LEWICA – cywilizacja śmierci (sekta satanistyczna)

 Idee wolteriańskie są naczelną zasadą Lewicy. Na 100 możliwych punktów, dotyczących najważniejszych kwestii moralnych Lewica zdobyła całą pulę. W 100% propaguje idee cywilizacji śmierci takie, jak bezbożność, aborcja, która jest „sakramentem” w sekcie satanistów, antykoncepcję, która jest główną przyczyną depopulacji na świecie, „edukację seksualną”, która deprawuje dzieci i młodzież.

Eutanazja dla wielu członków Lewicy jest dobrem i prawem człowieka. Idee „dobrej śmierci” propagowali członkowie lóż masońskich, którzy w ten sposób propagowali eutanazję w Holandii17 czy Belgii18. Narracja środowisk lewicowych kładzie nacisk na zrezygnowanie z tradycyjnych rodzin (Konferencja kairska 1994 r. i pekińska 1995 r.)19.

Idee głoszone przez Lewicę mają charakter destrukcyjny, prowadzą zarówno swych członków, jak i sympatyków do samounicestwienia. Takie idee próbuje się narzucić pozostałej części narodu, przede wszystkim poprzez legalizację prawną różnych niemoralnych zachowań. Lewica propaguje w 100% idee cywilizacji śmierci, zbieżne z sektą satanistyczną. W swej doktrynie nie ma najmniejszego promienia nadziei na cywilizację, która niesie życie, radość i nadzieję.

Od ponad stulecia naród polski kroczy w ciemnościach, zniewolony ideami cywilizacji śmierci. Dalej

PO=Lewica. Sekty satanistyczne. Aborcja, antykoncepcja, eutanazja, rozwody.
Lewactwo=satanizm, wrzód na polskim narodzie. Trzeba go wyciąć. Aborcja.
Joanna Senyszyn, Magdalena Środa, radykalne feministki, dają przykład eutanazji. Czekamy!!!
Gazeta Wyborcza – tuba sekty satanistycznej. Aborcja, antykoncepcja, eutanazja.

Aborcja to morderstwo. Eutanazja, antykoncepcja, rozwody.

Views: 4