Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska. Jako partia została zarejestrowana w 2002 r. Jej głównymi założycielami byli: Andrzej Marian Olechowski (bezpartyjny)1, Maciej Płażyński (z Akcji Wyborczej Solidarność) i Donald Tusk (wywodzący się z Unii Wolności). W latach 2007-2015 była najsilniejszą siłą polityczną w sejmie. Warto dokonać analizy, jaką cywilizację reprezentuje siła polityczna, która od 2015 r. jest największą siłą opozycyjną w polskim parlamencie.

Zagadnienia moralneStosunek do czynu moralnegoCywilizacja życiaCywilizacja śmierciLiczba punktów
AborcjaPozytywny01010
AntykoncepcjaPozytywny01010
„Edukacja seksualna” (deprawacja)Pozytywny01010
EutanazjaPozytywny01010
In vitroPozytywny01010
LGBT+Pozytywny01010
RozwodyPozytywny01010
Stosunek do Kościoła rzymskokato- lickiegoNegatywny01010
Związki cywilnePozytywny01010
Związki jednopłciowePozytywny01010

100

Analizując tabelę, opiszmy uzyskaną wiedzę, m.in. z programu wyborczego prezentowanego w 2019 r. czy przy okazji różnych inicjatyw legislacyjnych, czy konwencji partii.

Aborcja. Na stronach PO z 2018 r. czytamy: „PO opowiada się za utrzymaniem tzw. kompromisu aborcyjnego, a więc możliwości wykonania legalnej aborcji w trzech wyjątkowych przypadkach. W 2007 roku większość posłów ugrupowania zagłosowała przeciwko poprawce do konstytucji gwarantującej ochronę życia ludzkiego od poczęcia. W 2016 roku PO jednoznacznie skrytykowała obywatelski projekt ustawy wprowadzający znaczne zaostrzenie przepisów dotyczących aborcji (w praktyce jego przyjęcie oznaczałoby całkowity zakaz przerywania ciąży)”2.
Po kilku latach stosunek członków PO do zabijania dzieci nienarodzonych znacznie się zliberalizował. Lider PO, Donald Tusk w 2022 r. oznajmił, że aborcja będzie dozwolona do 12. tygodnia3.

Antykoncepcja. W programie KO czytamy o środkach antykoncepcyjnych: (…) wprowadzimy i zagwarantujemy dostępną i refundowaną antykoncepcję. Przywrócimy antykoncepcję awaryjną dostępną bez recepty”4. A więc członkowie KO opowiadają się za depopulacją Polski. Środki antykoncepcyjne są głównym czynnikiem depopulacji społeczeństw5.

Edukacja seksualna. W programie KO czytamy: „Wprowadzimy edukację seksualną w szkołach”. Od roku 2020 członkowie KO wraz z członkami LEWICY przygotowywali projekt ustawy, „(…) która miałaby jeszcze w tej kadencji trafić do Sejmu i w sposób kompleksowy regulować zagadnienia związane z edukacją seksualną. Chcemy go opracować wspólnie z młodzieżą, rodzicami i szkołami – mówi szef zespołu Piotr Borys.- Według niego, propozycja parlamentarzystów opozycji miałaby regulować kilka kwestii, odnoszących się nie tylko do wiedzy na temat antykoncepcji i bezpiecznego seksu, ale też niebezpieczeństw związanych z pedofilią i dostępem dzieci do pornografii”6. „Edukacja seksualna”, to nic innego jak deprawacja dzieci i młodzieży.

Eutanazja. W programie PO w 2007 r. zapisało, że jest przeciwko eutanazji7. Po kilkunastu latach pojawiają się głosy liderów PO, że eutanazja powinna być wolnym wyborem człowieka. Jacek Jaśkowiak z z Poznania, kandydat PO w prawyborach na prezydenta w 2019 r. , mówił: „(…) potrafię zrozumieć kogoś, kto bardzo mocno cierpi, jest chory na chorobę nowotworową, gdzie nie ma żadnych możliwości się wyleczyć i w tym momencie chce skrócić cierpienie”8. Należy przypuszczać, że wśród członków PO, będzie coraz więcej głosów wspierających legalizacje eutanazji.

In vitro. W programie KO czytamy: „Władza nie może być wrogiem in vitro – tym samym staje się wrogiem 1,5 miliona par, które mają problemy z płodnością oraz 21 tysięcy dzieci, które przyszły na świat dzięki programowi zarzuconemu przez obecnie rządzących. My mówimy jasno: in vitro będzie finansowane z budżetu państwa”9. Od końca listopada 2022 r. działacze PO zbierają podpisy pod obywatelską inicjatywą „Tak dla in vitro”10.

LGBT+. PO wraz z Lewicą w lutym 2015 r. poprało w sejmie ustawę upoważniającą Prezydenta B.Komorowskiego do ratyfikacji ideologicznej Konwencji Rady Europy, o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej11. „Konwencja nakazuje państwu, które ją przyjęło, kierować się perspektywą gender i wykorzeniać m.in. zwyczaje, tradycje oraz inne elementy życia rodzinnego, które międzynarodowe gremia uważają za oparte na „stereotypowych” rolach kobiet i mężczyzn. Konwencja nakazuje też wprowadzać do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji informacje o praktykach homoseksualnych, określanych eufemistycznie jako „niestereotypowe role genderowe”12. B. Komorowski, wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, ratyfikował dokument 13 kwietnia 2015 r.

Rozwody i związki cywilne. Rozwody i związki cywilne w Polsce wprowadzili komuniści w 1945 r.13. Dekret o rozwodach zaczął obowiązywać w Polsce 1 stycznia 1946 r. Czołowy lider PO, D. Tusk, oraz działacze i sympatycy byli zaskoczeni wypowiedzią stanowiskiem , ks. K. Bielawnego, który wskazał na główne źródła depopulacji. I powiedział, że dla ratowania dzietności należy zakazać m. in. rozwodów i związków cywilnych. Wypowiedź ta zbulwersowała cały świat promujący cywilizację śmierci14, która opiera się na ideach wolteriańskich, czyli rozwodach i związkach cywilnych, a więc za wszelką cenę trzeba ich bronić.

Związki partnerskie. PO opowiada się za legalizacją związków jednopłciowych na równi z małżeństwem, jako mężczyzny i niewiasty. „Zalegalizujemy związki partnerskie”15. Od 2021 r. członkowie KO przygotowują projekt ustawy legalizującej prawnie związki jednopłciowe (sodomiczne). „Postulat legalizacji związków partnerskich znajduje się w programie Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzą: PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. W klubie parlamentarnym KO są także posłowie nienależący do partii politycznych, jak Klaudia Jachira, Franciszek Sterczewski czy właśnie Paweł Kowal i Paweł Poncyljusz w przeszłości należący m.in. do PiS”16. Rzecznik PO Jan Grabiec w październiku 2022 r. zaznaczył, że „Pan przewodniczący Tusk wielokrotnie podkreślał, że wprowadzenie związków partnerskich będzie jedną z pierwszych decyzji PO”17, po wygranych wyborach.

Kościół. Platforma Obywatelska opowiada się za rozdziałem państwa od Kościoła. W programie z 2015 roku partia zadeklarowała zaprzestanie finansowania Kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa („Chcemy Polski, w której Kościoły nie są finansowane przez państwo, ale bezpośrednio przez wiernych”)18. W listopadzie 2022 r. lider PO, D Tusk, ogłosił, że „(…) jedną z pierwszych decyzji po ewentualnym przejęciu władzy będzie “(…)skasowanie pieniędzy, jakie płyną do Kościoła”, bo “te pieniądze rujnują Kościół, a nie budują”19. Członkowie PO coraz bardziej dystansują się od Kościoła rzymskokatolickiego, a wielu postuluje maksymalne ograniczenie działalności duszpasterskiej20.

Platforma Obywatelska jest partią propagującą faszyzm i komunizm?


Wnioski

Z analizy stosunku Platformy Obywatelskiej do kluczowych spraw moralnych w 2023 r., wynika, że PO zgromadziło 100 punktów pozytywnych, które są wyznacznikami cywilizacji śmierci. PO w 100% jest partią cywilizacji śmierci. Jest partią polityczną, czy też, religią horyzontalną, która wspiera wszystko to, co niszczy życie ludzkie, i relacje wynikające z prawa naturalnego i Bożego. Od dwóch dekad idee głoszone przez PO doprowadziły do utraty życia kilkudziesięciu tysięcy dzieci nienarodzonych (dzieci z wadami wrodzonymi). Są odpowiedzialni za depopulację Polski poprzez propagowanie środków antykoncepcyjnych. Jako sprawujący władzę w Polsce ponoszą odpowiedzialność, za deprawację dzieci i młodzieży, propagując idee „edukacji seksualnej”. Coraz częściej są ideologami propagowania eutanazji i zapłodnienia in vitro. Propagują zasadę: zabić dziecko nienarodzone w łonie matki, ale propagować i finansować sztuczne zapłodnienie. Wprost nie wypowiadają się o osobach LGBT+, ale wspierają wszelkie konwencje europejskie propagujące gender. Rozwody i związki cywilne są dla nich zdobyczą cywilizacyjną, naturalnie, cywilizacji śmierci. Związki partnerskie winny otrzymać takie same prawa jak związki małżeńskie mężczyzny i niewiasty. Kościół rzymskokatolicki powinien być pozbawiony finansowania z Funduszu Kościelnego, jednocześnie pozbawiony jakichkolwiek praw w przestrzeni społecznej.

Platforma Obywatelska w stosunku do kluczowych spraw moralnych w 100% propaguje idee cywilizacji śmierci, które są zbieżne z sektą satanistyczną. Jest partią destrukcyjną, która nie ma najmniejszej iskierki nadziei na lepsze jutro. Swe idee stara się narzucić całemu społeczeństwu polskiemu, poprzez regulację prawną idei wolteriańskich.

ks. K. Bielawny

Przypisy:

1W latach 1973-1987, pracując w organizacjach międzynarodowych współpracował z wywiadem (Departament I MSW). Był kontaktem operacyjnym, używając pseudonimów Tener i Must. Zob. A. Olechowski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Olechowski, (dostęp: 07. 01. 2023 r.

2Zob. Program partii Platforma Obywatelska, https://ideologia.pl/program-partii-platforma-obywatelska/, (dostęp: 15 .01. 2023 r.)

3Zob. M. Kamieniecki, „Konserwatyzm” w wydaniu Donalda Tuska, https://naszdziennik.pl/mysl/261347,konserwatyzm-w-wydaniu-donalda-tuska.html, dostęp: 15 01. 2023 r.

4Zob. Program Koalicji Obywatelskiej, https://platforma.org/upload/document/86/attachments/121/KO%20Program.pdf, dostęp: 15 .01. 2023 r.

5Zob. K. Bielawny, Depopulacja Polski, „Nasz Dziennik” 2022, nr 129, z 6 VI.

6Zob. Edukacja seksualna. Posłowie KO i Lewicy chcą przygotować projekt ustawy, https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2441699,edukacja-seksualna-poslowie-ko-i-lewicy-chca-przygotowac-projekt-ustawy, dostęp: 15 .01. 2023 r.

7Zob. Platforma Obywatelska. Postulaty i działania największej partii opozycyjnej, https://ideologia.pl/program-partii-platforma-obywatelska/m dostęp: 16 .01. 2023 r.

8Zob. J. Ptak, Jaśkowiak o eutanazji i aborcji: “Należy zostawić każdemu prawo wyboru”. https://poznan.tvp.pl/45510468/jaskowiak-o-eutanazji-i-aborcji-nalezy-zostawic-kazdemu-prawo-wyboru, dostęp: 16 .01. 2023 r.

9Zob. Program Koalicji Obywatelskiej, https://platforma.org/upload/document/86/attachments/121/KO%20Program.pdf, dostęp: 16 .01. 2023 r.

10Zob. I. Danilewicz, Zbierają podpisy pod projektem ustawy dotyczącym finansowania in vitro, https://www.niebywalesuwalki.pl/2023/01/zbieraja-podpisy-pod-projektem-ustawy-dotyczacym-finansowania-in-vitro/, dostęp: 16.01. 2023 r.

11Zob. Sejm ratyfikował konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-ratyfikowal-konwencje-o-przeciwdzialaniu-przemocy-wobec-kobiet/7wm7t, dostęp: 16 .01. 2023 r.

12Zob. Konwencja do Trybunału – zaapeluj do Prezydenta, https://www.protestuj.pl/konwencja-do-trybunalu—zaapeluj-do-prezydenta,37,k.html, dostęp: 16 .01. 2023 r.

13Z dniem 1 stycznia 1946 r. dekretem z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie (DzU nr 48, poz. 270) instytucję rozwodu wprowadzono dla całego obszaru Polski, zniesiono instytucję separacji prawnej występującą w prawie małżeńskim obowiązującym w niektórych dzielnicach Rzeczypospolitej.

14Zob. O tym wywiadzie jest teraz głośno. Ksiądz chce zakazać wszystkiego. Kim jest?, https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/ksiadz-bielawny-o-polskiej-demografii-zakazac-wszystkiego/h0lcfr9, dostęp: 16 .01. 2023 r.; zob. Polnischer Regierungschef bestreitet Pläne für Scheidungsverbot, https://www.nzz.ch/international/polnischer-regierungschef-bestreitet-plaene-fuer-scheidungsverbot-ld.1689589?reduced=true, dostęp: 16 .01. 2023 r.

15Zob. Program Koalicji Obywatelskiej, https://platforma.org/upload/document/86/attachments/121/KO%20Program.pdf, dostęp: 15 .01. 2023 r.

16Zob. Kowal i Poncyljusz z KO pracują nad projektem ustawy o związkach partnerskich, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8259448,kowal-poncyljusz-ko-projekt-ustawy-o-zwiazkach-partnerskich.html, dostęp: 15 .01. 2023 r.

17Zob. Jest jasna zapowiedź PO: priorytetem “śluby” dla par homoseksualnych, https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3052760,jest-jasna-zapowiedz-po-priorytetem-sluby-dla-par-homoseksualnych, dostęp: 16.01. 2023 r.

18Zob. Platforma Obywatelska. Postulaty i działania największej partii opozycyjnej, https://ideologia.pl/program-partii-platforma-obywatelska/, dostęp: 16 .01. 2023 r.

19Zob. Tusk zapowiada odcięcie Kościoła od państwowych środków. “Skasowanie pieniędzy”, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/tusk-zapowiada-odciecie-kosciola-od-panstwowych-srodkow-skasowanie-pieniedzy/4cq17dt, dostęp: 17 .01. 2023 r.

20Zob. J. Rosłan, Platforma Obywatelska wobec Kościoła. Oto tekst, który rozgniewał Michnika, https://www.debata.olsztyn.pl/publicystyka/2275-platforma-obywatelska-wobec-kocioa-oto-tekst-ktory-rozgniewa-michnika.html, dostęp: 16 .01. 2023 r.

Views: 14