Coraz większa zapaść demograficzna w Polsce

W pierszym kwartale 2024 r. w Polsce urodziło sie 64,5 tys. dzieci. W porównaiu do roku poprzedniego odnotowano spadek żywych urodzeń o 6,9 tys. W marcu 2024 r. w porówaniu do marca ubiegłego roku urodziło się mniej dzieci  o 4,3 tys. osób.

W ubiegłym roku urodziło się 272 tys. żywych dzieci, w tym roku najprawdopodobniej będzie to około 250 tys. osób.  W 2017 r. urodziło się 402 tys. dzieci. 

Głównymi przyczynami depopulacji Polski są: deprawacja dzieci i młodzieży, środki antykoncepcyjne, aborcja, rozwody i śluby humanistyczne.  

 

 

Views: 98

Dzieje parafii w Rutce-Tartak

Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna publikacja ks. Krzysztofa Bielawnego. Tym razem monografia o dziejach parafii w Rutce-Tartak.

Nowożeńcy przed kaplicą w Rutce-Tartak w latach trzydziestych XXw.

We wstępie publikacji  czytamy “W swych dziejach mieszkańcy parafii Rutka-Tartak przynależeli do kilku diecezji: wileńskiej, wigierskiej oraz augustowskiej, sejneńskiej, łomżyńskiej i ełckiej. W I Rzeczpospolitej granice diecezji pokrywały się z granicami administracji państwowej. Przed 1772 r. diecezja wileńska obejmowała Wielkie Księstwo Litewskie. Po trzecim rozbiorze
Polski w 1795 r. stolica diecezji wileńskiej znalazła się w Cesarstwie Ro-
syjskim, a wiele parafii w granicach zaboru pruskiego. W roku 1799
utworzono diecezję wigierską, która obejmowała dawne parafie diece-
zji wileńskiej, włączone do Prus. Stolicą diecezji były Wigry. 

Po przegranej wojnie z Francją w 1807 r. Prusacy opuścili te ziemie.
Powstało wówczas Księstwo Warszawskie. Do Cesarstwa Rosyjskiego
przyłączono kolejny obszar. Z granic diecezji wigierskiej włączono do
niego: Białystok, Bielsk, Brańsk i okoliczne parafie leżące wokół tych
miast. Diecezja wigierska pomniejszyła się dość znacznie, w takim
kształcie przetrwała do roku 1818. Kilka lat wcześniej, w roku 1815,
powstało Królestwo Polskie, które podzielono na osiem województw
i tyle samo diecezji. Teren diecezji pokrywał się z terenem województwa. 

Członkowie Akcji Katolickiej w latach trzydzistych XX w.

Promocja książki odbędzie się w Rutce-Tartak w  niedzielę 9 czerwca 2024 r. 

Views: 137

Nowa pacyfikacja orędzia gietrzwałdzkiego

Dlaczego Gietrzwałd jest tak mało znany w Polsce, przecież to bardzo ważne miejsce? Takie pytanie często zadają pątnicy przybywający do tego sanktuarium. Prawdę mówiąc, zabarwione są tonem wyrzutu,że nic się w tym względzie nie czyni, by propagować orędzie gietrzwałdzkie. Przecież Kościół, swoim autorytetem, potwierdził prawdziwość objawień – mówią wierni. Do tego miejsca powinna pielgrzymować cała Polska, i nie tylko. Gietrzwałd to takie miejsce, jak Fatima czy Lourdes, równorzędne sanktuarium, ale przy nich Gietrzwałd jawi się bardzo skromnie – ubogi i wciąż mało znany.

Mimo że po zapoznaniu się z orędziem, jakie Matka Boska przekazała nam przez Justynę Szafryńską i Barbarę Samulowską w 1877 r., tak wielu pielgrzymów mówi o tym miejscu, nadal zalicza się do nieznanych. Wiele osób zastanawia się, dlaczego tak się dzieje? Nurtuje to także ludzi, którzy tu pracują od wielu lat.

Nie łatwo udzielić na to jednoznacznej odpowiedzi. Można się doszukiwać różnych czynników,które na to wpłynęły. Postaram się, w miarę możliwości, rozważyć ten problem. Zwrócę uwagę na to, co “przeszkadzało” w rozwoju sanktuarium,od objawień, aż niemal po rok 1990 r., pamiętając, że rok 1989 stał się rokiem przełomowym w najnowszych dziejach Polski. Dalej

Centrum logistyczne Lidla (Grupa Schwarz) w Gietrzwałdzie

Czy to, co dzieje się obecnie w Gietrzwałdzie (2023 r.), jest przypadkiem? Tak ogromna inwestycja, niemieckiego inwestora? Ma za zadanie pomniejszyć oddziaływanie orędzia gietrzwałdzkiego na wiernych. Po wybudowaniu centrum logistycznego Lidla, główna narracja płynąca z Gietrzwałdu, nie będzie dotyczyła objawień Matki Bożej, ale będzie odnosiła się do niemieckiej firmy – Lidl.

Cywilizacja śmierci, antykościół nie podjął walki administracyjnej z miejscem objawień Matki Bożej. Ale zastosowano nową metodę, wyciszyć orędzie gietrzwałdzkie. Gietrzwałd nie może jednoznacznie kojarzyć się z objawieniami Matki Bożej. Ale ma kojarzyć się z niemiecką firmą Lidl, o której będzie głośno we wszystkich mediach. Gietrzwałd, jako miejsce objawień maryjnych, ma przejść do lamusa. Ma być maksymalnie wyciszone. Nie pierwszy raz, Niemcy podejmują próbę zagłuszenia orędzia płynącego z Gietrzwałdu.

A ponadto ma to być jedno z największych wysypisk śmieci z odpadami trującymi i radioaktywnymi. Rocznie ma tu być przywożone około 154 tys. ton. Doprowadzi to do katastrofy ekologicznej. Niemcy kolejny raz starają się zniszczyć orędzie Boże płynące z Gietrzwałdu.

Czyżby nowy Kulturkampf???

Views: 12

Przez ponad 1470 lat w Europie nie było rozwodów

Depopulacja, która niszczy obecnie wiele narodów na świecie, ma bardzo wiele przyczyn. Ale zatrzymam się tylko przy tych, które dokonały i dokonują największych zmian w społeczeństwach, pogrążonych w cywilizacji śmierci.

Każda z przyczyn jest zależna od czasu i miejsca, od konkretnej społeczności, w jakiej się pojawiła. Wśród nich należy wymienić rozwody i związki cywilne (w Polsce wprowadzone prawnie w 1945 r.), aborcję (w Polsce dopuszczoną Kodeksem karnym w 1932 r. pod konkretnymi obwarowaniami, a od 1956 r. tak powszechną, że traktowano ją jako niewinny zabieg) antykoncepcję i masową demoralizację. Dalej

Views: 35

Polsko – jeśli chcesz istnieć, opuść Unię Europejską

Zmiana traktatów w Unii Europejskiej spowoduje utratę ostatnich bastionów naszej niepodległości. Należy jak najszybciej dokonać brexitu z UE.

Polityczna, duchowa i moralna niewola Polski od końca XX stulecia

“Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła w środę raport rekomendujący zmianę unijnych traktatów. Dokument zawiera propozycję 267 zmian. Chodzi m.in. o odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 przypadkach. Ma to dotyczyć m.in. bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej.

Polacy za brexitem z Unii Europejskiej.

Raport przewiduje też przesunięcie do Brukseli wielu kluczowych kompetencji państw narodowych oraz ustanowienie euro obowiązkową walutą dla krajów członkowskich.

Głosowali w UE przeciwko Polsce: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki,  Leszek Miller, Róża Thun i Sylwia Spurek.
Niebawem koniec Europy postchrześcijańskiej

Migrantów pod swój dach w Polsce przyjmą członkowie i sympatycy PO, PSL-u i Polski 2050.
Od września 2024 r. w Polsce odbywać sie będzie w szkołach masowa deprawacja dzieci i młodzieży

Europoseł PiS, Jadwiga Wiśniewska, powiedziała, że te zmiany zniszczą Unię Europejską w obecnym kształcie”. Dalej

Views: 76

Fenomen demograficzny w Sierakowicach (diecezja pelplińska)

Na mapie religijnej Polski odnajdujemy parafie, w których po dzień dzisiejszy zachowała się ciągłość rodzin wielodzietnych. Do takich należy w Sierakowicach parafia pod wezwaniem św. Marcina z Tours  w powiecie kartuskim. Z niej powstały także parafie w Kamienicy Królewskiej i w Tuchlinie a także św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. We wszystkich tych parafiach zachowała się ciągłość rodzin wielodzietnych.

Mieszkańcy Sierakowic nie ulegli propagandzie idei antynatalistycznych. Ani aborcja zalegalizowana w Polsce w 1956 r. nie zniszczyła dzietności w rodzinach, ani środki antykoncepcyjne nie pomniejszyły liczby dzieci. Nie zdeprawowano dzieci i młodzieży na taką skalę jak w innych regionach Polski. W okolicy nie powstała żadna dyskoteka ani klub nocy. Miejsca deprawacji i demonizacji młodzieży.

Po II wojnie światowej propagowano wyzbywanie się dzieci w rodzinach poprzez aborcję i środki antykoncepcyjne. Propaganda docierała do wszystkich miejsc. Trudno było jej nie ulec, była bowiem bardzo przekonująca. Wielu Polaków jej uległo. W przypadku Sierakowic idee antynatalistyczne nie dokonały spustoszenia w dzietności. A zatem rodzi się pytanie, co, albo kto ustrzegł ich przed cywilizacją śmierci? Kto odegrał kluczową rolę w zachowaniu dzietności w rodzinach. Pewnie czynników jest wiele.

Chcę zwrócić uwagę na duszpasterzy, którzy posługiwali w parafii. Można ich tu wymienić wielu. Przywołam tylko dwóch. Ks. Bernard Łosiński, proboszcz w latach 1897-1940. Męczennik niemieckich oprawców II wojny światowej, a obecnie Sługa Boży „Uduszono go poprzez tłoczenie wody przez usta do brzucha. Dla sprawdzenia jednak, czy już zmarł, faszysta stanął mu jedną nogą na brzuchu, drugą miażdżył gardło. Zadowoleni zbrodniarze rozkazali wypisać na jego piersi numer obozowy i odesłać ciało do krematorium”. Pamięć o proboszczu męczenniku do dnia dzisiejszego zachowują parafianie w Sierakowicach. Ważną postacią był także ks. wikariusz Henryk Kroll, posługujący w parafii w latach 1978-1983. Głosząc Słowo Boże nie pomijał tłumaczenia wiernym, czym jest aborcja czy stosowanie środków antykoncepcyjnych, które niszczą życie. Za swą niezłomną postawę w obronie idei natalistycznych zapłacił najwyższą cenę. Został zamordowany w 2006 r. Można z całą odpowiedzialnością orzec, że nauczanie duchownych o obronie życia ludzkiego od poczęcia, uchroniło zapaść demograficzną w parafii Sierakowice.

Obecni duszpasterze wraz z ks. proboszczem dr. Tadeuszem Knut, każdego dnia służą parafianom w konfesjonale, na katechezie, w kościele głosząc Słowo Boże czy modląc się ze swymi wiernymi w czasie Mszy św.

Rodziny wielodzietne charakteryzuje dość wysoki status materialny. Są zamożne, większość z nich prowadzi działalność gospodarczą. Są pobożne, uczestniczą systematycznie w życiu sakramentalnym i społecznym w swej parafii. Młodzi rodzice są otwarci na życie, na przyjęcie dzieci w swych rodzinach. Rodzice są dumni ze swych dzieci. Niektóre z nich mają ich nawet dwanaścioro. W rodzinach zachowują tradycje poprzednich pokoleń, często powtarzając – My trzymamy z Bogiem. Rodzina staje się silna tylko wtedy, kiedy ma dużo dzieci. Rodzina z małą liczbą dzieci jest słaba.

Parafia pw. św. Marcina w Sierakowicach liczy około 7,5 tys. wiernych. W Pierwszy piątek miesiąca marca 2024 r. w nabożeństwach drogi krzyżowej i we Mszach św. uczestniczyło około 2,5 tys. wiernych. A w Pierwszą sobotę miesiąca marca b.r. na pierwszych dwóch porannych Mszach św. zebrało się około 800 wiernych. Widok był ujmujący, tata, mama i siedmioro, czy ośmioro dzieci obok. Wszyscy gorliwie modlący się w czasie Mszy św. i przystępujący do Komunii św.

Parafie w Sierakowicach zadają kłam propagandzie środowisk lewicowych, że liczne rodziny to biedne i patologiczne. Wielodzietne rodziny to rodziny silne, z przyszłością, bez kompleksów i mające Bożego Ducha. Taka była Polska w przeszłości. I taka powinna być w przyszłości.

Ks. K. Bielawny

Views: 20357

Satanistyczne idee rządzących

Idee koalicji rządowej zbieżne są z ideami satanistycznymi. Są to:

 • bezbożność
 • zabijanie dzieci nienarodzonych
 • deprawacja i demonizacja dzieci i młodzieży
 • wyrugowanie nauczania religii ze szkół
 • niszczenie rodziny
 • związki sodomskie
 • eutanazja
 • nowi osadnicy (migranci)
 • utrata niepodległości Polski (nowe rozbiory)
 • wynaradawianie ludności polskiej
 • przyśpieszenie depopulacji Polski
Wybory w Polsce w 2023 r. i w 2024, to farsa demokracji
Jak przed zaborami Polski w XVIII stuleciu!!!

Od dwóch stuleci Polską rządzą sataniści
Od ponad dwóch stuleci, w Polsce, szkolnictwem rządą masoni
Masowa deprawacja dzieci i młodzieży w szkołach w Polsce od września 2024 r.

Grzegorz Braun – bohater narodu Polskiego
Nasi okupanci i zaborcy od 1697 do 2023 r.
Plan masonerii: wypalić ogniem chrześcijaństwo do 2030 r.
Kładka Trzaskowskiego i Most na Bugu
Niechlubne miasta z prezydentami Sodomy i Gomory w Polsce (Warszawa, Kraków i Olsztyn)

 

Views: 164

Sąd w Gdańsku – wspiera cywilizację śmierci, zbieżną z ideami satanistycznymi

Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro – Prawo do życia, został w dniu 17.01.2024 skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Gdańsku na rok ograniczenia wolności oraz zapłatę 15 000 zł kary za organizację kampanii społecznej informującej o badaniach naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią.

Mariusz Dzierżawski został skazany za organizację kampanii społecznej w ramach której Fundacja Pro – Prawo do życia informuje Polaków m.in. o wynikach badań naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią. Zdaniem sądów dwóch instancji, publiczne mówienie o tych sprawach stanowi zniesławienie aktywistów LGBT.

Akt oskarżenia przeciwko Dzierżawskiemu skierowało do sądu Stowarzyszenie Tolerado z Gdańska, zarzucając Fundacji zniesławienie. W oskarżeniu podniesiono m.in. zarzut, że Fundacja podaje do wiadomości publicznej wyniki badań naukowych wskazujące na to, iż pedofilia jest częstszym zjawiskiem w środowisku homoseksualnym.

W dniu 17.01.2024 sąd II instancji przychylił się do opinii aktywistów LGBT oraz wyroku sądu I instancji i stwierdził, że tego typu stwierdzenia zniesławiają oraz pomawiają osoby o „orientacji homoseksualnej”, narażając je na poniżenie w oczach opinii publicznej, co może im utrudniać m.in. „działalność edukacyjną” wśród dzieci. Mariusz Dzierżawski, jako osoba odpowiedzialna za działania Fundacji, został skazany na karę 1 roku ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych oraz zapłatę 15 000 zł. Wyrok jest prawomocny. Dalej

Demoniczna “speluna” w centrum Warszawy
Młodzież Polska żąda natychmiastowego zwolnienia ks. Michała Olszewskiego z więzienia

Views: 1150

Homofobia – nie odnosi się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych.

Homofobia – etymologia tego pojęcia wywodzi się z dwóch słów. Pierwsze słowo homo, hominis pochodzi z języka łacińskiego oznaczającego człowieka. Drugie słowo to fobia, pochodzące z języka greckiego, phobia,  φόβος,  phóbos oznaczające strach albo lęk. Homofobia należy do określeń specyficznych, oznaczających lęk przed człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci. Narzucona narracja treściowa nie odpowiada prawdzie, jaką zawierają dwa złączone ze sobą pojęcia. Dlatego też homofobia nie może odnosić się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych. Oparta jest na fałszu pojęciowym. Dalej

Homofobia – nie odnosi się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych.
Kampania nienawiści.
Kampania homofobii.
Siewcy nienawiści -GW
Współcześni jakobini
Lewactwo to tępe dzidy

Views: 10877

Święta Warmia

Święta Warmia – określenie odnosi się do historycznej krainy położonej w północno-wschodniej części Polski. W przeszłości Warmię tworzyły cztery powiaty: braniewski, lidzbarski, olsztyński i reszelski. W latach 1243-1772 historyczny obszar, stanowiący około 1/3 diecezji warmińskiej, pozostawał nie tylko pod duchowną, ale i świecką władzą biskupa. Na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r. Warmię przyłączono do Polski. Taka sytuacja trwała do 1772 r. To zadecydowało o przynależności konfesyjnej Warmii.

Reformacja w XVI stuleciu pozbawiła Kościół rzymskokatolicki diecezji sambijskiej, pomezańskiej i 2/3 diecezji warmińskiej. Warmia pozostała nadal przy Kościele rzymskokatolickim, wierna Stolicy Apostolskiej. Z czasem pojawiło się określenie święta Warmia, które było coraz częściej używane przez historyków i publicystów. Ziemia wierna Kościołowi rzymskokatolickiemu, bowiem od chrystianizacji Warmia zawsze była zamieszkana w ogromnym procencie przez wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, którzy byli dumni ze swej krainy.

Ks. K. Bielawny

Views: 4273

“Ocalić niepodległość” – demografia racją stanu Polski

Oprawa miękka, ss. 528; Cena: 49,90 zł

Fragment Wstępu

Nowa książka „Ocalić niepodległość” jest powiązana z wcześniejszą pozycją „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”1. Punktem stycznym dla obu publikacji są wydarzenia w Gietrzwałdzie w 1877 r. oraz ich konsekwencje. Pierwsza pozycja ukazywała drogę Polaków do niepodległości wynikającą z objawień Matki Bożej. Spontaniczny ruch pielgrzymkowy objął wówczas Polaków z trzech dzielnic nieistniejącej Polski, spowodował ożywienie życia religijnego, odnowę moralną, wywołał chęć odbudowania tożsamości narodowej wśród Polaków.

Polska bez Polski

„Ocalić niepodległość” nawiązuje do boomu demograficznego, który można było zaobserwować na ziemiach polskich po objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Polacy doświadczyli błogosławieństwa Bożego. W ciągu czterech dekad liczba mieszkańców nieistniejącej Polski podwoiła się, z ponad 15 mln w latach siedemdziesiątych XIX stulecia2 wzrosła do ponad 30 mln w przededniu wybuchu I wojny światowej3.

W kolejnych latach nieco zmalał, ale nadal był wysoki. Bogobojne, pobożne, radosne, skromnie żyjące, przepojone Duchem Bożym, patrzące w przyszłość, mające nadzieję na lepsze jutro i kochające Polskę – takie były polskie rodziny. To był największy kapitał narodu polskiego, niepokonanego przez zaborcę. (….)

“Ocalić niepodległość” już w sprzedaży. W księgarniach “Naszego Dziennika”. Przewodnie tematy: aborcja, antykoncepcja, deprawacja dzieci i młodzieży – “edukacja seksualna”
Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, ss. 528.

Przypisy:

1 Zob. K. Bielawny, Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu, Warszawa 2018, s. 9.

2 Zob. GUS, Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, pod red. A. Jezierskiego, Warszawa 1994, s. 69. Wszystkie następne cytaty zostały zaczerpnięte z tej publikacji.

3Tamże, s. 117.

 

Views: 3224

“Ocalić niepodległość”

Dekatolicyzacja – demoralizacja – demonizacja – depopulacja

Kolejna publikacja, ks. Krzysztofa Bielawnego, zatytułowana „Ocalić niepodległość” nawiązuje do boomu demograficznego, który zaistniał na ziemiach polskich po objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Polacy doświadczyli błogosławieństwa Bożego.

Obecny hymn jest pieśnią rewolucyjną – propagujący idee masońsko-satanistyczne.

Prezydeny Ignacy Mościcki 13 grudnia 1927 r. dokonał zmiany herbu na masońskie godło
ś. Augustyn do biskupów, nie możecie być “niemymi psami”.

W ciągu czterech dekad liczba mieszkańców nie istniejącej Polski podwoiła się, z ponad 15 mln w latach siedemdziesiątych XIX stulecia1 do ponad 30 mln w przededniu wybuchu I wojny światowej2. W dziejach naszego narodu, w tak krótkim czasie, ani przed objawieniami, ani po nich, nie powtórzył się na taką skalę boom demograficzny.

Dramatyczny watek naszej historii

Towarzyszyła Polakom płodność mocarstwowa, w roku objawień bowiem na jedną kobietę w wieku rozrodczym wskaźnik dzietności wynosił 5,23. Na takim poziomie utrzymywał się do końca pierwszej dekady XX w. W kolejnych latach nieco zmalał, ale nadal był wysoki. Bogobojne, pobożne, radosne, skromnie żyjące, przepojone Duchem Bożym, patrzące w przyszłość, mające nadzieję na lepsze jutro i kochające Polskę – takie były polskie rodziny. To był największy kapitał narodu polskiego, nie pokonanego przez zaborcę.

Mazurek Dąbrowskiego – propaguje idee masońsko-satanistyczne.
“Ocalić niepodległość” – kolejny dodruk. Sukces wydawniczy “Naszego Dziennika”

Przypisy:

1 Zob. Historia Polski w liczbach, pod. red. A. Jezierskiego, Warszawa 1994, s. 69.

2 Zob. Ibidem, s. 117.

Oni zdradzili Polskę. Bo nie byli Polakami.

Views: 2462

Polska bez dzieci – wymieramy

Przez stulecia Polska była silna kołyskami. Druga połowa XIX i pierwsza XX stulecia charakteryzowała się boomem demograficznym. Pod koniec XIX stulecia w Polsce na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało ponad 5. dzieci. Każdego roku stan posiadania populacji młodego pokolenia Polaków powiększał się od 400 do 500 tys. Tyle nas przybywało.

Po ponad 110 latach nie przybywa nas, ale ubywa, i to rok do roku do 150 tys. mieszkańców. Wówczas młode Polki cieszyły się małżeństwem i licznym potomstwem. To była siła narodu, który w 1918 r. odzyskał niepodległość. A obecnie sytuacja jest proporcjonalnie odwrotna do tej sprzed 120 lat. Dalej

Destrukcyjny rząd Półtuska realizuje plan M. Bormanna, szefa kancelarii Hitlera.
Okupanci Polski (Nierząd Półtuska) legalizują aborcje i środki antykoncepcujne dla dzieci i młodzieży.


Onet, skrajnie nacjonalistyczny portal internetowy w panice.

Views: 2026

Czy mordercy dzieci nienarodzonych podpalą Polskę?

15 października 2023 r. wyborcy KO, LEWICY i Trzeciej Drogi zdradzili Polskę. Zgodzili się na:

 • bezbożność
 • zabijanie dzieci nienarodzonych
 • deprawację i demonizację dzieci i młodzieży
 • wyrugowanie lekcji religii ze szkół
 • niszczenie rodzin
 • związki sodomskie
 • eutanazję
 • wyprzedaż majątku narodowego
 • sprowadzenie nowych osadników
 • utratę niepodległości Polski (nowe rozbiory)
 • wynaradawianie ludności polskiej
 • przyśpieszenie depopulacji Polski
W sejmie rozbiorowym w 2023 r. Polacy mają 126 mandatów a zaborcy (Niemcy, Żydzi i Rosjanie) – 334.
Aborcja i antykoncepcja są głównymi czynnikami depopulacji Polski

Ponoszą odpowiedzialność przed Bogiem i Narodem za poparcie partii propagujących idee cywilizacji śmierci, zbieżne z sektą satanistyczną. Polska skręca w stronę kultu szatana.

Warszawiacy poparli słupa niemieckiego.
Posłowie PSL-u ratujcie Polskę. Nie plamcie swych nazwisk.
Wybory 15 października 2023 r. były nieważne.
Wybory 2023 r. (nieważne) – Polska
Zdeprawowani, zdemonizowani sprzedali Polskę za ochłap.
90% Polaków pomiędzy 18-45 rokiem życia sprzedali Polskę za 50 zł.
Do większych miast młodzież zwożono po godzinie 21 w dniu wyborów w 2023 r.
W Polsce mamy około 10 mln katolików

Views: 608

Kluby nocne – masowa deprawacja i demonizacja dzieci i młodzieży

Od 1990 r. na polskiej ziemi rozpoczął się zorganizowany i zmasowany atak na dzieci i młodzież, który miał wprowadzić je na drogę nihilizmu moralnego. Czyniono to różnymi sposobami, przede wszystkim poprzez prasę młodzieżową, szerzącą życie bez wartości duchowych i moralnych, bez przywiązania do rodziny i tradycji. Propagowano wyuzdanie seksualne, karierę i sukces komercyjny.

Deprawacja dzieci i młodzieży w klubach nocnych Dalej

Kolejne źródło deprawacji i relatywizowania życia społecznego to programy telewizyjne, m.in. telenowele czy programy rozrywkowe lansujące sceny erotyczne i rozwiązłość seksualną. Poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży staje się muzyka niosąca ze sobą treści deprawacyjne i demoniczne, które inicjują satanizm w młodym pokoleniu Polaków.

Depopulacja Polski – alkohol, antykoncepcja, aborcja, kluby nocne, rozwody.

Od trzech dekad zmieniono formę zabawy dzieci i młodzieży na dyskotekach i w klubach nocnych. Alkohol jest na wyciągnięcie ręki, narkotyki są dostępne dla każdego. Syndrom dyskotekowy stał się przyczyną ogromnej tragedii wielu młodych Polaków, którzy utracili życie albo zostali ranni w zdarzeniach drogowych lub cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. W proces deprawacyjny wpisują się juwenalia organizowane dla studentów i coraz modniejszy Halloween.

Pokolenie straconych nadziei – Polacy od 12 do 45 roku życia.

W ten sposób dokonuje się na masową skalę deprawacja i demonizacja młodych Polaków. Młodzi Polacy przechodzą od wiary w Jezusa Chrystusa do kultu szatana. Dalej

Mamy dość cywilizacji smierci: aborcji, antykoncepcji, ateizmu, deprawacji, rozwodów, deprawatorów.

Kluby nocne - miejsca produkcji lesbijek i gejów
Kluby nocne – miejsca produkcji lesbijek i gejów
Syndrom dyskotekowy był przyczyną śmierci w Polsce ponad 6 tys. osób

 

Views: 1212

Pięć Prawd Polaków – wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.

Deprawacja trwa bez żadnych ograniczeń, a ci, którzy mają odwagę protestować i stawać w obronie prawa Bożego, są obśmiewani i zamyka się im skutecznie usta. Przede wszystkim duchownym Kościoła rzymskokatolickiego i rodzicom, którzy bronią swych dzieci przed deprawacją i demonizacją.

Walka o przetrwanie: należy wyrugować, antykoncepcje, aborcję, deprawację dzieci i młodzieży i rozwody.

Ale, czy mogło być inaczej, jeśli media są w rękach deprawatorów zagranicznych, którzy na rynek prasy polskiej każdego dnia dostarczali miliony egzemplarzy czasopism o treści erotycznej a dziś czynią to przez internet. Przez wieki starano się zniewolić Polaków na różne sposoby, a to przez okupację, a to przez zabory, a to przez system bolszewicki.

Bywało bardzo różnie, iluś Polaków kolaborowało z okupantem, ale znaczna większość narodu polskiego zachowywała godność własną i godność Polaka, nie dawała się zniewolić ani zdeprawować. Bo sumienie ukształtowane na prawie Bożym nie pozwalało na zdradę.

Potrzebna poważna debata o depopulacji Polski!!!
Od ponad stu lat konfodenci niemieccy i rosyjscy demontuja i deprawują naród polski.

Views: 939

Aborcja w Polsce w ostatnim stuleciu

Jak dziś wyglądałaby Polska, gdyby te dzieci się urodziły? To pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Ale na pewno byłaby piękna. Miałaby młode społeczeństwo, mające tysiące pomysłów na lepsze jutro. Bogate materialnie i duchowo. Częściej odwiedzające żłobki, przedszkola i szkoły niż cmentarze. A dziś nasz naród likwiduje szkoły, a otwiera domy spokojnej starości.

Zapaść demograficzna polskich rodzin

Został oszukany, wmówiono mu, że jeśli będzie zabijał własne dzieci i stosował środki niszczące płodność, będzie nowoczesnym społeczeństwem.

W Polsce aborcja jest dozwolona do urodzenia dziecka (dramat depopulacyjny).

Jakże są wymowne słowa naszego rodaka Jana Pawła II, który wołał w 1997 r. w Kaliszu: „[…] naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości”. Dalej

Aborcja jest morderstwem
Urodzenia żywych dzieci i aborcje w Polsce w latach 1928-1990
Dzieci w łonie matki “to pasożyty” – Maria Żukowska

Views: 262

Nasi okupanci – T. Boy Żeleński

Dominikanie, zdrada, LGBT, homoseksualizm, aborcja, antykoncepcja.
Okupanci Polski i współcześni volksdeutsche na polskiej ziemi. Kolejna okupacja Polski.
W 2030 r. Belgia będzie krajem islamskim. Aborcja, antykoncepcja.
Żądamy odebranie koncesji tvn24 – okupant Polski. Aborcja, antykoncepcja
Tusk, największy wróg Polski. Aborcja, antykoncepcja, eutanazja, depopulacja. Rozwody
Aborcja jest piekłem dla dzieci nienarodzonych.
Wspierasz Owsiaka – wspierasz idee satanistyczne

Views: 381

“Nasz Dziennik”: w 2023 roku zabito 44,7 mln dzieci nienarodzone

Eksperci alarmują, że dane te uwzględniają jedynie tzw. aborcje wykonane w placówkach medycznych, dlatego ich rzeczywista liczba jest na pewno zdecydowanie wyższa. Kolejny rok z rzędu tzw. aborcja jest także główną przyczyną śmierci na świecie.

– Te dane są brutalną, lecz jakże oczywistą konsekwencją szerzenia na świecie cywilizacji śmierci. To dlatego liczba aborcji od lat się zwiększa. Człowiekowi odbiera się jego godność, prawo do życia. Już od lat jesteśmy świadkami eksperymentów, które mają na celu wyzucie nas z człowieczeństwa. Aborcja jest jednym z takich antyludzkich działań. Jeśli nie chcemy, aby człowiek dokonał samozniszczenia, to trzeba robić wszystko, aby pod pozorem dbania o środowisko, o siebie nie zabijał bezbronnych dzieci – wskazuje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. prof. Krzysztof Bielawny.

Jak podkreśla prof. Bogdan Chazan, ginekolog-położnik, wpływ na zwiększającą się liczbę zabijanych dzieci nienarodzonych ma bez wątpienia forsowane prawo zezwalające na morderstwa. Dalej

Źródło: Radio Maryja.pl

Views: 218

Tyle nas mogło być – 13,55 mld

Czy jest możliwe wyliczenie liczby ludności w wymiarze globalnym na koniec 2020 r., gdyby nie było aborcji, antykoncepcji i demoralizacji dzieci i młodzieży? Podejmijmy próbę policzenia.

Mamy kilka ważnych danych, które pozwolą nam wyliczyć liczbę ludności na świecie na koniec 2020 r., gdyby nie dotknęły nas największe czynniki depopulacyjne.

W 1900 r. udział ludności polskiej, lub pakistańskiej czy nigerskiej w populacji ogólnoświatowej wynosił 1,55%, narody te liczyły wówczas po około 26 mln mieszkańców. A zatem jesteśmy w stanie podać liczbę mieszkańców Polski, gdybyśmy zachowali swój dynamizm demograficzny z początków XX w., gdyby nie było żadnych turbulencji dziejowych. Polska mogłaby liczyć na koniec 2020 r. około 210 mln, tak jak Pakistan czy Nigeria. Kraje, w których cywilizacja śmierci na przestrzeni 120 lat nie poczyniła tak ogromnych spustoszeń jak w Polsce.

1,55% – to udział ludności polskiej, pakistańskiej czy nigerskiej w populacji ogólnoświatowej

210 mln – to liczba mieszkańców Pakistanu i Nigerii w 2020 r.

A zatem rodzi się pytanie, ile 100% populacji mogło by wynosić na świecie w 2020 r. Zastosujmy równanie z jedną niewiadomą. Otrzymujemy taki zapis:

1,55% – 210 000 000

100% – x

21 000 000 000 : 1,55 = 13 548 000 000

Po wyliczeniach, szacunkowe dane mówią nam, że z końcem 2020 r. liczba ludności na świecie mogła liczyć 13 mld 548 mln. Wielu się oburzy, że świat nie byłby w stanie ich wyżywić, ubrać, wykształcić czy dać im pracę. Tego nie wiemy. Nie mamy takiego doświadczenia. Jest nas obecnie niespełna 8 mld. I widzimy, że w wielu krajach jest nas stanowczo za mało. Mogło by być znacznie więcej.

Naturalnie od 13 mld 548 mln należy odjąć zawirowania dziejowe spowodowane m.in. totalitaryzmami, socjalizmem komunistycznym około 100 mln ofiar ludzkich2, socjalizmem nazistowskim około 60 mln3 czy innymi ludobójstwami, które pozbawiły życia około 2,3 mln osób4. Łącznie wszystkie te wydarzenia pomniejszyły liczbę ludności o około 162,3 mln. Liczba ludności pomniejszyła się do 13 mld 385 mln 700 tys. osób.

13 548 000 000 – 162 300 000 = 13 385 700 000

Gdyby ludność w wymiarze ogólnoświatowym nie uległa propagandzie antykoncepcyjnej i aborcyjnej, mogłaby liczyć na koniec 2020 r. około 13 mld 385 mln 700 tys. A w rzeczywistości na koniec 2020 r. liczba ludności na świecie wynosiła tylko około 7 mld  797 mln osób. Różnica pomiędzy rzeczywistą a prognozowaną liczbą ludności wynosi 5 mld 588 mln 700 tys.

Aborcja i antykoncepcja w ostatnich stu dwudziestu latach pomniejszyły liczbę ludności w wymiarze ogólnoświatowym o około 5 mld 588 mln 700 tys., co stanowi prawie 42%.

A mogłoby nas być obecnie na świecie około 13, 55 mld osób. Więcej

Dziecko jest obrazem Bożym.

Views: 390

Depopulacja

radykalne zmniejszenie liczby ludności na określonym obszarze. Przyczyn może być wiele, m.in. migracje, ujemny przyrost naturalny, katastrofy naturalne, epidemie czy wojny. Główną przyczyną depopulacji w wymiarze globalnym było wprowadzenie do użytku pigułki antykoncepcyjnej w 1960 r. i aborcji od 1920 r. W ciągu ostatnich 100 lat aborcja i antykoncepcja pomniejszyły liczbę ludności na świecie o około 5,5 mld.

W dziejach ludzkości głównymi przyczynami depopulacji były epidemie, wojny, głód, aborcja i antykoncepcja. Należały do nich m.in.:

 1. Czarna śmierć w XIV w., liczba ludności Europy pomniejszyła się o 1/3.
 2. Epidemia grypy, która w Ameryce Południowej uśmierciła większość rdzennej ludności.
 3. Handel niewolnikami z Afryki spowodował, że od XVI do XIX stulecia pomniejszyła się liczba ludności o około 10 mln.
 4. Wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933 to efekt kolektywizacji rolnictwa, która spowodowała śmierć od 6 do 7 mln osób.
 5. Totalitaryzm komunistyczny pozbawił życia około 100 mln osób.
 6. Totalitaryzm nazistowski dokonał mordu na 60 mln .
 7. Totalitaryzm aborcyjny pozbawił życia w XX i XXI w. około 2,5 mld osób.
 8. Antykoncepcja od 1960 r. nie dopuściła albo zniszczyła kiełkujące życie w liczbie około 3 mld.
Koniec Unii Europejskiej (totalitaryzm)
Dramat populacji czeskiej

Views: 295

Strategia demograficzna Polski (2021-2055) Pod warunkiem powrotu do Prawa Bożego!!!

Zanim przejdziemy do naszej przyszłości, spójrzymy jak było w minionych dwóch stuleciach.

W ostatnich stu latach poprzez aborcje wyzbyliśmy się w Polsce 33,5 mln dzieci nienarodzonych, I i II wojna światowa pozbawiła nas 15 mln osób, emigracja polityczna i zarobkowa uszczupliła nam około 4 mln osób.

Urodzenia dzieci w Polsce. Coraz mniej rodzi się dzieci – aborcja, antykoncepcja, rozwody i deprawacja.

Największego spustoszenia demograficznego uczyniła antykoncepcja, pozbawiła nas około 115 mln istnień ludzkich.

Wizja optymistyczna

Czy są możliwe zmiany w wymiarze społecznym w Polsce? Przyjmę scenariusz optymistyczny, który zakłada, że liczba mieszkańców przestaje się kurczyć i z każdym rokiem rośnie. W ciągu dwóch dekad wskaźnik dzietności przekracza 3 punkty.

Czy to jest możliwe? By tak mogło się stać, potrzeba radykalnych zmian w wymiarze duchowym, moralnym i społecznym, a także politycznym. Należy kategorycznie zakazać, ścigając pod groźbą kary utraty wolności, używania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych, wprowadzić absolutny zakaz pozbawiania życia dzieci nienarodzonych, absolutny zakaz rozwodów. Nakazać zamknięcie wszystkich domów publicznych, klubów nocnych.

Za handel narkotykami powinno grozić więzienie, i to bardzo surowe. Zabawy dla młodzieży powinny mieć charakter przyzwoity, lansować kulturę przyjaźni i wzajemnej życzliwości. Grupy społeczne i polityczne propagujące destrukcję wśród ludności powinny zostać zdelegalizowane. Władzę powinny przejąć osoby tworzące porządek zgodny z prawem Bożym i naturalnym.

Apel do młodzieży, nie lękajcie się. Rodzina jest najpiękniejszą wspólnotą. Z dziećmi i to liczną gromadką.

Kolejna pilna potrzeba to przeprowadzenie zmiany podstawy programowej w szkołach na zrównoważoną edukację. Miałoby to polegać na odpowiedniej liczbie godzin nauk humanistycznych i tyleż samo godzin przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Na uczelniach nie powinno być poprawności politycznej. Badania naukowe powinny cieszyć się autonomią.

Nauka religii w szkołach powinna być jednym z najważniejszych przedmiotów, wychowująca dzieci i młodzież do właściwej relacji do Pana Boga i bliźnich. Kształtując odpowiednie postawy moralne i duchowe w młodym pokoleniu Polaków, po trzech dekadach społeczeństwo polskie w ogromnym procencie by się odrodziło.

Życie wymusiłoby budowę nowych szkół i przedszkoli. Świątynie byłyby wypełnione wiernymi, a kraj o ogromnym potencjale ludzkim rozwijałby się dynamicznie w wymiarze ekonomicznym. Powstałyby nowe osiedla domków jednorodzinnych, nowe osady pełne dzieci i młodzieży.

Jest to jedyna droga ratunku narodu polskiego. Powrót do Prawa Bożego. Ale, czy ideolodzy cywilizacji śmierci na to pozwolą? Czy znajdzie się mąż stanu, który uratuje naród polski, przed niebytem dziejowym?

W 2023 r. w dziejach naszego narodu mamy największą liczbę księży a drugiej strony regres powołaniowy do kapłaństwa
Dekadentyzm polskiej rodziny – w 2022 r. w Polsce było 3 mln bedzietnych małżeństw. Aborcja, antykoncepcja, deprawacja.
Aborcja dzieci polskich – to zabicie Polski.
Dla polskiej młodzieży PO i LEWICA to obciach. Sekta satanistyczna. Aborcja i antykoncepcja.
Polacy w 2023 r. za życiem dzieci nienarodzonych. 78% Polaków broni życia dzieci nienarodzonych.
Masowa deprawacja i demonizacja młodzieży w klubach nocnych. aborcja, antykoncepcja.

Views: 172

To liczba hańby polskiej lewicy (33,5 mln aborcji)

Zabijanie nienarodzonych dzieci w ostatnich dwóch stuleciach stało się dla środowisk feministycznych i lewicowo-liberalnych intratnym interesem. Z aborcji uczynili przemysł morderczy. W ciągu stu lat, od zalegalizowania prawnego zabijania dzieci nienarodzonych w ZSRS w 1920 r., na świecie dokonano około 2,5 mld aborcji.

Aborcja

Żaden inny totalitaryzm nie pozbawił tak dużej grupy ludzi życia. Jest to największe ludobójstwo w dziejach ludzkości. Świat, który zabija dzieci, jest światem bez przyszłości. Przykładem jest umierająca Europa i inne kraje, które uczyniły z aborcji sztuczną regulację urodzeń. Dalej

Views: 15

IN VITRO – zapłodnienie “w szkle” (za jaką cenę?)

Zapłodnienie in vitro (łac. dosł. „w szkle”) polega na doprowadzeniu do połączenia komórek jajowej i plemnika poza żeńskim układem rozrodczym, w warunkach laboratoryjnych. Tak zarodek, czyli osoba ludzka na starszym rozwoju, zostaje przeniesiona do dziecka.

Pan pomieszał mowę ludzi budujących wieżę Babel, a teraz za in vitro, aborcję, antykoncepcję i deprawację dzieci, pomieszał nam w głowach.

Zatem in vitro:

 • nie leczy niepłodności
 • nie wszytkie dzieci dostają ryzyko urodzenia (tylko 7,5%)
 • nie chronić, że dzieci będą zdrowe
 • wszystkie dzieci poczęte in vitro, mają niezbywalną tożsamość osoby ludzkiej
 • najstarsza matka, która urodziła dziecko z in vitro, miała 74 lata
 • in vitro pozbawia dziecko naturalnych rodziców

Źródło: „Nasz Dziennik” 2023, nr 275, z 28 XI.

Cztery grzechy kary napisane w in vitro
Andrzej Duda ma krew na rękach

Views: 87

Aborcja na Filipinach jest zabroniona konstytucyjnie

Polską populację zniszczyła rewolucja seksualna, trwająca od ponad 120 lat. Zafundowała nam: aborcję, antykoncepcję, deprawację dzieci i młodzieży a także rozwody i związki cywilne. A od piętnastu lat niszczą nas bezbożne, bezdzietne i demoniczne śluby humanistyczne.

Media – współczesna ambona dobra i zła

W 1950 r. Filipiny miały o 6,5 mln mniej mieszkańców niż Polska, w 1967 r. Polska i Filipiny zrównały się co do liczby mieszkańców, po 53 latach Filipiny mają ponad 108,5 mln mieszkańców., więcej o ponad 70 mln.

Grupa wiekowa od 0-19. roku życia stanowi 43,7%, kolejna grupa, od 20. do 65. roku życia 52% a 65+ nieco ponad 4,3%. Średni wiek życia mieszkańca Filipin w 2020 r. wynosił 25,7. Problemem społeczności filipińskiej jest m.in. ogromna rzesza nieślubnych dzieci. W 2008 r. nieślubnych dzieci urodziło się 37,5%, a w 2015 r. ─ 52,1%. Najliczniejszą grupą wiekową wśród samotnych matek są dziewczęta od 17. do 19. roku życia.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest rewolucja seksualna, która niszczy wśród młodego pokolenia odpowiednie życie duchowe, świat wartości na rzecz nihilizmu moralnego i rozbudzenia seksualnego. Środki antykoncepcyjne wśród Filipinek w wieku rozrodczym (15-49 lat), obejmują około 54% kobiet (2017r.). Podane dane mają charakter propagandowy i nie odpowiadają prawdzie. Środowiska feministyczne i socjaliści liberalni starają się wszelkimi sposobami zahamować wzrost populacji na Filipinach, propagując różnego typu środki antykoncepcyjne, posługując się nieprawdziwymi danymi, co do rozpowszechnienia antykoncepcji wśród Filipinek.

Środowiska lewicowe prowadzą kolejne etapy rewolucji seksualnej, mając na celu doprowadzenie do depopulacji poprzez deprawację młodego pokolenia. Aborcja na Filipinach jest zabroniona, odpowiedni zapis prawny widnieje w konstytucji kraju.

Grzechy zabijające i niszczące rodzinę i świat

Views: 34

Partie polityczne to fanatyczne religie horyzontalne

Partie polityczne swymi początkami sięgają rewolucji francuskiej, przełomu XVIII/XIX stulecia. W swych szeregach skupiają dobrowolną część społeczeństwa, która gromadzi się wokół określonego programu politycznego (doktryny).

Cuius regio, eius religio

Celem partii politycznej jest zdobycie władzy w państwie albo wywieranie na nią wpływu. Innymi słowy, partia to nic innego, jak religia stworzona przez człowieka dla człowieka, ze swą doktryną, która przejmuje władzę i zarządza państwem na sposób konfesyjny albo bezkonfesyjny. Ma lidera, hierarchę, doktrynę, swych celebrytów (kapłanów) i liturgię bogato rozbudowaną (zjazdy, spotkania, konwencje), ma swych członków (wiernych).

Od czasów rewolucji francuskiej religie teistyczne są wypierane przez religie horyzontalne. Te zaś gwałcą prawa ludzkie, wprowadzając totalitaryzmy i tyranię (partie socjalistyczne, komunistyczne, nazistowskie, liberalne i genderowe). A skoro partia funkcjonuje jak religia, to rodzi się tu szereg pytań.

Dlaczego członkowie partii (religii horyzontalnej) mogą wypowiadać się w sprawach społecznych, politycznych, zasiadać w ławach parlamentarnych, uczestniczyć w życiu społecznym, tworzyć rządy, a członkowie religii teistycznej ze swą hierarchią są tego pozbawieni. Nie mogą urządzać tego świata według swego programu czy doktryny. To ogromna niesprawiedliwość społeczna, brak tolerancji, fanatyzm religii horyzontalnej. Religie horyzontalne cechuje przede wszystkim fundamentalizm konfesyjny, większość członków jest chrystianofobami i katolifobami.

Skoro religie teistyczne sa pozbawione finansowania ze środków społecznych, to partie polityczne funkcjonujące jak religie też powinny być pozbawione dotacji. Postulujemy, by partie polityczne (religie horyzontalne) pozbawić środków publicznych, czyli dotacji. Winny utrzymywać się ze składek swych członków i dobrowolnych wpłat.

Views: 131

Kadzidło k. Ostrołęki – dramat w szkole

To co się stało w szkole w Kadzidle, ma swe przyczyny. Dzis widzimy i doświadczamy dramatów, które dzieją się wśród dzieci i młodzieży. O czym jeszcze się dowiemy?

Od 1990 r. na polskiej ziemi rozpoczął się zorganizowany i zmasowany atak na dzieci i młodzież, który miał wprowadzić je na drogę nihilizmu moralnego. Czyniono to różnymi sposobami, przede wszystkim poprzez prasę młodzieżową, szerzącą życie bez wartości duchowych i moralnych, bez przywiązania do rodziny i tradycji. Propagowano wyuzdanie seksualne, karierę i sukces komercyjny.

Kolejne źródło deprawacji i relatywizowania życia społecznego to programy telewizyjne, m.in. telenowele czy programy rozrywkowe lansujące sceny erotyczne i rozwiązłość seksualną. Poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży staje się muzyka niosąca ze sobą treści deprawacyjne i demoniczne, które inicjują satanizm w młodym pokoleniu Polaków.

Od trzech dekad zmieniono formę zabawy dzieci i młodzieży na dyskotekach i w klubach nocnych. Alkohol jest na wyciągnięcie ręki, narkotyki są dostępne dla każdego. Syndrom dyskotekowy stał się przyczyną ogromnej tragedii wielu młodych Polaków, którzy utracili życie albo zostali ranni w zdarzeniach drogowych lub cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. W proces deprawacyjny wpisują się juwenalia organizowane dla studentów i coraz modniejszy Halloween.

W ten sposób dokonuje się na masową skalę deprawacja i demonizacja młodych Polaków. Młodzi Polacy przechodzą od wiary w Jezusa Chrystusa do kultu szatanaDalej

Views: 6

Grabarze rodzaju ludzkiego

Grabarzami rodzaju ludzkiego są wszyscy ci, który:

 • deprawują dzieci i młodzież
 • zabijają dzieci nienarodzone
 • niszczą rodziny
 • zabiją osoby chore i starsze (eutanazja)
 • propagują i tolerują idee LGBT
 • propagują związki sodomskie
 • handlują alkoholem i narkotykami
 • propaguja środki antykoncepcyjne.

Do grabarzy rodzaju ludzkiego zaliczamy socjalistów różnych barw (rewolucyjni, komunistyczni, nazistowscy, liberalni, libertyńscy, genderowi), skrajne feministki i masoni różnych lóż.

Nowocześnośc, która upadla nie jest postępem.

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,  ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.  A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

1 Kor 6, 9-11

Views: 26

Antykatolickie i antypolskie tuby cywilizacji śmierci

Media elektroniczne, telewizja, radio i prasa to niepodległość. Media w rękach własnego narodu to praca niepodległościowa. Wpuszczenie do siebie obcych mediów to oddanie w obce ręce wpływu na naród, na kształtowanie jego świadomości patriotycznej.

Media mają ogromny wpływ na życie społeczne, moralne, polityczne, konfesyjne w każdym narodzie. Są w stanie wyzwolić ducha ofiary, poświęcenia, żałoby i odnowy moralnej, ale są także w stanie zniszczyć moralność, życie społeczne, polityczne i poróżnić naród między sobą. Dlatego media powinny być własnością Polaków, by zawarte w nich treści nie były destrukcyjne dla społeczeństwa.

Nie wspieram wrogiej propagandy: Gazeta Wyborcza, TVN24, Super express

Mamy obecnie ogromny procent narodu polskiego idącego za lada impulsem i oglądającego się na to, co robią inni. Naród jest niepodległy, gdy ma własne media, kina, teatry, prasę, radio, własne strony internetowe ukazujące piękno ojczystej kultury. Wtedy buduje swą podmiotowość, czuje się gospodarzem swej ojczyzny. A kiedy kultura jakiegoś narodu urzeka swym pięknem, a inne narody ją poznają, to niejako narzuca swój styl życia innym narodom. Ma na nich wpływ.

Wspieram i kupuję naszą prasę. Słucham polskie media. Nie jestem konfidentem.

Trzeba odbudować polską kulturę, tradycję i sztukę, by inni nas nie deprawowali, prowadząc na manowce. Artyści, dziennikarze, naukowcy, politycy, duchowni znaczą tyle dla niepodległości, co generałowie, a wielcy i wybitni artyści, dziennikarze, naukowcy, politycy i duchowni tyle, co marszałkowie armii.

Aborcja to morderstwo. Antykoncepcja, eutanazja.

Lewacy, skrajne feministki i masoni nie mają duszy. Aborcja, eutanazja, antykoncepcja.
Apel do polityków. Ratujmy Polskę. Antykoncepcja, aborcja, eutanazja.

Views: 28

Klimatyczne kłamstwa cywilizacji śmierci

Obłąkani ideolodzy cywilizacji śmierci wszędzie dopatrują się zmian klimatycznych. Tak też piszą o upadku starożytnych cywilizacji przez zmiany klimatyczne. Starają się narzucić swoją ideologię wspólczesnemu światu. Narracja wszechogarniająca współczesnego człowieka, ma go prowadzić do życia w kłamstwie. By przypadkiem nie próbował szukać prawdy.

Tak dla przypomnienia starożytny Rzym jak i Grecja upadły przez:

 • negację starożytnych religii
 • rozpad rodziny poprzez rozwody
 • deprawacje dzieci i młodzieży
 • depopulację
 • aborcję

“Deprawacja starożytnych narodów doprowadziła do zapaści demograficznej. Żadne warunki zewnętrzne, żadna wojna ani kataklizm, żadni barbarzyńcy nie zgubili mądrej Hellady i światowładny Rzym, ale zniszczone małżeństwa greckie i rzymskie, które odrzuciły dzieci, by żyć dostatnio i wygodnie. Kultura grecka zaczęła zanikać wówczas, „(…) gdy Greczynki były już bez wstydu i bez… dzieci?”.

Tak zaginął wspaniały świat antyczny i imperium rzymskie. Ziemię Rzymu przejęły inne narody. Historia Rzymu nie jest wyjątkowa. W dziejach nie znajdziemy narodu, który mając liczne potomstwo, zginął z powodu biedy. Nie zna też narodu, który odrzucając prawo Boże nadane małżonkom i prawo do życia, trwał by dalej w potędze.

Minione dzieje Grecji i Rzymu powtarzają się na naszych oczach, zniknięciem z Ziemi nie są zagrożone ludy biedne lub nie mające miejsca w swej ojczyźnie, ale bogate i mające ziemi aż nadto”.

Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 81.

Lewactwo stara się wyludnić Polskę, m.in. poprzez aborcję.

Views: 53

Prawie 80% Polaków przeciw aborcji – tak było w marcu 2023 r.

Polacy za ochroną dzieci nienarodzonych. Tak wykazał sondaż przeprowadzony w marcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej prawie 1100 osób.

76% Polaów opowiedziało się przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych, 18% było zdania, że aborcja winna być dowolona. Natomiast, 6% badanych respondentów nie miało w tym względzie zdania. Polacy za życiem. Dalej.

Prawda o sondażach? Zależy od postawionego pytania? Aborcja, antykoncepcja, rozwody, eutanazja.
Popierasz aborcję jesteś satanistą. Antykoncepcja, rozwody, eutanazja.
Lewica zgotowała piekło Polakom. Zniszczono rodziny, zdeprawowano dzieci i młodzież, zabito miliony dzieci, zniszczono szkoły i wprowadzono antykoncepcję.
Niemcy za depopulacja Polski. Aborcja polskich dzieci w Niemczech.

Views: 43

“Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony” Mt 24, 13

W najbliższym czasie, w Polsce dokonają się ogromne zmiany. Rewolucja seksualna będzie zbierała coraz więcej ofiar. Na przeszkodzie będą stali wierni Jezusa Chrystusa. Będą eksterminowani na różne sposoby. Powtórzy się historia z przeszłości chrześcijaństwa: z czasów Dioklecjana (III/IV w.), rewolucji francuskiej (XVIII w.), rewolucji hiszpańskiej (XX w.), meksykańskiej (XX w.) czy bolszewicka w Rosji (XX w.).

Zdeprawowana i zdemonizowana młodzież sprzedała naszą niepodległość za 50 zł

 “Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził.  Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.  Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.  Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

J. 15, 19-21

Views: 17

Pierwsze kraje islamskie w Europie Zachodniej z prawem szariatu

Belgijska Partia ISLAM, zapowiedziała, że w 2030 r. Belgia będzie krajem islamskim. Będzie to dwusetna rocznica odzyskania niepodległości, jeśli muzułmanie dotrzymają słowa, to będzie otwarcie Puszki Pandory, która rozpocznie ewolucyjną zmianę kontynentu europejskiego, niegdyś chrześcijańskiego, na ziemię islamską.

Kolejnymi krajami islamskimi z prawem szariatu będą: Niemcy, Szwecja, Francja, Holandia, Włochy….

Nowy totalitaryzm nad Europą – gender.

Views: 70

Pilnie poszukiwany kraj

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli. Poszukujemy kraju na świecie, gdzie rządzili socjaliści różnych barw (rewolucyjni, komunistyczni, nazistowscy, liberalni, lewicowi, genderowi), lewacy liberalni i ukryci masoni. Czy udało się lewactwu osiagnąć jakiekolwiek sukcesy: ekonomiczne, społeczne, duchowe, moralne, demograficzne czy inne służące dobru wspólnemu.

Znamy kraje zarządzane przez środowiska lewicowe, zawsze doprowadzono do katastrofy. Ekonomicznej, społecznej, duchowej, moralnej, demograficznej i wielu, wielu innych.

Na zwycięzcę czeka nagroda 5 mln euro. Za wskazanie kraju rządzonego przez lewactwo liberalne, który osiągnął rozwój wielobszarowy.

Views: 12

Antypolskie i polakożercze ambony cywilizacji śmierci

Główną narrację antypolską propaguje amerykańska (z ogromnym kapitałem żydowskim) stacja telewizyjna TVN24. Propaguje idee cywilizacji śmierci, poczucie wstydu, że ktoś jest Polakiem czy też katolikiem. Prezydent Duda poprzez zawetowanie ustawy medialnej w 2021 r. wsparł działania polakożercze poprzez media zagraniczne w Polsce.

Negatywną rolę odegrał wielonakładowy dziennik, „Gazeta Wyborcza” o profilu lewicowo-liberalnym. Był jednym z głównych ogniw depopulacji narodu polskiego. Zwalczający na swych łamach wizje Polski niepodległej, suwerennej i katolickiej. Przez trzy dekady kształtuje postawy liberalne, wspierając rewolucję seksualną w Polsce. Wspiera propagowanie antykoncepcji, legalizację aborcji, wolnych związków i środowiska LBGT. Jest organem ideowym środowisk genderowskich.

Gazeta Wyborcza – tęczowy nacjonalistyczny dziennik lewicowy wydawany w Polsce od 1989 r.

Onet niemiecki, polskojęzyczny i polakożerczy portal internetowy. Propagujący idee cywilizacji śmierci, zbieżne z ideami sekty satnistycznej. Propaguje zabijanie dzieci nienarodzone, środki antykoncepcyjne, eutanazje, deprawację dzieci i młodzieży, wyludnienie Polski. Wspiera partie lewicowe, libertyńskie i masońskie. Główna tuba Platformy Obywatelskiej, LEWICY, Polska 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zajadle walczy z Prawem i Sprawiedliwością.

Straciliśmy suwerenność narodową, ekonomiczną i polityczną.

“Media elektroniczne, telewizja, radio i prasa to niepodległość. Media w rękach własnego narodu to praca niepodległościowa. Wpuszczenie do siebie obcych mediów, to oddanie w obce ręce wpływu na naród, na kształtowanie jego świadomości patriotycznej. Obce media to wszechobecna agentura obca, niszcząca każdy naród z jego dziedzictwem, tradycją niesioną przez tysiąclecia.

Skrajnie nacjonalistyczne strony internetowe

Media mają ogromny wpływ na życie społeczne, moralne, polityczne, konfesyjne w każdym narodzie. Są w stanie wyzwolić ducha ofiary, poświęcenia, żałoby i odnowy moralnej, ale są także w stanie zniszczyć moralność, życie społeczne, polityczne i poróżnić naród między sobą. Dlatego media powinny być własnością Polaków, by zawarte w nich treści nie były destrukcyjne dla społeczeństwa”.

K. Bielawny (ks.), Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 404.

Views: 3

Ugasić “pożar depopulacyjny”

Współczesna narracja o wyludnianiu się Polski i świata skupia się przede wszystkim na przetwarzaniu danych statystycznych publikowanych w Polsce przez Główny Urząd Statystyczny, a w innych krajach przez inne do tego przeznaczone instytucje.

Nie kwestionuję prowadzonych badań, są one potrzebne i bardzo przydatne. Ilustrują wiele bardzo ciekawych zjawisk, jakie występują w różnych regionach świata czy w samej Polsce. Pisząc o depopulacji, autorzy zatrzymują się na samym smutnym zjawisku wyludniania. Można tu przywołać szereg opracowań i informacji prasowych.

Aborcja to morderstwo
Mutti!!! Töte mich nicht!!!

Ale każde zdarzenie czy zjawisko w wymiarze lokalnym, czy globalnym, mając skutki, musi mieć przyczynę zaistnienia. Tu zachodzi zasada związku przyczynowo-skutkowego. Związek pomiędzy dwoma stanami rzeczy w świecie zewnętrznym, jeden z nich to przyczyna, a drugi to skutek. Dalej

Views: 194

W Polsce plaga bezbożnych, demonicznych i bezdzietnych małżeństw humanistycznych

Rozwody stały się codziennością w społeczeństwie angielskim. Wśród młodego pokolenia Brytyjczyków modne są obecnie śluby humanistyczne. Młodzi Polscy, którzy w ostatnich dekadach XXI stulecia wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, hołdują ateistycznym ślubom humanistycznym.

Zaczynają pojawiać się także w polskiej przestrzeni społecznej. W ostatnich latach stały sie naszą plagą.

„Przysięga wygłaszana w dniu ślubu jest proklamowana pierwszy raz w życiu, nikt nie wie, jakie słowa padną z ust panny młodej czy pana młodego. Przysięga jest bardzo osobista i emocjonalna. Akcent przysięgi kładzie nacisk na emocje, przeżycia, pragnienia pary młodej, nie zaś na względy formalne i religijne. Odwołuje się do wspólnej historii, często narzeczeństwa, wspólnie spędzonych chwil, sytuacji trudnych i tych najpiękniejszych. Dzięki temu ślub humanistyczny jest mocno spersonalizowany”,

Małżeństwu humanistycznemu towarzyszy tylk jeden cel – milość. Dzieci są obciążeniem w realizacji swych planów. Dlatego najczęstszym atrybutem, krótkotrwałych małżeństw humanistycznych, są koty i psy.

Bezbożne i bezdzietne śluby humanistyczne ( jedna z głównych przyczyn depopulacji Polski)

Warto tu dodać wypowiedź abpa Fultona Johna Sheena, “Humanizm zostal zdefiniowany jako pragnienie zachowania najlepszych duchowych wartosci religii przy jednoczesnej rezygnacji z teologicznej interpretacji wszechświata. W najszerszym ujeciu oznacza to pragnienie chrześcijanstwa bez Chrystusa, pobożności bez Boga i chrześcijanskiej nadziei bez obietnicy przyszlego życia”.

Views: 111

Halloween to nie zabawa to kult szatana

“Główny symbol Halloween – wydrążona i podświetlona dynia wystawiona przed domem – w starożytności oznaczała, że mieszkańcy czczą szatana. Taka deklaracja miała zapewnić domownikom opiekę demonów. Zbieranie słodyczy wywodzi się natomiast od obrzędów druidów, którzy byli magami, lekarzami i kapłanami starożytnego kultu natury. Chodzili oni od jednego zamku do drugiego żądając młodej dziewczyny, która później miała zostać spalona w ofierze dla szatana. Ci, którzy ofiarowali dziewczynę otrzymywali zapaloną święcę, która miała ich chronić przed demonami. Za odmowę druidzi znaczyli drzwi domu krwią. Miało to ułatwić demonom zabicie kogoś z tego miejsca.

Nie obchodzę Halloween – święta szatana

Ponadto Halloween to również najważniejsze święto w kalendarzu satanistycznym. Jest dla świata przestępczego świętem religijnym, podczas którego sataniści składają ofiary, a czarownice oddają się czarom i zaklęciom lub organizują uczty dla umarłych. Jeden z waszyngtońskich wróżbitów wprost powiedział, że bardzo cieszy go fakt, iż chrześcijanie nieświadomie obchodzą z satanistami ich święto.

Ateiści, bezbożnicy – Ludzie rozpaczy

Była satanistka – Deborah Lipsky wyznała, że Halloween jest wielkim świętem czcicieli szatana, podczas którego wzywa się demony oraz potępieńców, a ludźmi szargają ogromne namiętności. Halloween według jej słów polega na drwinach z Boga, Jego świętych i Kościoła. Halloween jest najważniejszym dniem w roku Kościoła szatana – twierdzi Anton La Vey. Jeśli jednak do kogoś nie trafiają argumenty o „szatanie”, „demonach” i „wierze” to zejdźmy na ziemię. Do czystej komercji i kwestii bardziej przyziemnych”. Dalej

Ateiści, bezbożnicy – ludzie bez nadziei

Views: 230

Rozwody i związki cywilne – bezbożne śluby humanistyczne

W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. w Anglii prawo rozwodowe przewidywało rozpad małżeństwa w przypadku zdrady. Co doprowadziło do tego, że rozwody stały się chorobą społeczną. W 1937 r. wprowadzono nowe normy prawne. Znaleziono kolejne powody uniemożliwiające trwanie w małżeństwie. Były to: choroba psychiczna, weneryczna, złośliwe opuszczenie małżonka, posiadanie dziecka po ślubie z inną osobą, brak dzieci czy alkoholizm jednej ze stron.

Środowiska lewicowe i feministyczne narzucały narrację wolnościową, zaś środowiska skupione wokół wartości chrześcijańskich broniły małżeństwa jako związku stałego i nierozerwalnego. Czołowi przedstawiciele Kościoła angielskiego przemilczeli ten dyskurs publiczny.

Rozwody stały się codziennością w społeczeństwie angielskim. Wśród młodego pokolenia Brytyjczyków modne są obecnie śluby humanistyczne. Młodzi Polacy, którzy w ostatnich dekadach XXI stulecia wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, hołdują ateistycznym ślubom humanistycznym. Zaczynają pojawiać się także w polskiej przestrzeni społecznej. Dalej

Bezbożne śluby humanistyczne. Bóg jest Ojcem życia a diabeł śmierci.

Bezbożne i bezdzietne małżeństwa humanistyczne – przyczyną depopulacji Polski

Views: 62

Koniec Polski jaką pamiętamy

Połowa lat trzydziestch XXI stulecia,  będzie czasem ogromnych zmian społecznych w Polsce. Nastąpi bowiem niewyobrażalna zapaść demograficzna, a tym samym opustoszeją wioski i miasta.

Dramat demograficzny w Polsce. W latach siedemdziesiatych XXI stulecia liczba ludności spadnie poniżej 20 mln. Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 455.

Dojdzie do likwidacji szkół i przedszkoli, a  Domy Pomocy Społecznej będą przepełnione tak jak i szpitalne oddziały psychiatryczne, ponieważ na ulicach będziemy spotykać  tabuny młodych ludzi, potrzebujących takiego leczenia. Tym samym będzie brakować rąk do pracy.

Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 157-207; 455.
Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023, s. 157-207; 455.

Z każdym rokiem  zaczną pustoszeć kościoły, bo bezbożność sięgnie zenitu. Państwo będzie w opłakanym stanie, w wymiarze ekonomicznym, edukacyjnym i społecznym. Za taki stan rzeczy możemy dziękować socjalistom różnych barw, skrajnym feministkom i masonom różnych lóż.

Dramat demograficzny zafundowali Polakom masoni, skrajne feministki i socjaliści różnych barw.

Views: 33

Depopulacja Polski

Proces depopulacyjny, który dziś obserwujemy w naszych miasteczkach i na wioskach, swymi początkami sięga końca XIX stulecia. Już wówczas środowiska socjalistyczne i feministyczne propagowały idee zmniejszania liczby dzieci w rodzinach. Propaganda przenikała do wielu obszarów działalności społecznej i politycznej.

W kolejnych dekadach niszczono życie moralne, biologiczne i duchowe poprzez wprowadzenie związków cywilnych i rozwodów (1945 r.), zalegalizowanie aborcji (1956 r.) oraz wprowadzenie do sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej (1966 r.). A od początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia dzieci i młodzież poddano masowej deprawacji. Nie trzeba być prorokiem, by zauważyć, że takie działania w prostej linii prowadzą każdy naród do niebytu. Dalej

Views: 20

Antykoncepcja prowadzi do aborcji

Lewacy, skrajne feministki i masoni zniszczyli Polskę. Aborcja i antykoncepcja.
Antykoncepcja wyjaławia płeć człowieka. Bezpłciowość
Bogusław Linda broni Kościoła. Polska istnieje dzięki Kościołowi. Aborcja, antykoncepcja.
Antykoncepcja prowadzi do aborcji
Aborcja jest zabójstwem. Cała Polska popiera Kaje Godek.
L’avortement est un meurtre. Aborcja
Kaja Godek – cała Polska popiera cię
Sataniści zabijają dzieci nienarodzone. Uczynili z tego ceremonie religijną. Kto zabija dziecko nienarodzone (czyni aborcję) jest satanistą?
Dramatyczne skutki antykoncepcji: duży procent bezpłodnych małżeństw, bezpłciowość młodych (najnowsze badania) i wzrastająca liczba chorych dzici.
L’avortement est un meurtre. Maman je t’aime!!! Ne me tuez pas. S’il vous plaît!!!!
Mommy I love you!!! Do not kill me. I’m begging!!!!
Diablice w sieci, feministki, zdeprawowane kobiety – zabijają dzieci nienarodzone, aborcja.
Aborcja – dramat życia.
Ta mère ne t’a pas tué. Ne me tuez pas!!! Maman! Je vous aime!
Je vous aime!
Faszyzm lewicowy zniszczył Europę
Patron tvn. Aborcja. antykoncepcja
Antykoncepcja zabija wiarę w żywego Boga. Aborcja, rozwody.

Views: 1

Polska na przełomie tysiącleci

Sytuacja społeczno-polityczna na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia w Polsce doprowadziła do wielu zmian. Rozpoczął się proces „dzikiej wyprzedaży” majątku narodowego. Władze sprawowali liberałowie i postkomuniści. Środowiska narodowe skutecznie były niszczone i ośmieszane.

Niszczono także z całą premedytacją wartości narodowe pielęgnowane przez Polaków od ponad 1000 lat. Z czasem ekonomiczna stopa życiowa Polaków wzrastała, jednak znacznie obniżył się poziom życia moralnego i religijnego. Dokonano na niespotykaną skalę w dziejach naszego narodu deprawacji i demonizacji młodego pokolenia Polaków. Dalej

Od trzech dekad Polska nierządem stoi. Aborcja, antykoncepcja, deprawacja, rozwody, demoralizacja.

Views: 3

Populacja porównawcza Polski, Pakistanu i Meksyku

Populację Polski zniszczyła aborcja (33,5 mln), antykoncepcja (115 mln), deprawacja dzieci i młodzieży a także rozwody i związki cywilne.

Gdybyśmy zachowali dynamizm demograficzny bylibyśmy obecnie potęgą populacyjną na świecie. Obecnie jesteśmy narodem ginącym w wymiarze demograficznym.

Za ten stan rzeczy odpowiadają socjaliści różnych barw (rewolucyjni, nazistowscy, komunistyczni, liberalni i tęczowi), skrajne feministki i masoni różnych lóż.

Zob. K. Bielawny, Ocalić niepodległość, Warszawa 2023 r.

Ewa Piprek – okultyzm, szatanizm, opętanie., pochwała dla morderstw dzieci nienarodzonych.

Views: 2

Największa organizacja depopulacyjna w Polsce – FEDERA

Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA (daw. Federacja)

W Polsce działa od 1991 r.  “Powstała jako porozumienie pięciu organizacji – Ligii Kobiet Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, Stowarzyszenia Pro Femina, Neutrum – Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo oraz Stowarzyszenia Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska Y.W.C.A”. Od 2022 r. działa jako samodzielna fundacja, finansowana przez organizacje międzynarodowe cywilizacji smierci.

FEDERA działa na rzecz:

 • propagowania i legalizacji prawnej zabijania dzieci nienarodzonych (aborcji)
 • poprawy faktycznego dostępu do środków antykoncepcyjnych i in vitro
 • nieograniczonego dostępu do antykoncepcji przystępnej cenowo, a najlepiej dostępnej za darmo
 • “edukacji seksualnej” czyli deprawacji dzieci i młodzieży w szkołach
 • zapewnienia bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej w dokonaniu aborcji
 • zniesienia klauzuli sumenia

Misją Fundacji jest  działanie na rzecz zmiany prawa w Polsce zezwlającego na zabijanie dzieci nienarodzonych, rozpowszechnianie środków antykoncepcyjnych i deprawowanie dzieci i młodzieży, przede wszytkim w szkołach. Dalej

FEDERA jest największą organizacją depopulacyjną w Polsce.

Kto finansuje zbrodniczą organizacje aborcyjną w Polsce??? FEDERĘ
Kobiety zabijające nienarodzone dzieci to diablice. Aborcja, antykoncepcja, rozwody, eutanazja.
FEDERA – żądają aborcji (depopulacja)
FEDERA – aborcja, antykoncepcja, deprawacja, kluby nocne, depopulacja, lewica, feministki

Views: 10

LEWICA – cywilizacja śmierci (sekta satanistyczna)

 Idee wolteriańskie są naczelną zasadą Lewicy. Na 100 możliwych punktów, dotyczących najważniejszych kwestii moralnych Lewica zdobyła całą pulę. W 100% propaguje idee cywilizacji śmierci takie, jak bezbożność, aborcja, która jest „sakramentem” w sekcie satanistów, antykoncepcję, która jest główną przyczyną depopulacji na świecie, „edukację seksualną”, która deprawuje dzieci i młodzież.

Eutanazja dla wielu członków Lewicy jest dobrem i prawem człowieka. Idee „dobrej śmierci” propagowali członkowie lóż masońskich, którzy w ten sposób propagowali eutanazję w Holandii17 czy Belgii18. Narracja środowisk lewicowych kładzie nacisk na zrezygnowanie z tradycyjnych rodzin (Konferencja kairska 1994 r. i pekińska 1995 r.)19.

Idee głoszone przez Lewicę mają charakter destrukcyjny, prowadzą zarówno swych członków, jak i sympatyków do samounicestwienia. Takie idee próbuje się narzucić pozostałej części narodu, przede wszystkim poprzez legalizację prawną różnych niemoralnych zachowań. Lewica propaguje w 100% idee cywilizacji śmierci, zbieżne z sektą satanistyczną. W swej doktrynie nie ma najmniejszego promienia nadziei na cywilizację, która niesie życie, radość i nadzieję.

Od ponad stulecia naród polski kroczy w ciemnościach, zniewolony ideami cywilizacji śmierci. Dalej

PO=Lewica. Sekty satanistyczne. Aborcja, antykoncepcja, eutanazja, rozwody.
Lewactwo=satanizm, wrzód na polskim narodzie. Trzeba go wyciąć. Aborcja.
Joanna Senyszyn, Magdalena Środa, radykalne feministki, dają przykład eutanazji. Czekamy!!!
Gazeta Wyborcza – tuba sekty satanistycznej. Aborcja, antykoncepcja, eutanazja.

Aborcja to morderstwo. Eutanazja, antykoncepcja, rozwody.

Views: 4

Aborcja w Europie

Jedną z głównych przyczyn pomniejszania ludności europejskiej w pierwszych dwóch dekadach powojennych była aborcja, która już w krajach Europy Wschodniej zbierała krwawe żniwo. W krajach w bloku wschodniego, komunistycznych, aborcja była dozwolona bez żadnych ograniczeń, w ZSSR czy Polsce miliony dzieci było mordowanych każdego roku w łonach matek.

Podobnie było w innych krajach socjalistycznych. Kraje Europy zachodniej legalizują aborcję od lat siedemdziesiątych XX stulecia. Z każdą dekadą żniwo dzieci zamordowanych w łonach matek jest coraz większe.

Obecnie każdego roku w Europie życie traci od 2,5-do 3 mln dzieci nienarodzonych. Dalej

Views: 7

Apel do polskiej młodzieży XXI stulecia

Obrona krzyży przez młodzież

Obrona krzyża – Włoszczowa 1984 r.

Dobrze wychowana młodzież w pobożnych i bogobojnych rodzinach poskich podjeła obronę krzyży w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w szkołach w Miętnem1 i we Włoszczowej. Młodzież we Włoszczowej podjęła 3 grudnia 1984 r. strajk okupacyjny. Uczestniczyło w nim siedmiuset uczniów.

Miętne i Włoszczowa

Byli wspierani zarówno przez rodziców i duchowieństwo, jak i swych biskupów. W kazaniu 15 grudnia 1984 r. bp Jaworski powiedział m.in.: „Młodzież włoszczowska prowadzi rekolekcje, a właściwie ona głosi rekolekcje nie tylko we Włoszczowej, ale w całej Polsce, a ich treścią jest jej świadectwo”2. Strajk zakończono 16 grudnia 1984 r. na prośbę ks. bp. Mariana Jaworskiego. Młodzież opuściła szkołę i udała się do kościoła na nabożeństwo.

Apel do młodzieży

Młodzi Polacy brońcie swej wiary w Jezusa Chrystusa. Daliście się zwieść deprawatorom. Niszczą waszą młodość, rozpijają was, narkotyzują, karmią was złą muzyką, która prowadzi was na manowce. Niszczą waszą czystość i niewinność, która jest skarbem każdego człowieka. Kluby nocne są miejscem waszego nieszczęścia. Ratujcie swe dusze, przed wiecznym potępieniem.

Miętne strajk w obronie krzyża – 1983 r. Kaplica Jasnogórska – Częstochowa

Przypisy: 

1 Zob. Obrona krzyża w Miętnem. Wspomnienia, dokumenty, relacje, pod. red. A. Wasak, Radom 2004, s. 17-34; zob. Krzyż w świeckiej szkole. Czy warto było walczyć?, pod red. A. Liszewskiej, K. Gudro-Puischel, E. Jedynak, S. Duchny, Garwolin 2006, s. 16-51.

2 Cyt. za A. Dziarmaga, Włoszczowski strajk o krzyże przypomniany w publikacji, „Niedziela Kielecka” 2013, nr 9, s. 8.

Views: 1

Antykoncepcja – główna przyczyna depopulacji

Głównym czynnikiem depopulacyjnym w Europie i na świecie jest antykoncepcja a przede wszystkim wprowadzona do sprzedaży pigułka antykoncepcyjna, która od lat sześćdziesiątych XX w. niszczy powstające życie ludzkie albo do niego nie dopuszcza. Dalej

W EU żadamy zakazu antykoncepcji

Poświadczają to wskaźniki dzietności w poszczególnych krajach, zarówno Europy Wschodniej jak i Zachodniej. Dalej

Wazektomia – produkcja współczenych eunuchów. Antykoncepcja mężczyzn. Depopulacja Polski.
“Tadeusz Boy-Żeleński. Wzywa socjalistów, że trzeba zakazać aborcji, antykoncepcji, rozwodów i deprawacji dzieci i młodzieży”.

Views: 353

Program Lewicy i Platformy Obywatelskiej – szatańska przyszłość Polski

 • legalizacja związków sodomskich
 • satanizm zamiast chrześcijaństwa
 • wyrugowanie lekcji religii ze szkół
 • deprawacja dzieci i młodzieży
 • aborcja na życzenie do 12 tygodnia
 • antykoncepcja bez ograniczeń
 • ekspresowe rozwody
 • darmowe in vitro
 • legalizacja eutanazji
 • wyludnienie Polski
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Lewica11.jpg

Identyczny program ma PO

Posłowie Lewicy – systemowi kłamcy, deprawatorzy i depopulatorzy.
Niemcy są przyczyną dekadencji Europy

Views: 2

Jak lewactwo zniszczyło Polskę?

Deprawacja, demoralizacja, antykoncepcja, aborcja, rozwody, związki cywilne, eutanazja i deprawacja dziecii młodziezy – program partii lewackich. Dalej

Nasi okupanci. Nienawidzą Polaków i Kościoła: onet, tvn24, gazeta wyborcza, gazeta.pl, interia, newsweek, wirtualna polska, na;temat i wiele innych niemieckich gadzinówek.
Mamusiu pokochaj mnie. Nie zabijaj. Justyna Wydrzyńska.
Lewica za mordowaniem dzieci do urodzenia – sekta satanistyczna (Jana Shostak)

Views: 9

Koniec Niemiec jakie znaliśmy (Das Ende Deutschlands, wie wir es kannten)

Rewolucja seksualna zafundowana Niemcom po 120 latach doprowadziła naród niemiecki do samozagłady. Odpowiedzialnymi za zniszczenie narodu niemieckiego są socjaliści różnych barw, począwszy od rewolucyjnych, komunistycznych, nazistowskich, liberalnych, libertyńskich, aż po genderowych. Wszyscy oni propagowali cywilizację śmierci.

Polacy popierają referendum. PO i Lewica – nasi okupanci.

Od lat pięćdziesiątych XX w. nasiliła się demoralizacja społeczeństwa niemieckiego, w 1961 r. wprowadzono do sprzedaży pigułkę antykoncepcyjną, w 1976 r. aborcję, a od końca XX w. gender stało się przewodnią ideą rządu niemieckiego. Niebawem rodowici Niemcy staną się mniejszością narodową w swym kraju. Islam staje się rzeczywistością. Dalej

Onet – okupant Polski. Aborcja, antykoncepcja, rozwody, Tusk.

Views: 1

Polacy za życiem. W lipcu 2023 r. ponad 80% Polaków przeciw aborcji.

Polacy za ochroną dzieci nienarodzonych. Tak wykazał sondaż przeprowadzony w lipcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1128 osób. W lipcu 2023 r. Polacy ponownie opowiedzieli się przeciw aborcji.

W lipcu 2023 r. 82% Polaków opowiedziało się za ochroną dzieci nienarodzonych, 16% było zdania, że aborcja winna być dozwolona. Natomiast, 2% badanych respondentów nie miało w tym względzie zdania. Dalej…

Views: 1

Największe oszustwo XX stulecia (płeć kulturowa)

Idee przekazane przez Margared Mead i Bronisława Malinowskiego dały impuls do rozpoczęcia rewolucji seksualnej, zdynamizowały ją na wielu płaszczyznach.

Po ich zdemaskowaniu pod znakiem zapytania stoją badania nad płcią w wymiarze kulturowym, które wiodą ludzkość na manowce. Prowadzą do zapaści w wymiarze duchowym, moralnym i intelektualnym.

Płeć biologiczna jest determinantem człowieka. Okazuje się, że cała rewolucja seksualna została zbudowana na oszustwie i kłamstwie. Dalej…

Views: 3

Bezdzietność par małżeńskich – tragiczne skutki antykoncepcji

Do utrzymania narodu w tej samej liczbie potrzeba trojga-czworga dzieci na małżeństwo. A co widzimy? W rodzinach jest jedno, a najwyżej dwoje dzieci. Obrazek grabarskiej płodności przedstawia nam Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w Polsce w 2011 r. Małżeństw z jednym dzieckiem było 35,5%, z dwojgiem 28,6%, a z trojgiem i więcej 9,5%. A małżeństw bez dzieci było ponad 26%1. Wśród nich wiele jest takich, które nie mogą mieć dzieci2

Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyka 1,5 mln par (15-20% par), które znajdują się w wieku prokreacyjnym, to około 3 mln osób3. To ogromny współczesny problem zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W 2021 r. małżeństw bez dzieci oszacowano na 3 mln par.  

Przypisy:

1 Zob. P. Ulman, Polska rodzina w świetle wybranych badań statystycznych, „Studia Socialia Cracoviensia” 2014, nr 1, s. 159.

2 Zob. Ż. Pawłowska, Niepłodność to stan permanentnego cierpienia, https://deon.pl/tagi/nieplodnosc-to-stan-permanentnego-cierpienia,374471, dostęp: 19.12.2020 r.

3 Zob. M. Koperwas, M. Głowacka, Problem niepłodności wśród kobiet i mężczyzn – epidemiologia, czynniki ryzyka i świadomość społeczna, „Aspekty zdrowia i choroby” 2017, nr 3, s. 33.

 

Views: 1

Platforma Obywatelska – cywilizacja śmierci (sekta satanistyczna)

Z analizy stosunku Platformy Obywatelskiej do kluczowych spraw moralnych w 2023 r., wynika, że PO zgromadziło 100 punktów pozytywnych, które są wyznacznikami cywilizacji śmierci.

Platforma Obywatelska w stosunku do kluczowych spraw moralnych w 100% propaguje idee cywilizacji śmierci, które są zbieżne z sektą satanistyczną. Jest partią destrukcyjną, która nie ma najmniejszej iskierki nadziei na lepsze jutro. Swe idee stara się narzucić całemu społeczeństwu polskiemu, poprzez regulację prawną idei wolteriańskich. Dalej

Lewica i Platforma Obywatelska to szanbo. Aborcja, antykoncepcja, eutanazja.
W ostanim stuleciu w Europie zabito około 500 mln dzieci nienardzonych. Antykoncepcja, eutanazja, rozwody.

Views: 6

Bohaterski gen. Franco (1939-1975)

W krajach europejskich, w których Kościół rzymskokatolicki przez stulecia był głównym nauczycielem życia duchowego, moralnego i społecznego, w konsekwencji wprowadzenia cywilizacji śmierci stracił swą przewodnią rolę. Od czasów reformacji władza świecka w poszczególnych krajach coraz bardziej się sekularyzowała, czego następstwem była dekatolicyzacja życia społecznego.

Propaganda środowisk lewicowych i feministycznych była tak silna od końca XIX stulecia, że niektóre Kościoły chrześcijańskie jej uległy. Bez wsparcia władz rządowych Kościół rzymskokatolicki nie był w stanie obronić swych wiernych. Lewicowe władze rządowe, a także organizacje pozarządowe doprowadziły całą Europę do depopulacji na skalą masową. Obrona wartości życia ludzkiego przez władze rządowe, wspierające działania Kościoła rzymskokatolickiego, były w stanie zahamować depopulację narodu, deprawację dzieci i młodzieży. Najlepszym przykładem jest Hiszpania w latach 1941-1975. Podobny proces depopulacyjny jak w krajach europejskich odbywa się w Ameryce Południowej, przykładem jest Meksyk. Dalej

Espania – depopulacja
“Geniusze” dziejów Hiszpanii m.in. T. Terlikowski

Views: 441

Rozwód, i co dalej???

W Polsce przez wieki małżeństwo cieszyło się szacunkiem prawa i miało charakter sakralny. Do reformacji w Polsce nie było rozwodów. Od wielu stuleci tylko kościelny sąd zajmował się badaniem ważności zawartych małżeństw.

Tadeusz Czacki tak pisał o nieprzyzwoitości rozwodów: „[…] w tak ważnej matery winniśmy w history prawa okazać, jakie nieprzyzwoitości stwarza wolność czynienia rozwodów. Każde małżeństwo ma na celu tworzyć, utrzymywać i zachowywać domowe społeczeństwo. Taki związek łączy obowiązek ojca i matki wobec dzieci, którym wspólnie dają jestestwo, a w załączonym dozorze potomstwa ważną część życia rosnących obywatelów kształci, doskonali, i od zepsucia usuwa. Obrony, które są czynione za wolnością rozwodów, nie są nowe”1. W pierwszych dziesięcioleciach po reformacji rozwody były nieliczne. Dalej

Żaden naród nie zginął z przeludnienia, ale zginął bo nie miał dzieci.
Jesteś biblijnym Chamem. Zdrada, rozwód, grzech, potępienie.

Views: 533

Totalitaryzmy współczesnego świata

W ciągu ostatnich 100 lat, totalitaryzm sodomski (genderowy), poprzez aborcję i antykoncepcję pomniejszył liczbę ludności na świecie o około 5,5 mld.

Gdynia (fot. 2022 r.)
Totalitaryzm genderowy wszedł pod strzechy polskich domów. Tak kończą się polskie rodziny.

Totalitaryzm komunistyczny pozbawił życia około 100 mln osób.

Totalitaryzm nazistowski dokonał mordu na 60 mln .

Totalitaryzm aborcyjny pozbawił życia w XX i XXI w. około 2,5 mld osób.

Antykoncepcja od 1960 r. nie dopuściła albo zniszczyła kiełkujące życie w liczbie około 3 mld. Dalej

Views: 3

Contraception. The silent killer

Over the centuries, Ireland retained its national identity, which was linked to the Roman Catholic Church. Even the rise of the Church of England did not break the Irish connection with Rome in the sixteenth century. Despite many persecutions, they maintained their faith and demographic dynamism until the mid-nineteenth century. The ideas of the civilization of death emerging on English soil reached the people of Ireland, reducing the number of children in their families.

The process was unnoticeable and hard to spot, but it was wreaking havoc on the Irish. Already in the 1930s, a contraceptive mentality was born that weakened faith in God. Over time, another mentality emerged, an abortion mentality, which wreaked further spiritual, moral and biological havoc on the Irish. And faith became a cultural heritage, there was no godliness and piety.

At the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century, the Irish succumbed to the ideas of the civilization of death, legally accepted abortion, contraception, divorce and the depravity of children and adolescents. As a result, Irish families gave up several children in favor of one or two, and at most three, children. Marriage ceased to be the mainstay of society in favor of free unions. Ireland has become one of the fastest depopulating countries in the world. Next

Views: 4