Depopulacja Rumunii (Depopularea României)

Visits: 9

Wprowadzenie

Obszar obecnej Rumunii przez stulecia zamieszkiwali Dakowie, którzy od 106 r. przed Chrystusem zostali włączeni do imperium rzymskiego. Chrześcijaństwo dotarło na ziemię późniejszej Rumunii w IX stuleciu, w wyniku misyjnej działalności Cyryla i Metodego. W latach 1859-1877 Rumunia ewoluowała ku swej niepodległości. W roku 1881 proklamowano Królestwo Rumunii. Współczesne granice Rumunii ustalono traktatem paryskim w 1947 roku. Od tego też roku władze w Rumunii sprawowali socjaliści komunistyczni. Następnie, w wyniku rewolucji w roku 1989 władzę przejęli socjaliści liberalni. Zarówno socjaliści komunistyczni, jak i liberalni, sprzyjają cywilizacji śmierci, która od ponad stu lat na ziemi rumuńskiej niszczy cywilizację życia. Zabijanie dzieci nienarodzonych, antykoncepcja, rozwody oraz deprawacja dzieci i młodzieży stały się obowiązującym programem społecznym. W wyniku tych działań nastąpiła zapaść społeczna, która doprowadziła do biedy, rozpadu rodzin i depopulacji na skalę niespotykaną w dziejach Rumunii.

Zmiany demograficzne mieszkańców Rumunii na tle populacji ogólnoświatowej

W roku 1920 liczba ludności świata wynosiła 1,9 mld1, zaś Rumunii 16 mln2, co stanowiło 0,48% udziału w populacji ogólnoświatowej. W przededniu wybuchu II wojny światowej udział procentowy ludności Rumunii do populacji ogólnoświatowej wzrósł o 0,04%. Od roku zakończenia II wojny światowej, w 1945 r., z każdym rokiem udział ludności mieszkającej w granicach Rumunii w populacji ogólnoświatowej malał.

W ciągu stu lat udział ludności mieszkającej w granicach państwa rumuńskiego w stosunku do populacji ogólnoświatowej spadł trzyipółkrotnie. Większy spadek w stosunku do populacji ogólnoświatowej w Europie mieli tylko rodowici Niemcy3, bo pięciokrotny, i Francuzi4.

Udział mieszkańców Rumunii w populacji ogólnoświatowej w latach 1920-2020

RokLiczba ludności na świecie na 1 styczniaLiczba ludności w Rumunii na 1 styczniaUdział procentowy w populacji ogólnoświatowej
19201 902 836 93316 010 0000,84
19251 967 683 29817 190 0000,87
19392 262 699 67719 934 0000,88
19462 422 538 60015 760 0000,65
19502 513 866 19716 311 0000,65
19602 991 005 87418 403 4140,62
19704 023 981 10720 469 6580,51
19854 809 575 13722 724 8360,47
20006 088 230 94422 435 2050,36
20207 881 691 85519 269 4690,24
Źródło: Zob. Demographics of Romania, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Romania, dostęp: 28 .10. 2022 r.; zob. Świat – populacja 1800-2100, http://populacja.population.city/world/, (dostęp: 04 .03. 2022 r.); Obliczenia własne.

Po I wojnie światowej stosunek ludności rumuńskiej utrzymywał się przez prawie dwie dekady na podobnym poziomie. Widoczny jest niewielki wzrost. Druga wojna światowa spowodowała spadek procentowy ludności rumuńskiej w stosunku do populacji ogólnoświatowej. Proces ten trwa od 1945 r. By lepiej zrozumieć proces populacji mieszkańców Rumunii w stosunku do populacji ogólnoświatowej, przeanalizujmy wskaźniki dzietności na przestrzeni ostatnich 170 lat.

W drugiej poł