Aborcja – intratny interes

W 2014 r. dokonano na całym świecie około 56,3 mln aborcji. Toteż przychód roczny z aborcji wynosił 25 mld 391 mln 300 tys. Jest to jedno z najbardziej intratnych zajęć dochodowych na świecie.

Zabijanie dzieci nienarodzonych stało się intratnym interesem, dla środowisk liberalno-lewicowych, które nie miałyby racji bytu bez działalności aborcyjnej i propagowania środków antykoncepcyjnych w deprawowaniu dzieci i młodzieży używając niewinnie brzmiącej nazwy „edukacja seksualna”. Któż by się nie chciał edukować, każdy młody i w wieku starszym. Takie jest pragnienie człowieka, ale w tym przypadku, prowadzi się systematyczną, zaplanowaną deprawację.

Jaki jest średni koszt zabicia dziecka nienarodzonego przez aborterów? Instytut Alana F. Guttmachera1 podaje, że średni koszt aborcji w 2015 r. w pierwszym trymestrze wynosił 451 USD2. W Europie rocznie dokonuje się 2,5 mln aborcji3, toteż organizacje aborcyjne rocznie osiągają z pozbawiania dzieci nienarodzonych do życia przychód w wysokości 1 mld 127 mln 500 tys. USD. Do tych środków trzeba dodać dotacje pozyskiwane z Unii Europejskiej czy WHO. A zapewne są i inne źródła dochodów, choćby od firm farmaceutycznych, które wspierają przemysł aborcyjny.

A jaki jest zysk na całym świecie organizacji aborcyjnych w ciągu roku z zabijania dzieci nienarodzonych? W 2014 r. dokonano na całym świecie około 56,3 mln aborcji4. Toteż przychód roczny z aborcji wynosił 25 mld 391 mln 300 tys. USD. Do tego dochodzą inne źródła finansowania: od fundacji, z organizacji międzynarodowych, m.in. z Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia czy Unii Europejskiej5. Śmiem twierdzić, że jest to jedno z najbardziej intratnych zajęć dochodowych na świecie. Być może, przynoszące większe zyski niż handel bronią czy narkotykami. Opłacić należy aborterów, pracowników wspomagających, reklamę i odprowadzić podatki. Nakłady na działalność zbrodniczą nie są wysokie, zaś zyski sięgają krocie.

Przemysł aborcyjny dokonał największego ludobójstwa w dziejach ludzkości. Totalitaryzm komunistyczny pozbawił 100 mln ludzi życia6, socjalizm nazistowski około 60 mln7, inne mniejsze ludobójstwa pozbawiły około 2,3 mln osób życia8. Łącznie możemy podać, że w ciągu ostatniego stulecia dokonano ludobójstwa na skale 162,5 mln osób. Zaś totalitaryzm aborcyjny nie ma sobie równych, w ciągu ostatnich stu lat dokonał ludobójstwa sięgającego 2,5 mld osób9. Ludobójstwo wołające o pomstę do nieba.

Ks. Krzysztof Bielawny

 

Przypisy:

1 Instytut powstał w 1968 r., w pierwszych latach nosił nazwę Centrum Rozwoju Programu Planowania Rodziny. Działała w ramach Planned Parenthood, organizacji aborcyjnej. Od 2007 r. jest samodzielnie działającą organizacją non-profit. Instytut prowadzi badania wspierające działalność aborcyjną w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach rozwijających się, przede wszystkim w Afryce. Środki finansowe pozyskuje z fundacji, z organizacji międzynarodowych m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia czy Banku Światowego. W 2015 r. Instytut dysponował budżetem w wysokości 19 mln USD.

2 Zob. M. Snyder, 19 Statistics About Abortion That Every American Should Know, http://endoftheamericandream.com/ (dostęp: 4 .11. 2020 r.)

3 Zob. Ile dzieci zabija Europa, Gosc.pl, https://www.gosc.pl/ (dostęp: 26 .09. 2020 r.)

4 Zob. G. Sedgh, J. Bearak, S. Singh, et al., Abortion incidence between 1990 and 2014; global, regional, and subregional levels and trends, https://www.thelancet.com/ (dostęp: 10 .11. 2020 r.)

5 Zob. T. Biesaga, Źródła ideologii aborcyjnej, „Medycyna Praktyczna” 2005, nr 3, s. 30. Autor artykułu pisał: „Trudno jest zliczyć, ile pieniędzy wydaje się rocznie na antynatalistyczną, aborcyjną działalność w świecie. Dokument z międzynarodowej konferencji w Kairze (1994), biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zasadniczych organizacji antynatalistycznych, szacuje, że działalność ta będzie kosztować w 2000 roku 17 miliardów dolarów, w 2005 – 18,5 miliarda, w 2010 – 21 miliardów, a w 2015 – 21,7 miliarda”.

6 Zob. J. Kubiak, „Czarna księga komunizmu” – ciąg dalszy…., „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 10, z 9 III.

7 Zob. Ofiary II wojny światowej, https://pl.wikipedia.org, (dostęp: 29 .06. 2021 r.)

8 Zob. Ludobójstwo. Przykłady ludobójstw XX w., https://pl.wikipedia.org, (dostęp: 30 .06. 2021 r.)

9 Zob. J. K. Szłykowicz, Ratujcie życie poczętych dzieci, ratujcie polskie dzieci!, Warszawa 2007, s. 27. W instrukcji „Donum vitae”, czytamy: „(…) istota ludzka winna być szanowana – jako osoba – od pierwszej chwili swego istnienia. (…) Owoc przekazywania życia ludzkiego od pierwszego momentu swego istnienia, a więc począwszy od utworzenia się zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który moralnie należy się każdej istocie ludzkiej, w swej integralności cielesnej i duchowej”. Od chwili poczęcia powinny być uznane jej prawa jako osoby, a pierwszym ze wszystkich praw jest nienaruszalne prawo każdej istoty ludzkiej do życia.