Depopulacja starożytnych cywilizacji

Dwie starożytne cywilizacje, które odegrały znaczącą rolę w dziejach myśli ludzkiej, są już przeszłością. W starożytnej Grecji zrodziła się wspaniała myśl filozoficzna, która przetrwała do dziś. Jednak zanegowanie najwyższego autorytetu, jakim były w wyznawanych religiach bóstwa, doprowadziło z czasem do dekadencji moralnej. Przejawiała się ona w rozluźnieniu moralnym, rozpadzie więzi rodzinnych i małżeńskich, a także w wynaturzeniach i hołdowaniu nadużyciom seksualnym. Ostatecznie doprowadziło to do depopulacji i upadku starożytnej Grecji. Podobny proces zaistniał w starożytnym Rzymie. Teren Grecji podbili Rzymianie. I choć prezentowali niższy poziom rozwoju intelektualnego, to jednak byli ludniejsi i zdrowsi moralnie i fizycznie. Jednak z czasem Rzym opanowała demoralizacja, spadła liczba ludności, a bez dzieci i silnych rodzin imperium zaczęło upadać. Tereny te zamieszkały ludy z północy Europy, słabsze intelektualnie, ale za to bogate w rodziny i dzieci oraz w zdrowie biologiczne i moralne. Obie wielkie cywilizacje przeminęły bezpowrotnie.