Depopulacja Niderlandów (De ontvolking van Nederland)

Wprowadzenie

Przez stulecia holenderscy misjonarze katoliccy nieśli Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie na różne kontynenty. Jednak boom misjonarski przerwała dekatolicyzacja Kościoła rzymskokatolickiego, m.in. także w Holandii. Pojawiają się bardzo różne opinie i opracowania dlaczego tak się stało. Wielu badaczy wskazuje, że przyczyną była zła recepcja Soboru Watykańskiego II w wielu krajach Europy Zachodniej1. Jednak, szukając przyczyn tego stanu rzeczy , trzeba sięgnąć znacznie wcześniej do takich zjawisk, jak zapaść moralna i duchowa całego społeczeństwa holenderskiego. Ogromnych zniszczeń wśród Holendrów dokonała mentalność antykoncepcyjna, która swe żniwo śmierci w życiu duchowym i moralnym zbiera od końca XIX stulecia, a mentalność aborcyjna zbiera swe żniwo od pierwszej dekady XX w. Jedna i druga mentalność stała się przyczyną wyzbycia się wiary w żywego Boga Jezusa Chrystusa, tym samym wiara stała się tylko tradycją, a Kościół rzymskokatolicki dziedzictwem kulturowym. To przyczyniło się do zaniku życia duchowego, żywej wiary wśród Holendrów, którzy nie byli w stanie przekazać największego skarbu rodowego młodemu pokoleniu, dzieciom i młodzieży. Społeczeństwo holenderskie w drugiej połowie XX w. stało się bezbożne, a nikomu nie potrzebne2 świątynie zamieniono na obiekty muzealne. Obecnie cywilizacja śmierci zbiera swe żniwo. Zniszczenie duchowe, moralne i biologiczne społeczeństwa holenderskiego doprowadziło cały naród do depopulacji. Za doprowadzenie do depopulacji Holandii odpowiadają socjaliści różnych barw, masoni różnych lóż i skrajne feministki.

Zmiany demograficzne mieszkańców Holandii na tle populacji ogólnoświatowej

W latach 1800-1900 liczba mieszkańców Holandii podwoiła się ponad dwuipółkrotnie. W roku 1800 udział procentowy ludności holenderskiej w populacji ogólnoświatowej wynosił 0,20%. W kolejnych latach XIX stulecia wzrósł do 0,31%, potencjał demograficzny powiększył się o 0,11%.

W roku 1900 liczba ludności świata wzrosła do 1,61 mld3, zaś Holandii do 5,1 mln4, co stanowiło 0,31% udziału w populacji ogólnoświatowej. W ciągu kolejnych 50 lat udział procentowy jej ludności do populacji ogólnoświatowej wzrósł o 0,09%. Od roku 1950 z każdym następnym rokiem ten udział w populacji ogólnoświatowej malał.

W ciągu siedemdziesięciu lat udział ludności mieszkającej w granicach państwa holenderskiego w stosunku do populacji ogólnoświatowej spadł prawie dwukrotnie.

Udział mieszkańców Holandii w populacji ogólnoświatowej w latach 1800-2020

RokLiczba ludności na świecie na 1 styczniaLiczba ludności w Holandii na 1 styczniaUdział procentowy w populacji ogólnoświatowej
1800978 000 0002 000 0000,20
18501 270 014 0003 100 0000,24
19001 646 165 0005 104 0000,31
19141 825 070 9876 251 0000,34
19251 967 683 2987 366 0000,37
19392 262 699 6778 781 0000,39
19502 513 866 19710 114 0000,40
19602 991 005 87411 480 0000,38
19704 023 981 10713 032 0000,32
19854 809 575 13714 484 0000,30
20006 088 230 94415 924 0000,26
20207 881 691 85517 407 5850,22
Źródło: Population of the Netherlands from 1800 to 2020, https://www.statista.com/statistics/1016675/total-population-netherlands-1816-2020/, dostęp: 18 .05. 2022 r.; Zob. Demography of the Netherlands,
https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_Netherlands, dostęp: 19 .05. 2022 r.

Do połowy XX stulecia udział procentowy ludności Holandii w stosunku do populacji ogólnoświatowej z każdym rokiem wzrastał. W roku 1950 Holendrzy osiągnęli swój szczyt ludnościowy w stosunku do populacji ogólnoświatowej. Natomiast druga połowa XX stulecia i pierwsze dwie dekady XXI stulecia stały się okresem pomniejszania liczby populacji holenderskiej w stosunku do populacji ogólnoświatowej. By lepiej zrozumieć proces populacji mieszkańców Holandii w stosunku do populacji ogólnoświatowej, przeanalizujmy wskaźniki dzietności na przestrzeni ostatnich 180 lat.

W XIX stuleciu na kobietę w wieku rozrodczym w Holandii przypadało ponad pięcioro dzieci. Rodziny były wielodzietne, mające nawet po kilkanaścioro dzieci. Dziecko w łonie matki było otaczane szacunkiem, a kobieta w stanie błogosławionym cieszyła się w swym otoczeniu sympatią. Każde kolejne dziecko przyjmowano z radością i odczytywano to jako błogosławieństwo Boże dla rodziny. Jednak pod koniec XIX stulecia wskaźniki dzietności pomniejszają się, w ostatnich dwóch dekadach XIX w. liczba dzieci na kobietę w wieku rozrodczym zmniejsza się prawie o jedno dziecko. Na terenie Holandii pojawili się wówczas ideolodzy propagujący idee antynatalistyczne. Byli to ideolodzy różnych barw, jednak prym wiedli socjaliści. To właśnie oni rozpoczęli propagandę pomniejszania liczby dzieci w rodzinach, uzasadniając, że dziecko jest przeszkodą w realizacji planów życiowych, a duża liczba ludzi na świecie przyczyni się do głodu. Pierwsza połowa XX stulecia była okresem, w którym spadały wskaźniki dzietności. W ciągu pierwszego półwiecza XX w. liczba dzieci na kobietę w wieku rozrodczym pomniejszyła się o ponad jedno dziecko. Siedem dekad wystarczyło, żeby rodziny wielodzietne zastępowane były rodzinami z jednym lub dwojgiem, a najwyżej trojgiem dzieci. W latach siedemdziesiątych XX stulecia w rodzinach pojawia się coraz mniej dzieci.

Od roku 1973 rozpoczął się proces depopulacyjny w Holandii, wskaźniki dzietności spadły poniżej dwóch punktów. W roku 2020 na kobietę w wieku rozrodczym w Holandii przypadało półtora dziecka.

Propaganda idei antynatalistycznych

W latach osiemdziesiątych XIX stulecia w Holandii propagowano już idee maltuzjańskie, o przeludnieniu Ziemi i konieczności pomniejszania dzieci w rodzinach. Idee te dotarły do Holandii z Anglii. Idee maltuzjańskie poważnie potraktowali angielscy wolnomyśliciele (masoni) Annie Besant5, Charles Bradlaugh6, a także George i Charles Drysdale7. Propagowali „edukacje seksualną” i zalecali stosowanie środków antykoncepcyjnych do ograniczenia wzrostu populacji, a także aborcję8. Pierwszymi propagatorami idei niszczących życie byli Samuel van Houten9, Johannes (Jan) Rutgers10 i Aletta Henriëtte Jacobs11. Propagowali środki antykoncepcyjne. W tym celu 2 listopada 1881 r. założono Nowy Związek Maltuzjański. Zadaniem Ligi Maltuzjańskiej było propagowanie negatywnych skutków przeludnienia, które ich zdaniem było spowodowane dużą liczbą dzieci w rodzinach. Związek propagował także poprawę rasową gatunku ludzkiego, poprzez dobór tylko zdrowych i mocnych osobników, a eliminowanie słabych i chorych (eugenika). By zapobiec rodzeniu się dzieci w rodzinach chorych i słabych propagowano środki antykoncepcyjne. Założyciele Ligi byli przekonani, że ich działanie przyczyni się do pomniejszenia mieszkańców Holandii, co ustrzeże ich kraj przed biedą i głodem. Pierwszym prezesem Ligi był Johannes Rutgers, który pełnił swą funkcje do roku 1919.12. Liga w ramach swej działalności otwierała biura konsultacyjne, ich zadaniem było propagowanie środków antykoncepcyjnych i namawianie młodych kobiet do zabijania nie narodzonych dzieci. Apele kierowano przede wszystkim do kobiet ze środowisk ubogich i chorych. Liga Maltuzjańska swą działalność zakończyła w roku 1940, ale w jej miejsce w 1946 r. powstało Holenderskie Stowarzyszenie na Rzecz Reformy Seksualnej13.

Na bazie już nie istniejącej Ligi Maltuzjańskiej założono w 1969 r. Fundację Rutgers, która w latach 1969-2002 prowadziła biura konsultacyjne, gdzie propagowano „edukację seksualną” i środki antykoncepcyjne. Najaktywniejszy okres jej działalności przypadł na lata siedemdziesiąte XX w. Organizacja prowadziła ponad sześćdziesiąt biur konsultacyjnych rozsianych po całej Holandii. Siedziba mieściła się w Hadze. W roku 2002 Fundacja Rutgers została rozwiązana, a w to miejsce powstały nowe organizacje propagujące środki antykoncepcyjne, prowadzące „edukację seksualną” i zabijanie dzieci poczętych, a nie narodzonych, m.in. Holenderski Instytut Badań Seksuologicznych i Społecznych14.

Antykoncepcja

Już w latach osiemdziesiątych XIX w. w Holandii propagowano wśród mieszkańców środki antykoncepcyjne, które przyczyniły się znacząco do pomniejszenia liczby dzieci w rodzinach. Największe spustoszenie w dzietności wśród Holendrów spowodowała pigułka antykoncepcyjna, którą wprowadzono do sprzedaży w roku 1964. Do pierwszego wydania pigułek antykoncepcyjnych w Holandii wymagana jest tylko recepta lekarska, prawo to obowiązuje od 1997 r.15. Ponad 63% Holenderek w grupie wiekowej 18-24 lata stosuje pigułkę antykoncepcyjną. Pigułka jest refundowana dla kobiet do 21. roku życia16. Środki antykoncepcyjne przyczyniły się do największej depopulacji w Holandii.

Organon – międzynarodowa firma farmaceutyczna

Początki firmy sięgają 1887 r., kiedy to Arnold van Zwanenberg, założył w niewielkiej miejscowości Oss rzeźnię pod nazwą „Ubojnie i Fabryki Zwanenberg”. Zajmowano się eksportem mięsa do wielu krajów. Z czasem powstawały nowe działy, produkujące nowe produkty, m.in. margarynę czy lody. Z czasem zaczęto wykorzystywać do produkcji substancje zwierzęce, które miały zastosowanie w przemyśle medycznym. W roku 1921 pozyskano insulinę z trzustki zwierząt. Dwa lata później Zwanenberg założył Organon jako filię „Ubojni i Fabryki Zwanenberg”. Po II wojnie światowej opracowywano coraz więcej produktów, które miały zastosowanie, m.in. w przemyśle farmaceutycznym.

Firma Organon zasłynęła z produkcji insuliny, a także z Lyndiolu, jednej z pierwszych pigułek antykoncepcyjnych na świecie (1962 r.). Produkcja pigułki odbywała się w Oss, w Brabancji Północnej, krainie zamieszkującej przez ludność rzymskokatolicką, która nie godziła się na produkcję tego specyfiku medycznego. Pakowanie pigułek antykoncepcyjnych odbywało się poza zakładem farmaceutycznym, przez firmy zewnętrzne. Od 1974 r. rozpoczęto produkcję wkładki domacicznej, a od 1998 r. podskórny środek antykoncepcyjny implanton, środki antykoncepcyjne Marvelon i Mercilon, od 2003 r. plastikowy pierścień Nuvaring, a także lek na płodność Puregon wykorzystywany przy zapłodnieniu in vitro17. Holandia stała się miejscem, gdzie produkuje się znaczącą liczbę środków antykoncepcyjnych niszczących początkujące życie ludzkie albo nie dopuszczających do jego powstania.

Aborcja

Przez stulecia w Holandii szanowano prawa natury i prawo Boże. Jednak idee wolteriańskie zmieniały ten porządek. Ideolodzy socjalistyczni od połowy XIX w. propagowali idee antynatalistyczne. Idee te także dotarły do Holandii i powoli zmieniały mentalność jej mieszkańców. Na przełomie XIX i XX w. w wielu środowiskach zabijanie dzieci nie narodzonych stawało się dopuszczalne, a nawet mile widziane, przede wszystkim wśród socjalistów i ludności robotniczej. Największą liczbę aborcji dokonywano w Amsterdamie18. Ustalono, że w samym Amsterdamie w pierwszej dekadzie XX w. rocznie zabijano około 2 tys. dzieci poczętych, a nie narodzonych. Można przypuszczać, że w Holandii rocznie abortowano około 10 tys. dzieci nie narodzonych. Proceder zabijania takich dzieci na tyle stał się problematyczny, że w 1911 r. wprowadzono ustawę o moralności, która zakazywała m.in. aborcji i propagowania środków antykoncepcyjnych19. W latach 1900-1940 w Holandii pozbawiono życia około 300 tys. nie narodzonych dzieci. II wojna światowa i okres powojenny nieco zahamował liczbę aborcji. W 1962 r. pomniejszono liczbę mieszkańców o około 25 tys. dzieci, które zabito w łonach matek20. W latach 1940-1985 dokonano około 800 tys. aborcji. Od 1 listopada 1984 r. aborcja w Holandii została zalegalizowana21. W roku 1985, według danych Inspektoratu ds. Opieki Zdrowotnej i Młodzieży, dokonano tu około 17,2 tys. aborcji. W kolejnych latach liczba aborcji stale rosła, w 2001 r. zabito około 29 tys., a w 2008 r. więcej , bo 33 tys. Tylko w latach 2000-2022 Holandia pomniejszyła swą populację o około 700 tys. dzieci, które nie ujrzały światła dziennego. A przez 122 lata zabijając dzieci w łonach matek wyzbyła się ponad 2,5 mln osób. Proceder wyzbywania się dzieci poprzez aborcję znacznie wcześniej zaczął się właśnie w Holandii, a nie w Kraju Rad, choć holenderski Kodeks Karny dopuścił aborcję dopiero w roku 1984 , a w ZSRR już w 191722.

Ponadto dokonuje się tu zabijania dzieci z innych krajów, m.in. z Polski. Środowiska lewicowe organizują ciągłą turystykę aborcyjną, dokonując w ten sposób depopulacji Polski. Prym w tym wiodą środowiska skupione wokół Agory, m.in. OKO.pres, czy „Gazeta Wyborcza”23, a także skrajnie feministyczna lewicowa organizacja kobiet Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Federacja na swej stronie internetowej umieściła poradnik z dokładną instrukcją, gdzie i kiedy można dokonać zabicia dziecka nie narodzonego, podając m.in. adres do Amsterdamu24. Za wyjazd do Holandii, by dokonać zabójstwa własnego dziecka, Polki muszą zapłacić od 1500 do 2000 euro25.

Eutanazja

W Holandii dyskurs o wprowadzeniu eutanazji i wspomaganym samobójstwie rozpoczął się w latach sześćdziesiątych XX w. 26. W roku 1973 ideolodzy cywilizacji śmierci powołali Holenderskie Stowarzyszenie Dobrowolnej Eutanazji, którego celem było propagowanie legalizacji eutanazji27. Po wielu dyskusjach ostatecznie zalegalizowano pomoc w samobójstwie z początkiem XXI stulecia. Eutanazję w Holandii zalegalizowano prawnie w 2002 r. Choć stosowanie eutanazji w Holandii było już znacznie wcześniej praktykowane. Według Raportu Remmelinka28 w 1990 r. w dużej mierze lekarze przejęli podejmowanie decyzji dotyczących eutanazji u schyłku życia swych pacjentów. Lekarze zakończyli życie 11 840 osobom. Jeśli przyjmiemy, że w latach dziewięćdziesiątych XX w. każdego roku umierało koło 10 tys. osób z powodu eutanazji, to w ostatniej dekadzie XX w. pozbawiono w Holandii życia około 100 tys. osób. Lata osiemdziesiąte XX w. również zbierały żniwo śmierci z powodu eutanazji, choć było ich jeszcze znacznie mniej, mogło być maksymalnie 30 tys. Co prawda, dane mają charakter szacunkowy, ale odzwierciedlają skalę dramatu narodu holenderskiego z powodu cywilizacji śmierci. W latach 2001-2021 z zarejestrowanych statystyk przeprowadzenia eutanazji i wspomaganego samobójstwa wynika, że życia pozbawiono 84 425 osób29. Od lat sześćdziesiątych XXI w. do 2022 r. na ziemi holenderskiej dokonano pomniejszenia populacji poprzez eutanazję około 225 tys. osób.

Od roku 2020 w Holandii zalegalizowano eutanazję dzieci30, choć proceder ten trwa co najmniej dwie dekady. Według dra Eduarda Verhagena, każdego roku umiera od 600 do 1000 dzieci przed pierwszymi urodzinami. Decyzje o zakończeniu życia dzieci podejmują lekarze31. Jeśli przyjmiemy, że każdego roku zabijanych jest, z powodu eutanazji 800 niemowląt, to w ciągu 20 lat populacja Holandii pomniejszyła się o 16 tys. osób. Łącznie eutanazja i wspomagane samobójstwo pozbawiły życia około 240 tys. osób. Znacznie więcej niż II wojna światowa.

Eutanazja i wspomagane samobójstwo liczona wraz

z niemowlętami w Holandii w latach 2001-2021

Źródło: Zob. Euthanasie, https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/euthanasie/, dostęp: 28 .05. 2022 r.; Zob. Geregistreerde Euthanasiegevallen 2001-2015, https://www.datagraver.com/case/geregistreerde-euthanasiegevallen-2001-2015, dostęp: 28 .05. 2022 r.; Zob. Eutanazja dzieci. Nawet 1000 niemowląt rocznie zabijanych w Holandii, w Belgii umierają noworodki, https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2886550,Eutanazja-dzieci-Nawet-1000-niemowlat-rocznie-zabijanych-w-Holandii-w-Belgii-umieraja-noworodki, dostęp: 28 .05. 2022 r.

II wojna światowa

Badacze II wojny światowej podają, że Holendrzy w latach 1938-1945 ponieśli straty ludnościowe na liczbę 210 tys. osób32, co stanowiło pomniejszenie populacji w stosunku do czasu przedwojennego o 2,41%.

Emigracja i imigracja

Od początku lat siedemdziesiątych XX w. do Holandii zaczęli przybywać imigranci. Na dzień 1 kwietnia 2022 r. w Holandii mieszkało nieco ponad 4,5 mln obcokrajowców, co stanowiło 25,5% ogólnej populacji mieszkańców33. Najliczniejsze grupy migrantów przybyły z Turcji (433 059 osób), Maroka (420 237 osób), Surinamu (360 020 osób), Indonezji (348 360 osób), Niemiec (341 843 osoby) i Polski (223 564 osoby)34. Od lat osób emigrujących z Holandii jest nieco mniej niż imigrujących. W latach 2000-2020 do Holandii przybyło 3 413 800 imigrantów, a wyemigrowało 2 696 900. Populacja mieszkańców tego kraju w ciągu dwóch dekad XXI stulecia wzrosła dzięki migrantom o 716,9 tys. 35.

Prognozowana liczba mieszkańców Holandii bez turbulencji dziejowych

A zatem, jaka byłaby liczba ludności Holandii bez turbulencji dziejowych, gdyby zachowano płodność z początków XX stulecia? Poszukajmy na to pytanie odpowiedzi. Z obliczeń prowadzonych na przykładzie Polski udało się nam ustalić, że populacja ludzkości na świecie w 2020 r., bez turbulencji dziejowych, liczyłaby około 13,55 mld36. W roku 1900 udział mieszkańców Holandii w populacji ogólnoświatowej wynosił 0,31%. A zatem, gdyby ten udział się utrzymał na podobnym poziomie przez ponad 120 lat, mieszkańcy Holandii w 2020 r. liczyliby około 41,8 mln. Przy swoich możliwościach ekonomicznych ten kraj byłby w stanie wszystkich zatrudnić, wyżywić i nie musiałby szukać rąk do pracy poza granicami. A na 1 km2 w 2020 r. przypadałoby nieco ponad 1000 osób.

Wielu będzie biło na alarm, że to niemożliwe, by na tak małym obszarze mogło mieszkać tyle osób. Ale czy na pewno? Dla przykładu, w Egipcie na 50 tys. km2 mieszka ponad 106 mln osób, pozostała część obszaru jest niezamieszkana z powodu pustyń. Ogólna powierzchnia wynosi 1,01 mln km2. Na jednym km2, z obszaru zamieszkałego, mieszka nieco ponad 2 tys. osób. W Japonii na powierzchni około 60 tys. km2 mieszka ponad 125 mln osób. Pozostałą część obszaru pokrywają góry, wulkany czy nieużytki. Jest czwartą potęga ekonomiczną na świecie. Na jednym km2, z obszaru zamieszkałego, żyje ponad 2 tys. osób37. A skoro tam mieszka tyle osób na jednym kilometrze kwadratowym, to i w Holandii mogło by mieszkać 1000 osób na jednym kilometrze kwadratowym.

Główne przyczyny depopulacji

Jakie były główne przyczyny depopulacji Holandii? Druga wojna światowa pomniejszyła liczbę ludności o około 0,21 mln, eutanazja o około 0,24 mln, aborcja o około 2,5 mln, inne zdarzenia losowe to deprawacja dzieci i młodzieży. Życie ludzkie nie przebiega z dokładnością matematyczną, przysparza różnych perypetii, z tej liczby możemy odliczyć co najmniej 0,8 mln dzieci, które nie ujrzały światła dziennego m. in. przez poronienie czy inne zdarzenia losowe. Łącznie Holendrzy w wyniku tych zdarzeń dziejowych stracili 3,75 mln, z obecnymi mieszkańcami byłoby w granicach państwa holenderskiego 21,15 mln osób. Do 41,8 mln brakuje 20,65 mln osób. A zatem rodzi się pytanie, cóż się stało z tą grupą osób? Wprowadzona do sprzedaży pigułka antykoncepcyjna w Holandii spowodowała zniszczenie początkującego życia ludzkiego albo nie dopuściła do jego powstania. A zatem w wyniku antykoncepcji ubyło Holendrów w liczbie około 20,65 mln. Antykoncepcja jest tu główną przyczyną depopulacji 38, spowodowała pomniejszenie liczby dzieci w rodzinach do poziomu poniżej zastępowalności pokoleniowej. Holendrzy w ciągu 120 lat wyzbyli się poprzez aborcję i antykoncepcję co najmniej 23,15 mln osób.

Główne czynniki depopulacji Holandii w latach 1900-2020 (w milionach)

Podsumowanie

Przez stulecia Holandia odgrywała ważną rolę w świecie Kościoła rzymskokatolickiego. Do końca XIX stulecia w rodzinach niderlandzkich przychodziło na świat po kilkanaścioro dzieci, rodziny były wielodzietne. Taki stan utrzymywał się do drugiej dekady XX w. Idee antynatalistyczne, propagujące wyzbywanie się dzieci w rodzinach, doprowadziły do zapaści populacyjnej Holandii już przed II wojną światową. Wprowadzenie do sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej w roku 1964 i zalegalizowanie aborcji w 1984 przyczyniło się do spadku wskaźników dzietności poniżej dwojga dzieci na kobietę w wieku rozrodczym. W roku 2022. co czwarty mieszkaniec Holandii jest obcokrajowcem. Należy dodać, że dzieci rodzą się wśród migrantów, przede wszystkim muzułmańskich, zaś rodowici Holendrzy stają się coraz starszym narodem z małą liczbą dzieci. Proces dekadentyzmu i dechrystianizacji, który dotknął Holendrów, ma swe przyczyny w mentalności antykoncepcyjnej, aborcyjnej i rozwodowej39.

Ks. K. Bielawny

Przypisy:

1 Zob. K. Bronk, Kard. Müller O przyczynach kryzysu Kościoła w Holandii, https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-11/gerhard-muller-holandia-sekularyzacja-sobor.html, dostęp: 27 .05. 2022 r.

2 Zob. K. Bielawny, Mentalność antykoncepcyjna i aborcyjna przyczyną dekadencji Irlandczyków, https://demografia.com.pl/index.php/2022/03/26/mentalnosc-antykoncepcyjna-i-aborcyjna-przyczyna-dekadencji-irlandczykow/, dostęp: 27 .05. 2022 r.

3 Zob. Ludność świata, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata, dostęp: 20 .02. 2022 r.

4 Zob. Demography of the Netherlands,https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_Netherlands, dostęp: 19 .05. 2022 r.

5Urodziła się w Londynie w 1847 r., zmarła w Indiach w 1933 r., z domu Wood. Mając dwadzieścia lat wyszła za mąż za duchownego Franka Besanta. Urodziła troje dzieci. Po sześciu latach małżeństwa związek małżeński zakończył się separacją. Od 1874 r. była pod mocnym wpływem idei Charlesa Bradlaugha, propagował idee sekularyzmu i antykoncepcji. Stała się skrajną feministką, propagując idee teozoficzne. Była kolejną przywódczynią Towarzystwa Teozoficznego, po Helenie Bławatskiej. Zob. Annie Besant, https://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Besant, dostęp: 27 .05. 2022 r.

6Urodził się w 1833 r. w Londynie, zmarł w 1891 r. Mając siedemnaście lat rozpoczął służbę wojskową, w kolejnych latach był sekretarzem prawnika. Następnie zaangażował się w pracę dziennikarską, głosząc idee wolnomularskie. W 1858 r. stanął na czele Towarzystwa Sekularystycznego w Londynie, propagując idee antynatalistyczne m. in. poprzez propagowanie antykoncepcji. Był ateistą i członkiem loży masońskiej. Zob. Charles Bradlaugh, https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bradlaugh, dostęp: 28 .05. 2022 r.

7Dwaj bracia, którzy propagowali idee antynatalistyczne, propagowali idee maltuzjańskie regulacje poczęć. Charles Robert Drysdale był założycielem Ligi Maltuzjańskiej w Anglii w 1877 r. Zob. George Drysdale, https://pl.wikipedia.org/wiki/George_Drysdale, dostęp: 27 .05. 2022 r.

8Zob. Neo-Malthusianism: Birth Control in the Netherlands, http://www2.iisg.nl/exhibitions/neomalthusianism/, dostęp: 23 .05. 2022 r.

9Zob. Samuel van Houten (1837-1930), https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_van_Houten, dostęp: 23 .05. 2022 r. Urodził się w zamożnej rodzinie menonickiej. W trzydziestym roku życia opuścił Kościół menonicki i stał się agnostykiem. Propagował idee feministyczne, antynatalistyczne angażując się w działania neomaltuzjańskie. Propagował idee kontroli urodzeń.

10Zob. Rutgers Jan (1850-1924), http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/rutgersj, dostęp: 20 .05. 2022 r. Syn pastora Sebalda Justinusa Rutgersa i Anny Marii Wolthers. Ożenił się z Cornelią Everhardą Thiens Abresch w 1874 r. W tym małżeństwie miał dwóch synów i dwie córki. Po śmierci pierwszej żony ożenił się w 1885 r. z feministką Marię Wilhelminą Hendriką Hoitsema. Z tego małżeństwa nie urodziły się dzieci. Był holenderskim lekarzem, kaznodzieją, socjalistą i neomaltuzjanistą. Był jednym z czołowych ideologów rewolucji seksualnej w Holandii, i zwolennikiem poprawy rasowej i eugeniki.

11Zob. H. Feinberg, Aletta Henriette Jacobs (1854-1929), https://jwa.org/encyclopedia/article/jacobs-aletta-henriette, dostęp: 21 .05. 2022 r. Aletta Henriette Jacobs urodziła się 9 lutego 1954 r. w rodzinie żydowskiej jako ósme dziecko z jedenaściorga dzieci. Była córką Abrahama Jacobsa, chirurga, i Anny de Jongh, położnej. Była holenderską lekarką, należała do pierwszej grupy holenderskich feministek. W 1881 r. została członkiem stowarzyszenia wolnomyślicieli De Dageraad.

12 Zob. Nieuw-Malthusiaanse Bond, https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Malthusiaanse_Bond, dostęp: 19 .05. 2022 r.

13 Zob. Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Vereniging_voor_Seksuele_Hervorming, dostęp: 20 .05. 2022 r.

14Zob. Rutgers Stichting, https://nl.wikipedia.org/wiki/Rutgers_Stichting, dostęp: 24 .05. 2022 r.

15Zob. Anticonceptiepil, https://nl.wikipedia.org/wiki/Anticonceptiepil, dostęp: 25 .05. 2022 r.

16Zob. M. Bergwerff, Waarom de anticonceptiepil ‘op’ was en nu weer verkrijgbaar is, https://www.nu.nl/gezondheid/5626400/waarom-anticonceptiepil-op-was-en-weer-verkrijgbaar.html, dostęp: 24 .05. 2022 r.

17Zob. Organon (międzynarodowy), https://nl.wikipedia.org/wiki/Organon_(multinational)#2021:_Organon_start_als_nieuw_bedrijf_op_het_gebied_van_vrouwengezondheid, dostęp: 25 .05. 2022 r.

18Zob. Abortus provocatus in Nederland in de 20e eeuw: van stilzwijgen naar revolutionaire verandering, https://www.ntvg.nl/artikelen/abortus-provocatus-nederland-de-20e-eeuw-van-stilzwijgen-naar-revolutionaire-verandering#samenvatting, dostęp: 25 .05. 2022 r.

19Zob. Zedelijkheidswet, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zedelijkheidswet, dostęp: 25 .05. 2022 r.

20Zob. Abortus in Nederland, https://nl.wikipedia.org/wiki/Abortus_in_Nederland#cite_note-Ruigrok-2, dostęp: 25 .05. 2022 r.

21 Ibidem.

22Zob. K. Bielawny, Depopulacja Rosji w latach 1900-2020, „Nasz Dziennik” 2022, nr 18, z 24 I.

23Zob. M. Chrzczonowicz, Aborcja? Nie pytamy o powód. W zagranicznych klinikach Polki odzyskują godność (Wywiad), https://oko.press/aborcja-nie-pytamy-o-powod-w-zagranicznych-klinikach-polki-odzyskuja-godnosc-wywiad/, dostęp: 26 .05. 2022 r.; Zob. B. T. Wieliński, Holenderski parlament chce finansować aborcje Polkom, https://wyborcza.pl/7,75399,27836772,holenderski-parlament-chce-finansowac-aborcje-dla-polek.html, dostęp: 26 .05. 2022 r.

24Zob. Potrzebuje aborcji – poradnik, https://federa.org.pl/aborcja-poradnik/, dostęp: 10 .05. 2022 r.

25Zob. E. Grochowska, Aborcja w Holandii – warunki, ograniczenia, koszty, https://polonia.nl/2020/11/04/aborcja-w-holandii-warunki-koszty/, dostęp: 26 .05. 2022 r.

26Zob. De geschiedenis van het Nederlandse euthanasiebeleid, https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/186474-de-geschiedenis-van-het-nederlandse-euthanasiebeleid.html, dostęp: 28 .05. 2022 r.

27Zob. Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_pal/details.php?cps=0&canon_id=566, dostęp: 29 .05. 2022 r.

28Dwutomowy raport opracowany przez prof. J. Remmelinka, prokuratora generalnego Wysokiej Rady Holandii, który kierował komitetem badawczym, dokumentuje występowanie przymusowej eutanazji. Opublikowano go 10 września 1991 r. Zob. Background about Euthanasia in The Netherlands, https://www.patientsrightscouncil.org/site/holland-background/, dostęp: 28 .05. 2022 r.

29Zob. Euthanasie, https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/euthanasie/, dostęp: 28 .05. 2022 r.; Zob. Geregistreerde Euthanasiegevallen 2001-2015, https://www.datagraver.com/case/geregistreerde-euthanasiegevallen-2001-2015, dostęp: 28 .05. 2022 r.

30Zob. Holandia legalizuje eutanazję dzieci, https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2020-10/holandia-eutanazja-dzieci.html, dostęp: 27 .05. 2022 r.

31Zob. Eutanazja dzieci. Nawet 1000 niemowląt rocznie zabijanych w Holandii, w Belgii umierają noworodki, https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2886550,Eutanazja-dzieci-Nawet-1000-niemowlat-rocznie-zabijanych-w-Holandii-w-Belgii-umieraja-noworodki, dostęp: 28 .05. 2022 r.; Zob.

32Zob. Straty ludzkie III Rzeszy w II wojnie światowej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_II_wojny_%C5%9Bwiatowej, dostęp: 10 .03. 2022 r.

33Zob. Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen in Nederland?, https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-nederland-, dostęp: 26 .05. 2022 r.; Zob. Immigratie in Nederland, https://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratie_in_Nederland, dostęp: 26 .07. 2022 r.

34Zob. Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen in Nederland?, https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-nederland-, dostęp: 26 .05. 2022 r

35Zob. Emigratie, https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsgroei/emigreren, dostęp: 27 .05. 2022 r.

36 Zob. K. Bielawny, Dramat depopulacji, „Nasz Dziennik” 2021, nr 188, z 16 VIII.

37Zob. K. Bielawny, Utracone nadzieje Polaków, https://opinie.olsztyn.pl/spoleczenstwo/utracone-nadzieje-polakow/#.Yo-6jqhBxPY, dostęp: 26 .05. 2022 r.

38Na temat działania środków antykoncepcyjnych i aborcji odnajdujemy dość sporo informacji w brytyjskim tygodniku medycznym „The Lancet”, wydawanym od 1823 r. Od wielu lat pismo stało się platformą intensywnej propagandy cywilizacji śmierci, z której korzysta Instytut Guttmachera propagujący środki antykoncepcyjne i aborcję jako dobrodziejstwo ludzkości. Naukowcy z różnych stron świata publikują swe badania, posługując się nowomową i używając pojęć kluczy: regulacja urodzeń, świadome macierzyństwo, planowanie rodziny, zdrowie reprodukcyjne czy płeć kulturowa. Wspierają i uzasadniają działania środowisk aborcyjnych. Zob. J. Bearak, A. Popinchalk, B. Ganatra, A-B. Moller, Ö. Tunçalp, C. Beavin, L. Kwok, L. Alkema, Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019, The Lancet 2020, t. 8, s. E1152-E1161; Zob. J. Cleland, A. Conde-Agudelo, H. Peterson, J. Ross, A. Tsui, Contraception and health, The Lancer 2012, t. 380, s. 149-156.

39Zob. K. Bielawny, Mentalność antykoncepcyjna i aborcyjna przyczyną dekadencji Irlandczyków, https://demografia.com.pl/index.php/2022/03/26/mentalnosc-antykoncepcyjna-i-aborcyjna-przyczyna-dekadencji-irlandczykow/, dostęp: 27 .05. 2022 r.; Zob. Tenże, Demograficzna zima w Irlandii, „Nasz Dziennik” 2022 r. nr 111, z 16 V.

Views: 41