Bohaterski gen. Franco (1939-1975)

Visits: 439

W krajach europejskich, w których Kościół rzymskokatolicki przez stulecia był głównym nauczycielem życia duchowego, moralnego i społecznego, w konsekwencji wprowadzenia cywilizacji śmierci stracił swą przewodnią rolę. Od czasów reformacji władza świecka w poszczególnych krajach coraz bardziej się sekularyzowała, czego następstwem była dekatolicyzacja życia społecznego.

Propaganda środowisk lewicowych i feministycznych była tak silna od końca XIX stulecia, że niektóre Kościoły chrześcijańskie jej uległy. Bez wsparcia władz rządowych Kościół rzymskokatolicki nie był w stanie obronić swych wiernych. Lewicowe władze rządowe, a także organizacje pozarządowe doprowadziły całą Europę do depopulacji na skalą masową. Obrona wartości życia ludzkiego przez władze rządowe, wspierające działania Kościoła rzymskokatolickiego, były w stanie zahamować depopulację narodu, deprawację dzieci i młodzieży. Najlepszym przykładem jest Hiszpania w latach 1941-1975. Podobny proces depopulacyjny jak w krajach europejskich odbywa się w Ameryce Południowej, przykładem jest Meksyk. Dalej

Espania – depopulacja
“Geniusze” dziejów Hiszpanii m.in. T. Terlikowski

Rozwód, i co dalej???

Visits: 531

W Polsce przez wieki małżeństwo cieszyło się szacunkiem prawa i miało charakter sakralny. Do reformacji w Polsce nie było rozwodów. Od wielu stuleci tylko kościelny sąd zajmował się badaniem ważności zawartych małżeństw.

Tadeusz Czacki tak pisał o nieprzyzwoitości rozwodów: „[…] w tak ważnej matery winniśmy w history prawa okazać, jakie nieprzyzwoitości stwarza wolność czynienia rozwodów. Każde małżeństwo ma na celu tworzyć, utrzymywać i zachowywać domowe społeczeństwo. Taki związek łączy obowiązek ojca i matki wobec dzieci, którym wspólnie dają jestestwo, a w załączonym dozorze potomstwa ważną część życia rosnących obywatelów kształci, doskonali, i od zepsucia usuwa. Obrony, które są czynione za wolnością rozwodów, nie są nowe”1. W pierwszych dziesięcioleciach po reformacji rozwody były nieliczne. Dalej

Żaden naród nie zginął z przeludnienia, ale zginął bo nie miał dzieci.
Jesteś biblijnym Chamem. Zdrada, rozwód, grzech, potępienie.

“Zdobycze” lewactwa m.in. polskiego

Visits: 0

Najgorsze co mogło się trafić ludzkości, to pojawienie się w dziejach naszej historii socjalistów różnych barw (rewolucyjnych, komunistycznych, nazistowskich, liberalnych antropologii kulturowej, lewicowych i genderowych).

Dokonali zniszczenia rodzin i małżeństw, doprowadzili do zapaści demograficznej w Europie, zniszczyli szkolnictwo, są propagatoramii ideii antynatalistycznych, wprowadzili rozwody i związki cywilne, z ich inicjatywy zabito około 2,5 mld dzieci nienarodzonych. Wprowadzili do sprzedaży pigułkę antykoncepcyjną, która jest główną przyczyną depopulacji na świecie. Doprowadzili do biedy i nędzy w wielu krajach, gdzie sprawowali władzę.

Postulujemy by partie socjalistyczne różnych barw, zostały zdelegalizowane. Doprowadziły rodzaj ludzki, do nędzy duchowej, moralnej, biologicznej i ekonomicznej.

Scena polityczna w Polsce przypomina nam wielogłosowy chór. Każda z partii w tym chórze śpiewa w określonym jej zadanym głosie. Ale dyrygent jest jeden, który dba z pieczołowitością, by chór dobrze śpiewał. Dyrygent jest osobą bardzo ważną i widoczną w śpiewie chóralnym. Zaś na scenie politycznej Polski chór partii politycznych jest widoczny dość dobrze, ale nie widzimy dyrygenta. A zatem gdzie on jest? Któż to taki? Gdzie się ukrył? W Niemczech, Federacji Rosyjskiej, Unii Europejskiej, w USA, w Czechach, Izraelu, a może, kto wie w Polsce? 

Prezydent Duda zawiódł Polaków
Tusk – Nach dem Wahlsieg werde ich „Abtreibung, Empfängnisverhütung und Scheidung“ verbieten.

Totalitaryzmy współczesnego świata

Visits: 0

W ciągu ostatnich 100 lat, totalitaryzm sodomski (genderowy), poprzez aborcję i antykoncepcję pomniejszył liczbę ludności na świecie o około 5,5 mld.

Gdynia (fot. 2022 r.)
Totalitaryzm genderowy wszedł pod strzechy polskich domów. Tak kończą się polskie rodziny.

Totalitaryzm komunistyczny pozbawił życia około 100 mln osób.

Totalitaryzm nazistowski dokonał mordu na 60 mln .

Totalitaryzm aborcyjny pozbawił życia w XX i XXI w. około 2,5 mld osób.

Antykoncepcja od 1960 r. nie dopuściła albo zniszczyła kiełkujące życie w liczbie około 3 mld. Dalej

Contraception. The silent killer

Visits: 0

Over the centuries, Ireland retained its national identity, which was linked to the Roman Catholic Church. Even the rise of the Church of England did not break the Irish connection with Rome in the sixteenth century. Despite many persecutions, they maintained their faith and demographic dynamism until the mid-nineteenth century. The ideas of the civilization of death emerging on English soil reached the people of Ireland, reducing the number of children in their families.

The process was unnoticeable and hard to spot, but it was wreaking havoc on the Irish. Already in the 1930s, a contraceptive mentality was born that weakened faith in God. Over time, another mentality emerged, an abortion mentality, which wreaked further spiritual, moral and biological havoc on the Irish. And faith became a cultural heritage, there was no godliness and piety.

At the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century, the Irish succumbed to the ideas of the civilization of death, legally accepted abortion, contraception, divorce and the depravity of children and adolescents. As a result, Irish families gave up several children in favor of one or two, and at most three, children. Marriage ceased to be the mainstay of society in favor of free unions. Ireland has become one of the fastest depopulating countries in the world. Next