Święta Warmia

Święta Warmia – określenie odnosi się do historycznej krainy położonej w północno-wschodniej części Polski. W przeszłości Warmię tworzyły cztery powiaty: braniewski, lidzbarski, olsztyński i reszelski. W latach 1243-1772 historyczny obszar, stanowiący około 1/3 diecezji warmińskiej, pozostawał nie tylko pod duchowną, ale i świecką władzą biskupa. Na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r. Warmię przyłączono do Polski. Taka sytuacja trwała do 1772 r. To zadecydowało o przynależności konfesyjnej Warmii.

Reformacja w XVI stuleciu pozbawiła Kościół rzymskokatolicki diecezji sambijskiej, pomezańskiej i 2/3 diecezji warmińskiej. Warmia pozostała nadal przy Kościele rzymskokatolickim, wierna Stolicy Apostolskiej. Z czasem pojawiło się określenie święta Warmia, które było coraz częściej używane przez historyków i publicystów. Ziemia wierna Kościołowi rzymskokatolickiemu, bowiem od chrystianizacji Warmia zawsze była zamieszkana w ogromnym procencie przez wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, którzy byli dumni ze swej krainy.

Ks. K. Bielawny

Views: 4273