LEWICA

Partia powstała przed wyborami parlamentarnymi 19 lipca 2019 r. Koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny i Lewicy Razem. Dzień później do koalicji dołączyła Polska Partia Socjalistyczna, w późniejszym czasie Unia Pracy, Twój Ruch, Inicjatywa Feministyczna i Polska Partia Internetowa. Koalicje wzmocniły organizacje niepartyjne (m. in. Stowarzyszenie „Ordynacka”, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”. Szeroka koalicja przyjęła nową nazwę „Lewica”. Po niedługim czasie Unia Pracy i Inicjatywa Feministyczna wycofały się z koalicji1.

Niebawem po powstaniu koalicji partii lewicowej pojawił się program ideowy nowego ugrupowania politycznego. Poszukajmy kwestii dotyczących kluczowych spraw moralnych i konfesyjnych.

Lp.Zagadnienia moralneStosunek do czynu moralnegoCywilizacja życiaCywilizacja śmierciLiczba punktów
 AborcjaPozytywny01010
 AntykoncepcjaPozytywny01010
 „Edukacja seksualna” (deprawacja)Pozytywny01010
 EutanazjaPozytywny01010
 In vitroPozytywny01010
 LGBT+Pozytywny01010
 RozwodyPozytywny01010
 Stosunek do Kościoła rzymskokatolickiegoNegatywny01010
 Związki cywilnePozytywny01010
 Związki jednopłciowePozytywny01010
     100

Lewica – cywilizacja śmierci, program doktrynalny zbieżny z sekta satanistyczną

Po analizie tabelarycznej opiszmy uzyskaną wiedzę, m.in. z programu wyborczego prezentowanego w 2019 r. , czy przy okazji różnych inicjatyw legislacyjnych, czy konwencji partii.

Aborcja.

 I tak w stosunku do życia dzieci nienarodzonych, czyli aborcji, Lewica w swym programie głosi: „Bezpieczne przerywanie ciąży. Wprowadzimy uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia, a po 12. tygodniu ciąży – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu2.

Antykoncepcja. 

Kolejny postulat moralny dotyczy antykoncepcji, w programie Lewicy czytamy”, „Nowoczesna antykoncepcja. Zapewnimy refundację nowoczesnej antykoncepcji, w tym tabletek „dzień po”3.

„Edukacja seksualna”. 

W stosunku do „edukacji seksualnej” Lewica toczy batalię, by ustawowo wprowadzić ten przedmiot do szkół. W pierwszych dniach marca 2021 r. Lewica złożyła projekt ustawy ws. wprowadzenia edukacji seksualnej w szkole. Posłanka Lewicy Wanda Nowicka przekonywała, że: „Polska młodzież musi wiedzieć, czym jest prezerwatywa i jak ją stosować, polska młodzież musi wiedzieć, czym jest owulacja i kiedy można zajść w ciążę, polska młodzież musi wiedzieć, czym jest pigułka antykoncepcyjna i jak jej używać, by zadziałała”4. Program Nowej Lewicy zakłada, że zajęcia byłyby obowiązkowe5.

Eutanazja. 

Wiceszef klubu Lewica Krzysztof Śmieszek oznajmił, że eutanazja jest „podstawowym prawem człowieka”. W poznańskim „Tetrze Nowym” wystawiono promującą eutanazję sztukę „Prawo wyboru”. Promotorzy cywilizacji śmierci z zadowoleniem opowiadali o „kapsule śmierci” – małej komorze gazowej wystawionej w holu teatru. Na łamach „Gazety Wyborczej” ubolewano nad losem osób, które muszą wyjechać z Polski, by poddać się eutanazji. Przy okazji 1 listopada portal „Interia” opublikował felieton, w którym brak legalnej eutanazji nazwano „okrucieństwem”6.

In vitro. 

W programie wyborczym w 2019 r. Lewica głosiła, że „(…) wprowadzimy pełną refundację leczenia niepłodności metodą in vitro z budżetu państwa lub ze środków NFZ dla wszystkich kobiet”7. Posłowie lewicy podejmują starania o przywrócenie rządowego programu leczenia niepłodności in vitro. Na ten cel rocznie winno być przeznaczane 300 mln zł. Wanda Nowicka przekonywała, że dzięki tej metodzie każdego roku przychodziłoby w Polsce kilka tysięcy dzieci8.

LGBT. 

Skrót pochodzący z angielskiego Lesbian, Gay, Bisexual i Transgender. Odnosi się do lesbijek, gejów, biseksualnych i transpłciowych osób. Lewica na swych stronach internetowych wspiera działania środowisk gender. Propaguje ich zachowania, nagłaśnia marsze, a członkowie są twarzą tej grupy społecznej, np. Robert Biedroń, który w czerwcu 2022 r. otrzymał nagrodę od środowisk LGBT9. R. Banasik z Partii Razem, w swej wypowiedzi zaznaczył, że poza aborcją, związkami jednopłciowymi ta sprawa, „(…) to nasz światopoglądowy priorytet”10.

Rozwody i związki cywilne.

 Rozwody i związki cywilne w Polsce wprowadzili komuniści w 1945 r.11. Lewica, która jest ideową spadkobierczynią idei socjalistów komunistycznych nadal propaguje rozwody, i to ekspresowe. Poseł M. Dyduch chce, by rozwodów udzielał za zgodą obu stron, urząd stanu cywilnego12. Lewica, propaguje ideę małżeństwa, jako wspólnoty czysto społecznej. Jej trwałość uzależniona jest od obu stron. Małżeństwo pozbawiono wymiaru sakralnego.

Związki jednopłciowe (sodomskie). Od wielu lat Lewica walczy o ustawowe unormowanie związków jednopłciowych i zrównanie ich z małżeństwem jako mężczyzny i niewiasty. W programie wyborczym ogłoszonym w 2019 r. czytamy: „Wprowadzimy równość małżeńską i związki partnerskie dla wszystkich. Osoby wstępujące w związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego będą miały zagwarantowane prawo do, między innymi, uzyskania informacji medycznej, odwiedzin w szpitalu, dziedziczenia”13. Liderzy Lewicy nie ustają w walce o legalizację prawną związków jednopłciowych. W 2020 r. złożono projekt ustawy dotyczącej legalizacji związków partnerskich i „małżeństw” tej samej płci14. Robert Biedroń na konferencji prasowej mówił, „(…)prezentujemy dwa projekty ustaw wyrównujące szanse, będące ważnym krokiem w rozwoju cywilizacyjnym naszego kraju. Dzisiaj trzeba pamiętać, że Polska jest w skansenie Europy, że dzisiaj, jeśli chodzi o równe prawa, Polska ma naprawdę wiele do nadrobienia”15. Dla środowisk lewicowych deprawacja, demoralizacja i niszczenie małżeństw jako związku mężczyzny i kobiety jest naczelną zasadą programu wyborczego. Nowoczesność w ustach członków partii lewicowych to destrukcja i demontaż dotychczasowego życia społecznego.

Kościół. 

Lewica swój stosunek do Kościoła rzymskokatolickiego dość obszernie przedstawia w swym programie. Od czasów swych protoplastów, wodzów rewolucji francuskiej, propagują świeckie państwo. Pośród wielu postulatów znajdujemy takie propozycje w programie wyborczym: „Wprowadzimy kasy fiskalne dla księży. Sprawiedliwie opodatkujemy Kościół. Zobowiążemy kościoły do ujawniania przychodów na takich samych zasadach, jakie dotyczą organizacji pozarządowych. Docelowo zlikwidujemy przywileje podatkowe. (…) Likwidacja Funduszu Kościelnego. (…) Obecnie nie znajduje się uzasadnienia do dalszego funkcjonowania tej instytucji, w obecnym otoczeniu gospodarczym i po zakończeniu prac Komisji Majątkowej. Wykreślimy tę pozycję z budżetu. (…) Wycofamy religię ze szkół, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekażemy na dodatkową naukę języka angielskiego.

Zlikwidujemy klauzulę sumienia. Zapewnimy pełną dostępność usług i produktów medycznych niezależnie od przekonań lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów. W żadnej placówce publicznej nie będzie można ograniczać usług powołując się na klauzulę sumienia, bez względu na ich rodzaj”16. Lewica głosi od wielu wieków znaną zasadę, cuius regio, eius religio, czyli czyja władza tego religia.

Wnioski.

A zatem, jaką religię przyjmuje LEWICA ? Jaka doktryna jest jej najbliższa? W świecie rządzonym przez Lewicę dla chrześcijan nie ma miejsca. Są rugowani z przestrzeni społecznej od czasów rewolucji francuskiej, a idee wolteriańskie są naczelną zasadą Lewicy. Na 100 możliwych punktów, dotyczących najważniejszych kwestii moralnych Lewica zdobyła całą pulę. W 100% propaguje idee cywilizacji śmierci takie, jak bezbożność, aborcja, która jest „sakramentem” w sekcie satanistów, antykoncepcję, która jest główną przyczyną depopulacji na świecie, „edukację seksualną”, która deprawuje dzieci i młodzież. Eutanazja dla wielu członków Lewicy jest dobrem i prawem człowieka. Idee „dobrej śmierci” propagowali członkowie lóż masońskich, którzy w ten sposób propagowali eutanazję w Holandii17 czy Belgii18. Narracja środowisk lewicowych kładzie nacisk na zrezygnowanie z tradycyjnych rodzin (Konferencja kairska 1994 r. i pekińska 1995 r.)19.

Idee głoszone przez Lewicę mają charakter destrukcyjny, prowadzą zarówno swych członków, jak i sympatyków do samounicestwienia. Takie idee próbuje się narzucić pozostałej części narodu, przede wszystkim poprzez legalizację prawną różnych niemoralnych zachowań. Lewica propaguje w 100% idee cywilizacji śmierci, zbieżne z sektą satanistyczną. W swej doktrynie nie ma najmniejszego promienia nadziei na cywilizację, która niesie życie, radość i nadzieję.

Ks. K. Bielawny

Przypisy:

1Zob. Lewica (2019), https://pl.wikipedia.org/wiki/Lewica_(2019) (dostęp: 05. 01. 2023 r.)

2Zob. Program wyborczy Lewicy, https://klub-lewica.org.pl/program. (dostęp: 05. 01. 2023 r.)

3Zob. Prawa kobiet, https://klub-lewica.org.pl/wolnosc/prawa-kobiet, (dostęp: 05 .01. 2023 r.)

4Zob. Edukacja seksualna w szkole? Lewica składa projekt ustawy, https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8116093,edukacja-seksualna-szkola-lewica-projekt-wanda-nowicka.html, (dostęp: 05. 01. 2023 r.)

5Zob. Lewica wspiera środowiska LGBT+, https://lewica.org.pl/aktualnosci-swietokrzyskie/7942-lewica-wspiera-srodowisko-lgbt, (dostęp: 05. 01. 2023 r.)

6Zob. J. Kwaśniewski, Manipulatorzy usiłują wprowadzić w Polsce eutanazję, https://ordoiuris.pl/ordoiuris.pl/manipulatorzy-usiluja-wprowadzic-w-polsce-eutanazje, (dostęp: 05. 01. 2023 r.)

7Zob. Główne postulaty Lewicy, https://klub-lewica.org.pl/images/media/Program_Lewicy.pdf, (dostęp: 05. 01. 2023 r.)

8Zob. Lewica chce przywrócenia w Polsce rządowego programu in vitro, https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/lewica-chce-przywrocenia-w-polsce-rzadowego-programu-in-vitro,584692.html, (dostęp: 05. 01. 2023 r.)

9Zob. Lewica wspiera środowisko LGBT+, https://lewica.org.pl/aktualnosci-swietokrzyskie/7942-lewica-wspiera-srodowisko-lgbt, (dostęp: 06 .01. 2023 r.)

10Ibidem.

11Z dniem 1 stycznia 1946 r. dekretem z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie (DzU nr 48, poz. 270) instytucję rozwodu wprowadzono dla całego obszaru Polski, zniesiono instytucję separacji prawnej występującą w prawie małżeńskim obowiązującym w niektórych dzielnicach Rzeczypospolitej.

12Zob. G. Bruszewski, Rozwodu mógłby udzielać urząd stanu cywilnego. Lewica składa projekt zmian przepisów, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rozwodu-moglby-udzielac-urzad-stanu-cywilnego-Lewica-sklada-projekt-zmian-przepisow-8012820.html, (dostęp: 06 .01. 2023 r.)

13Zob. Lewica-program. Równe prawa, https://klub-lewica.org.pl/wolnosc/rowne-prawa, (dostęp: 7 .01. 2023 r.)

14Zob. Lewica – informacje, https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/1364-milosc-to-milosc-skladamy-projekty-ustaw-dotyczace-legalizacji-zwiazkow-partnerskich-oraz-malzenstw-osob-tej-samej-plci, (dostęp: 7 .01. 2023 r.)

15Ibidem.

16Zob. Świeckie Państwo, https://klub-lewica.org.pl/wolnosc/swieckie-panstwo, (dostęp: 06. 01. 2023 r.

17Zob. K. Bielawny, Depopulacja Holandii, „Nasz Dziennik” 2022, nr 135, z 13 VI.

18Zob. K. Bielawny, Belgię zdominowali muzułmanie, „Nasz Dziennik” 2022, nr 140, z 20 VI.

19Zob. Równe prawa dla kobiet i mężczyzn. Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet – Pekin (1995), https://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/konf_4.php, (dostęp: 7 .01. 2023 r.)

20W latach 1973-1987, pracując w organizacjach międzynarodowych współpracował z wywiadem (Departament I MSW). Był kontaktem operacyjnym, używając pseudonimów Tener i Must. Zob. A. Olechowski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Olechowski, (dostęp: 07. 01. 2023 r.

Views: 4