Polacy za życiem. W lipcu 2023 r. ponad 80% Polaków przeciw aborcji.

Polacy za ochroną dzieci nienarodzonych. Tak wykazał sondaż przeprowadzony w lipcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1128 osób. W lipcu 2023 r. Polacy ponownie opowiedzieli się przeciw aborcji.

W lipcu 2023 r. 82% Polaków opowiedziało się za ochroną dzieci nienarodzonych, 16% było zdania, że aborcja winna być dozwolona. Natomiast, 2% badanych respondentów nie miało w tym względzie zdania. Dalej…

Views: 1