Demografia Polski

Polska zawdzięcza swe istnienie Kościołowi rzymskokatolickiemu. Przyjęcie chrztu przez  Mieszka I w 966 r. dało początek naszej bytności. Dzieje naszej Ojczyzny, liczące ponad 1055 lat, pisane były różnymi wydarzeniami. W XVI stuleciu byliśmy potęgą w Europie, terytorium liczącym ponad milion kilometrów kwadratowych. Naszą największą bolączką w dziejach była niewielka liczba mieszkańców na tak dużym obszarze. I choć otrzymaliśmy takie możliwości pod względem obszarowym, nigdy nie udało się nam wznieść na wyżyny potęgi demograficznej w wymiarze europejskim, nie mówiąc o potędze światowej.

Jeden jedyny raz otrzymaliśmy jednak możliwość  wzrostu liczby mieszkańców, a mianowicie w drugiej połowie XIX stulecia, po objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W ciągu czterech dekad ludność Polski podwoiła się, z nieco ponad 15 mln w latach siedemdziesiątych XIX stulecia do ponad 30 mln w przededniu I wojny światowej.  Gdybyśmy zachowali dynamizm demograficzny, a na drodze naszych dziejów, nie pojawiliby się socjaliści różnych barw (rewolucyjni, komunistyczni, nazistwoscy, liberalni, libertyńscy, antropologii kulturowej czy gebderowi) dziś mogło by nas być około 210 mln.

© Ks. Krzysztof Bielawny