Koniec Polski jaką pamiętamy

Połowa lat trzydziestch XXI stulecia,  będzie czasem ogromnych zmian społecznych w Polsce. Nastąpi bowiem niewyobrażalna zapaść demograficzna, a tym samym opustoszeją wioski i miasta.

Dramat demograficzny w Polsce. W latach siedemdziesiatych XXI stulecia liczba ludności spadnie poniżej 20 mln. Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 455.

Dojdzie do likwidacji szkół i przedszkoli, a  Domy Pomocy Społecznej będą przepełnione tak jak i szpitalne oddziały psychiatryczne, ponieważ na ulicach będziemy spotykać  tabuny młodych ludzi, potrzebujących takiego leczenia. Tym samym będzie brakować rąk do pracy.

Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 157-207; 455.
Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 157-207; 455.

Z każdym rokiem  zaczną pustoszeć kościoły, bo bezbożność sięgnie zenitu. Państwo będzie w opłakanym stanie, w wymiarze ekonomicznym, edukacyjnym i społecznym. Za taki stan rzeczy możemy dziękować socjalistom różnych barw, skrajnym feministkom i masonom różnych lóż.

Dramat demograficzny zafundowali Polakom masoni, skrajne feministki i socjaliści różnych barw.

Views: 35