Prawie 80% Polaków przeciw aborcji – tak było w marcu 2023 r.

Polacy za ochroną dzieci nienarodzonych. Tak wykazał sondaż przeprowadzony w marcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej prawie 1100 osób.

76% Polaów opowiedziało się przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych, 18% było zdania, że aborcja winna być dowolona. Natomiast, 6% badanych respondentów nie miało w tym względzie zdania. Polacy za życiem. Dalej.

Prawda o sondażach? Zależy od postawionego pytania? Aborcja, antykoncepcja, rozwody, eutanazja.
Popierasz aborcję jesteś satanistą. Antykoncepcja, rozwody, eutanazja.
Lewica zgotowała piekło Polakom. Zniszczono rodziny, zdeprawowano dzieci i młodzież, zabito miliony dzieci, zniszczono szkoły i wprowadzono antykoncepcję.
Niemcy za depopulacja Polski. Aborcja polskich dzieci w Niemczech.

Views: 43