262 699 677516 652 21022,83
19502 513 866 197547 694 59521,78
19602 991 005 874602 676 41020,15
19704 023 981 107655 177 68316,28
19854 809 575 137706 528 81414,69
20006 088 230 944726 524 17911,93
20207 881 691 855739 700 7849,38
Źródło: Populacja na świecie, http://population.city/ (dostęp: 07 .12. 2021 r.); Zob. Europa – populacja, http://population.city/world/eu (dostęp: 10.01. 2021 r.) ; Obliczenia własne.

W pierwszych dwóch dekadach XX w. widzimy wzrost ludności europejskiej w stosunku do populacji ogólnoświatowej. W pierwszej dekadzie XX stulecia wzrost był imponujący. Europa Zachodnia w tym czasie nie była jeszcze zdominowa przez cywilizację śmierci, rodziny były wielodzietne, życie ludzie w łonie matki było szanowane. Ideolodzy cywilizacji śmierci podejmowali dopiero propagowanie środków niszczących życie. Natomiast w Europie Wschodniej w wielu krajach przeżywano boom demograficzny. Liczba mieszkańców poszczególnych krajów gwałtownie rosła, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Serbii czy na Węgrzech4. Populacje europejską pomniejszyła I wojna światowa i pandemia grypy hiszpanki.

Aborcja

Powolny spadek procentowy ludności europejskiej w stosunku do populacji ogólnoświatowej zauważamy po II wojnie światowej. Działania wojenne pomniejszyły populacje europejską o dziesiątki milionów, ale główną przyczyną pomniejszania ludności europejskiej w pierwszych dwóch dekadach powojennych była aborcja, która już w krajach Europy Wschodniej zbierała krwawe żniwo. W krajach w bloku wschodniego, komunistycznych, aborcja była dozwolona bez żadnych ograniczeń, w ZSSR5 czy Polsce6 miliony dzieci było mordowanych każdego roku w łonach matek. Podobnie było w innych krajach socjalistycznych. Kraje Europy zachodniej legalizują aborcję od lat siedemdziesiątych XX stulecia. Z każdą dekadą żniwo dzieci zamordowanych w łonach matek jest coraz większe.Obecnie każdego roku życie traci od 2,5-do 3 mln dzieci nienarodzonych. 

Antykoncepcja

Ale jeszcze większym czynnikiem depopulacyjnym w Europie i na świecie jest antykoncepcja a przede wszystkim wprowadzona do sprzedaży pigułka antykoncepcyjna, która od lat sześćdziesiątych XX w. niszczy powstające życie ludzkie albo do niego nie dopuszcza. Poświadczają to wskaźniki dzietności w poszczególnych krajach, zarówno Europy Wschodniej jak i Zachodniej. Dla Europy współczynnik dzietności na początku XX w. wynosił około 4 punktów, w 1950 roku 2,64 a w 2015 r. 1,617. Warto zauważyć, że z końcem lat osiemdziesiątych XX w. zakończyła się zastępowalność pokoleniowa. Jedynym ratunkiem, w opinii socjalistów różnych barw, są imigranci przybywający do Europy, co doprowadzi do zniszczenia cywilizacji grecko-rzymskiej.

Ks. K. Bielawny

Przypisy:

1 Zob. Świat – populacja 1800-2100, http://populacja.population.city/world/, (dostęp: 30 .11. 2021 r.)

2 Zob. Europa – populacja, http://population.city/world/eu (dostęp: 10.01. 2021 r.)

3 Zob. Populacja świata, http://populacja.population.city/ (dostęp: 14 .06. 2021 r.)

4 Zob. S. Szulc, Zagadnienia demograficzne, s. 39.

5 Zob. K. Bielawny, Depopulacja Rosji (Депопуляция России), “Nasz Dziennik” 2022, nr 18, z 24 I.

6 Zob. K. Bielawny, Dramat depopulacji. Jak Polska straciła swój demograficzny dynamizm, NDz 2021, nr 188, z 16 VIII.

7 Zob. Współczynnik dzietności w Europie spada, ale są wyjątki, https://portalstatystyczny.pl/wspolczynnik-dzietnosci-w-europie-spada-ale-sa-wyjatki/ (dostęp: 19 .10. 2022 r.)

Views: 142