Polskie partie polityczne a kwestie moralne

Wprowadzenie

Po II wojnie światowej przez kilka dekad przewodnią siłą narodu polskiego była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Powstała z połączenia Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej w 1948 r. W latach 1948-1989 była ideową siłą socjalizmu w Polskiej Republice Ludowej. Realizowała doktrynę marksistowsko-leninowską przez cztery dekady. W stosunku do kluczowych kwestii moralnych reprezentowała cywilizację śmierci, co w ostateczności doprowadziło naród polski w wymiarze ekonomicznym i moralnym do ogromnej zapaści. Po 1990 r. na scenie polskiej kształtował się nowy wachlarz partyjny. Przez ostatnie trzy dekady dokonywały się ciągłe zmiany partii politycznych. Kończyły swój żywot skompromitowane przez swych liderów, a powstawały nowe z nadzieją na zaistnienie na scenie politycznej. W 2023 r. do liczących się ugrupowań politycznych zaliczamy: Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską, Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederację.

Kluczowe zasady moralne.

Ważne w wymiarze społecznym zasady moralne dotyczą dziewięciu kluczowych zasad moralnych i stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego. Dotyczą one życia dzieci nienarodzonych, czyli aborcji, antykoncepcji, czyli środków niszczących powstanie życia albo nie dopuszczających do jego zaistnienia. Kolejne zagadnienie to „edukacja seksualna”, czyli deprawacja dzieci i młodzieży. Ważną kwestią jest eutanazja, czyli stosunek do ludzi wiekowych i chorych czy to dzieci, czy osób starszych. W dobie ogromnej depopulacji w wymiarze europejskim ważną kwestią jest sprawa in vitro, czyli powstawanie życia pozaustrojowego. W wymiarze społecznym ważne jest nasze odniesienie do osób LGBT+.

Rozwody i związki cywilne w przestrzeni europejskiej zafunkcjonowały dopiero w 1792 r. Zostały prawnie zalegalizowane przez liderów rewolucji francuskiej, która zerwała z chrześcijaństwem. Przez ponad 1470 lat małżeństwo na ziemi europejskiej cieszyło się stabilnością, miało charakter sakramentalny i było pod ochroną prawa. W Polsce rozwody i związki cywilne zalegalizowali prawnie komuniści w 1945 r.

Początek naszej państwowości wiąże się z Kościołem rzymskokatolickim. Krzyż, jego znak, dał nam istnienie jako narodowi i państwu. Kolejne pytanie odnosi się do Kościoła rzymskokatolickiego i ludzi wierzących.

Najważniejszą wspólnotą w wymiarze społecznym, zawsze była rodzina, czyli rodzice (mama- niewiasta i tata-mężczyzna), a także dzieci. Toteż nie mogło zabraknąć pytania dotyczącego związków jednopłciowych, które wykluczają ze swej natury potomstwo. A wiemy z historii, że grzech sodomski doprowadził do zniszczenia obu miast starożytnych: Sodomy i Gomory.

Tabela zawiera dziesięć zagadnień dotyczących kluczowych spraw moralnych. Kolejna kolumna przedstawia stosunek konkretnej partii do konkretnego zagadnienia moralnego. Dwie kolejne kolumny zawierają punktację od 0 do 10 w odniesieniu do cywilizacji życia i śmierci. Ostania kolumna bilansuje zebrane punkty.

Metoda.

Akceptacja powyższego zagadnienia moralnego jest zaznaczana dwoma określeniami: pozytywnym albo negatywnym. Pozytywny stosunek do zagadnień takich jak: aborcja, antykoncepcja, „edukacja seksualna”, eutanazja, in vitro, LGBT+, rozwody, związki cywilne i związki jednopłciowe w obszarze cywilizacji życia punktowana jest na zero. Dla obszaru cywilizacji śmierci punktowana może być w maksymalnej liczbie 10 punktów.

W przypadku stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego, określenie pozytywne dla obszaru cywilizacji życia skutkuje maksymalną liczbą punktów, bo aż 10, a dla obszaru cywilizacji śmieci zerową punktacją.

Mogą wystąpić także odpowiedzi mieszane, które będą skutkować mniejszą liczbą punktów. Odpowiedź dwojaka, pozytywna/negatywna, co będzie zgromadzeniem po jednej czy po drugiej stronie mniejszej niż 10 liczby punktów.

Cywilizacja życia.

Zebranie maksymalnej liczby punktów, stu, w obszarze cywilizacji życia oznacza, że dana partia jest za obroną życia dzieci poczętych, zakazem rozprowadzania środków antykoncepcyjnych, za zakazem „edukacji seksualnej”, czyli przeciwko deprawacji, z szacunkiem odnosi się do życia osób starszych i chorych, aż do naturalnej śmierci. Zapłodnienie pozaustrojowe nie wchodzi w grę, jest to naruszenie prawa naturalnego. Akceptacja zachowań osób zdeprawowanych i umocowanie prawne dewiacji nie jest akceptowane. Rozwody i związki cywilne nie są akceptowane i nie powinny mieć umocowania prawnego. Związki jednopłciowe nigdy nie były i nie są małżeństwem. Nie można ich stawiać na równi z naturalnym związkiem mężczyzny i kobiety. Nie mogą mieć umocowania prawnego. Nauka Kościoła rzymskokatolickiego jest akceptowana, a wierni mogą swobodnie uczestniczyć w praktykach religijnych.

Cywilizacja śmierci.

Zebranie maksymalnej liczby punktów, stu, w obszarze cywilizacji śmierci oznacza, że dana partia jest za zabijaniem dzieci nienarodzonych, propagowaniem antykoncepcji, wprowadzeniem „edukacji seksualnej” do szkół, czyli zgodą na deprawację dzieci i młodzieży. Eutanazja jest dobrem i prawem człowieka. In vitro jest metodą na brak dzieci. LGBT+ jest promowane a członkowie biorą udział w różnych spotkaniach. Rozwody i związki cywilne są prawem człowieka. Choć to prawo w Polsce zostało wprowadzone dekretem w 1945 r., gwałcąc wolę narodu. W latach 988-1945 małżeństwo miało charakter sakramentalny i było stabilne. Związki jednopłciowe winny być zrównane prawnie z małżeństwem (jak mężczyzny i kobiety)/ Dla Kościoła rzymskokatolickiego nie ma miejsca w przestrzeni społecznej. Należy maksymalnie ograniczyć jego działalność.

LEWICA

PO

PIS

Views: 16