Nasi okupanci – T. Boy Żeleński

Dominikanie, zdrada, LGBT, homoseksualizm, aborcja, antykoncepcja.
Okupanci Polski i współcześni volksdeutsche na polskiej ziemi. Kolejna okupacja Polski.
W 2030 r. Belgia będzie krajem islamskim. Aborcja, antykoncepcja.
Żądamy odebranie koncesji tvn24 – okupant Polski. Aborcja, antykoncepcja
Tusk, największy wróg Polski. Aborcja, antykoncepcja, eutanazja, depopulacja. Rozwody
Aborcja jest piekłem dla dzieci nienarodzonych.
Szymon Źurawski – lewacki trol
Rząd Tuska – stał się naszym okupantem

Views: 392

Coraz większa zapaść demograficzna w Polsce

W pierszym kwartale 2024 r. w Polsce urodziło sie 64,5 tys. dzieci. W porównaiu do roku poprzedniego odnotowano spadek żywych urodzeń o 6,9 tys. W marcu 2024 r. w porówaniu do marca ubiegłego roku urodziło się mniej dzieci  o 4,3 tys. osób.

W ubiegłym roku urodziło się 272 tys. żywych dzieci, w tym roku najprawdopodobniej będzie to około 250 tys. osób.  W 2017 r. urodziło się 402 tys. dzieci. 

Głównymi przyczynami depopulacji Polski są: deprawacja dzieci i młodzieży, środki antykoncepcyjne, aborcja, rozwody i śluby humanistyczne.  

Idee cywilizacji śmierci – świat bez dzieci

Niemcy za zabijaniem polskich dzieci

 

Views: 104

Dzieje parafii w Rutce-Tartak

Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna publikacja ks. Krzysztofa Bielawnego. Tym razem monografia o dziejach parafii w Rutce-Tartak.

Nowożeńcy przed kaplicą w Rutce-Tartak w latach trzydziestych XXw.

We wstępie publikacji  czytamy “W swych dziejach mieszkańcy parafii Rutka-Tartak przynależeli do kilku diecezji: wileńskiej, wigierskiej oraz augustowskiej, sejneńskiej, łomżyńskiej i ełckiej. W I Rzeczpospolitej granice diecezji pokrywały się z granicami administracji państwowej. Przed 1772 r. diecezja wileńska obejmowała Wielkie Księstwo Litewskie. Po trzecim rozbiorze
Polski w 1795 r. stolica diecezji wileńskiej znalazła się w Cesarstwie Ro-
syjskim, a wiele parafii w granicach zaboru pruskiego. W roku 1799
utworzono diecezję wigierską, która obejmowała dawne parafie diece-
zji wileńskiej, włączone do Prus. Stolicą diecezji były Wigry.